งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The World is Flat Thomas L. Friedman เรียบเรียงโดย นพ. สุวิทย์ เลิศขจรสิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The World is Flat Thomas L. Friedman เรียบเรียงโดย นพ. สุวิทย์ เลิศขจรสิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The World is Flat Thomas L. Friedman เรียบเรียงโดย นพ. สุวิทย์ เลิศขจรสิน

2 ใครว่าโลกกลม เป็นหนังสือที่แต่งโดย Thomas L. Friedman แปลโดย รอฮิม ปรามาท เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 เล่ม ได้แก่ เล่มที่หนึ่งโลกแบนราบได้อย่างไร เล่มที่สอง ผลกระทบจากการแบนราบ เล่มที่สาม การปรับตัวขององค์กร

3 โลกแบนราบลงได้อย่างไร ขณะที่ผมหลับ พลังสิบประการที่ทำให้โลกแบนราบ

4 ขณะที่ผมนอนหลับ ใครเชื่อว่าโลกกลม ใครเชื่อว่าโลกแบนลง ทำไมถึงเชื่อเช่นนั้น มีหลักฐานใดบ้าง กฎ 80/20

5 ทำไมถึงเชื่อว่าโลกแบนลง ผู้เขียนเชื่อเช่นนั้น เพราะผู้เขียนได้เห็นตัวอย่างจาก หลายๆประเทศที่เดิมเคยเป็นประเทศที่ไม่สามารถ ต่อสู้ทางเศรษฐกิจได้ แต่ปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตที่ สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ ( โดยเฉพาะแข่งกับ อเมริกา ) เช่นจีน อินเดีย การแบ่งยุคแห่งการแบนราบ ยุคที่หนึ่ง 1490-1800 โลกเริ่มแบนราบลงเพราะการขยายอาณาเขตของ ประเทศโดยการรบ การเผยแผ่ศาสนา ยุคที่สอง 1800-2000 โลกแบนราบลงอย่างมากโดยการค้า บรรษัทข้ามชาติติดต่อข้ามประเทศ การคมนาคมที่ดี ขึ้น ยุคที่สาม 2000+ ผู้คนเริ่มติดต่อกับโลกโดย ปัจเจกบุคคล

6 ตัวอย่างของการแบนราบ อินโฟซิส บังกาลอร์ การเอาท์ซอสต่างๆ เช่น นักบัญชี แพทย์ นักข่าว การออฟชอร์ ต้าเหลียนแห่งประเทศจีน การสั่งเบอร์เกอร์ E tutor อื่นๆ คุณรู้สึกหรือยังว่าโลกแบนราบลงจริง และ คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง

7 พลัง 10 ประการที่ทำให้โลกแบน ราบ Windows Netscape Work flow software Uploading Outsourcing

8 พลัง 10 ประการที่ทำให้โลกแบน ราบ Supply-chaining Insourcing In-forming Steroids

9 Windows เมื่อโลกรู้จักระบบปฏิบัติการณ์ (OS) ที่เป็น มาตรฐานและเป็นมิตรกับคนที่ได้ใช้ ใช้งาน ง่าย สามารถพัฒนา software ต่อยอดได้ ง่าย โดยเฉพาะ window3.1 และยิ่ง pc มี ราคาต่ำลงผู้คนสามารถทำงานที่บ้านและที่ ทำงานได้สะดวกขึ้น

10 Netscape เป็น web browser ตัวแรกๆของโลก ด้วย interface ที่ใช้ง่าย ทำให้เป็นที่นิยม ผู้คน ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น และแน่นอนบริษัท ต่างๆก็ทำงานได้ง่ายขึ้นด้วย

11 Work flow software ลองคิดถึงการทำงานสมัยก่อน แต่ละบริษัทแต่ละ แผนกจะมีโปรแกรมการทำงานเฉพาะของแต่ละฝ่าย เช่นแผนก opd อาจจะมีระบบฐานข้อมูลแบบหนึ่ง แผนกเภสัชอาจจะมีโปรแกรมสต็อกยาอีกอันหนึ่ง และแผนกบัญชีก็ใช้โปรแกรมบัญชีอีกตัวหนึ่งทำให้ ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ว่าผู้ป่วยหนึ่งคนจะจ่ายยา อะไร ยานั้นในสต็อกขาดอยู่หรือเปล่า และเป็นเงิน เท่าไหร่ สมัยนั้นเราอาจแก้ปัญหาโดยผู้ช่วยหรือ ผู้ป่วยนำใบสั่งยาไปให้ห้องเภสัชว่ามียาหรือไม่ ถ้า โชคดีมียาก็ต้องเดินไปห้องคิดเงินว่าราคาเท่าไหร่ จ่ายเงินแล้วเดินกลับมาเพื่อรอรับยา ถ้าต้องฉีดยาก็ จะต้องเดินไปห้องฉีดยาอีก เป็นต้น ปัจจุบันมี software ที่นอกจากติดต่อกันได้ระหว่างแผนกใน องค์กร แต่ยังสามารถติดต่อกันได้ระหว่างรพ. อีก ด้วย

12 Uploading IBM apache Wikipedia Linux จุดจบของการ upload มีจริง ???

13 Outsourcing Y2K อินเดีย บังการลอร์

14 Offshoring จีน WTO

15 Supply-chaining Walmart

16 Insourcing UPS-United Parcel Service

17 Informing Google Yahoo MSN websearch

18 Steroids Digital Mobile Personal Virtual

19 หลังจากอ่านจบเล่มที่หนึ่งแล้วมี คำถาม ??? โลกแบนราบลงจริงหรือ จริงหรือที่เราจะสามารถแข่งกับที่อื่นๆได้ ไม่ ต้องเป็น Yale Oxford Mayo แต่ถ้าเป็น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอื่นๆ เราสามารถลด ความแตกต่างลงได้จริงหรือ ขั้นตอนใดบ้างที่เราน่าจะทำเพื่อให้แข่งขันได้

20 As the future catch you หนังสือเล่มนี้สอนให้รู้ว่าคุณจะอยู่รอดใน อนาคตได้อย่างไร และบังเอิญผมก็เชื่อซะ ด้วย ผมเชื่อว่าขั้นตอนที่ 1 2 3 4 และ 9 เป็น ขั้นตอนที่เราควรทำและควรมีนโยบายที่ ชัดเจนกับพนักงานทุกระดับเพื่อลดช่องว่าง ในการแข่งขัน

21 สิ่งที่เราน่าจะทำ ( ในความคิดของ ผม ) เพื่อพัฒนา การเขียน supply-chaining ทั้ง 3 งานหลักคือ งานบริการ งานสอน งานวิจัย การรับงาน outsourcing ต่างๆเพื่อพัฒนา องค์ความรู้ การกระจายงาน outsourcing ( งานที่ไม่ใช่ สาระสำคัญของเรา ) การหาคู่ค้าเพื่อให้เขาช่วยทำงาน insoucing บางอย่างเช่น excellence center


ดาวน์โหลด ppt The World is Flat Thomas L. Friedman เรียบเรียงโดย นพ. สุวิทย์ เลิศขจรสิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google