งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thomas L. Friedman เรียบเรียงโดย นพ.สุวิทย์ เลิศขจรสิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thomas L. Friedman เรียบเรียงโดย นพ.สุวิทย์ เลิศขจรสิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thomas L. Friedman เรียบเรียงโดย นพ.สุวิทย์ เลิศขจรสิน
The World is Flat Thomas L. Friedman เรียบเรียงโดย นพ.สุวิทย์ เลิศขจรสิน

2 ใครว่าโลกกลม เป็นหนังสือที่แต่งโดย Thomas L. Friedman
แปลโดย รอฮิม ปรามาท เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 เล่ม ได้แก่ เล่มที่หนึ่งโลกแบนราบได้อย่างไร เล่มที่สอง ผลกระทบจากการแบนราบ เล่มที่สาม การปรับตัวขององค์กร

3 โลกแบนราบลงได้อย่างไร
ขณะที่ผมหลับ พลังสิบประการที่ทำให้โลกแบนราบ

4 ขณะที่ผมนอนหลับ ใครเชื่อว่าโลกกลม ใครเชื่อว่าโลกแบนลง
ทำไมถึงเชื่อเช่นนั้น มีหลักฐานใดบ้าง กฎ80/20

5 ทำไมถึงเชื่อว่าโลกแบนลง
ผู้เขียนเชื่อเช่นนั้น เพราะผู้เขียนได้เห็นตัวอย่างจากหลายๆประเทศที่เดิมเคยเป็นประเทศที่ไม่สามารถต่อสู้ทางเศรษฐกิจได้ แต่ปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้(โดยเฉพาะแข่งกับอเมริกา) เช่นจีน อินเดีย การแบ่งยุคแห่งการแบนราบ ยุคที่หนึ่ง โลกเริ่มแบนราบลงเพราะการขยายอาณาเขตของประเทศโดยการรบ การเผยแผ่ศาสนา ยุคที่สอง โลกแบนราบลงอย่างมากโดยการค้า บรรษัทข้ามชาติติดต่อข้ามประเทศ การคมนาคมที่ดีขึ้น ยุคที่สาม ผู้คนเริ่มติดต่อกับโลกโดยปัจเจกบุคคล

6 ตัวอย่างของการแบนราบ
อินโฟซิส บังกาลอร์ การเอาท์ซอสต่างๆ เช่น นักบัญชี แพทย์ นักข่าว การออฟชอร์ ต้าเหลียนแห่งประเทศจีน การสั่งเบอร์เกอร์ E tutor อื่นๆ คุณรู้สึกหรือยังว่าโลกแบนราบลงจริง และคุณรู้สึกอย่างไรบ้าง

7 พลัง10ประการที่ทำให้โลกแบนราบ
Windows Netscape Work flow software Uploading Outsourcing

8 พลัง10ประการที่ทำให้โลกแบนราบ
Supply-chaining Insourcing In-forming Steroids

9 Windows เมื่อโลกรู้จักระบบปฏิบัติการณ์ (OS) ที่เป็นมาตรฐานและเป็นมิตรกับคนที่ได้ใช้ ใช้งานง่าย สามารถพัฒนา software ต่อยอดได้ง่าย โดยเฉพาะ window3.1 และยิ่ง pc มีราคาต่ำลงผู้คนสามารถทำงานที่บ้านและที่ทำงานได้สะดวกขึ้น

10 Netscape เป็น web browser ตัวแรกๆของโลก ด้วยinterface ที่ใช้ง่าย ทำให้เป็นที่นิยม ผู้คนติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น และแน่นอนบริษัทต่างๆก็ทำงานได้ง่ายขึ้นด้วย

11 Work flow software ลองคิดถึงการทำงานสมัยก่อน แต่ละบริษัทแต่ละแผนกจะมีโปรแกรมการทำงานเฉพาะของแต่ละฝ่าย เช่นแผนก opd อาจจะมีระบบฐานข้อมูลแบบหนึ่ง แผนกเภสัชอาจจะมีโปรแกรมสต็อกยาอีกอันหนึ่ง และแผนกบัญชีก็ใช้โปรแกรมบัญชีอีกตัวหนึ่งทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ว่าผู้ป่วยหนึ่งคนจะจ่ายยาอะไร ยานั้นในสต็อกขาดอยู่หรือเปล่า และเป็นเงินเท่าไหร่ สมัยนั้นเราอาจแก้ปัญหาโดยผู้ช่วยหรือผู้ป่วยนำใบสั่งยาไปให้ห้องเภสัชว่ามียาหรือไม่ ถ้าโชคดีมียาก็ต้องเดินไปห้องคิดเงินว่าราคาเท่าไหร่ จ่ายเงินแล้วเดินกลับมาเพื่อรอรับยา ถ้าต้องฉีดยาก็จะต้องเดินไปห้องฉีดยาอีก เป็นต้น ปัจจุบันมีsoftwareที่นอกจากติดต่อกันได้ระหว่างแผนกในองค์กร แต่ยังสามารถติดต่อกันได้ระหว่างรพ.อีกด้วย

12 Uploading IBM apache Wikipedia Linux จุดจบของการuploadมีจริง???

13 Outsourcing Y2K อินเดีย บังการลอร์

14 Offshoring จีน WTO

15 Supply-chaining Walmart

16 Insourcing UPS-United Parcel Service

17 Informing Google Yahoo MSN websearch

18 Steroids Digital Mobile Personal Virtual

19 หลังจากอ่านจบเล่มที่หนึ่งแล้วมีคำถาม???
โลกแบนราบลงจริงหรือ จริงหรือที่เราจะสามารถแข่งกับที่อื่นๆได้ ไม่ต้องเป็น Yale Oxford Mayo แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอื่นๆ เราสามารถลดความแตกต่างลงได้จริงหรือ ขั้นตอนใดบ้างที่เราน่าจะทำเพื่อให้แข่งขันได้

20 As the future catch you หนังสือเล่มนี้สอนให้รู้ว่าคุณจะอยู่รอดในอนาคตได้อย่างไร และบังเอิญผมก็เชื่อซะด้วย ผมเชื่อว่าขั้นตอนที่ และ 9 เป็นขั้นตอนที่เราควรทำและควรมีนโยบายที่ชัดเจนกับพนักงานทุกระดับเพื่อลดช่องว่างในการแข่งขัน

21 สิ่งที่เราน่าจะทำ(ในความคิดของผม)เพื่อพัฒนา
การเขียนsupply-chainingทั้ง3งานหลักคือ งานบริการ งานสอน งานวิจัย การรับงาน outsourcing ต่างๆเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การกระจายงาน outsourcing (งานที่ไม่ใช่สาระสำคัญของเรา) การหาคู่ค้าเพื่อให้เขาช่วยทำงาน insoucing บางอย่างเช่น excellence center


ดาวน์โหลด ppt Thomas L. Friedman เรียบเรียงโดย นพ.สุวิทย์ เลิศขจรสิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google