งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหวังของ พ่อแม่. พ่อกับแม่ไม่มีทอง จะกองให้ จงใฝ่ใจหมั่นพากเพียร เรียนหนังสือ หาความรู้ให้โดดเด่น เป็นเครื่องมือ เพื่อยึดถือเป็นอาชีพ จนชีพหวาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหวังของ พ่อแม่. พ่อกับแม่ไม่มีทอง จะกองให้ จงใฝ่ใจหมั่นพากเพียร เรียนหนังสือ หาความรู้ให้โดดเด่น เป็นเครื่องมือ เพื่อยึดถือเป็นอาชีพ จนชีพหวาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหวังของ พ่อแม่

2 พ่อกับแม่ไม่มีทอง จะกองให้ จงใฝ่ใจหมั่นพากเพียร เรียนหนังสือ หาความรู้ให้โดดเด่น เป็นเครื่องมือ เพื่อยึดถือเป็นอาชีพ จนชีพหวาย

3 พ่อกับแม่นั้นมีแต่ จะแก่เฒ่า จะเลี้ยงเจ้าทุกทุกวัน นั้นอย่าหมาย ใช้ความรู้ที่เรียนมา หาเลี้ยงกาย ลูกสบายแม่กับพ่อ ก็ ยินดี

4 พ่อกับแม่หวังจะปลูก ให้ลูกรัก ได้เป็นหลักวงศ์ตระกูล พูลศักดิ์ศรี มีความคิดริเริ่ม เพิ่มทวี มีความดีแม่กับพ่อ ก็พอใจ

5 พ่อกับแม่ ยังรอบคอบ มอบภาระ ก่อนที่จะ อำลางาน กาลสมัย สร้างครอบครัว ตามใจลูก จนถูกใจ ก่อนจากไป ไกลล่วงลับ นอนหลับตา

6 คำถาม 1. ความหวังของพ่อแม่มีอะไรบ้าง ( วิเคราะห์ )

7 2. ให้เขียนข้อมูลใหม่เป็นความเรียง ( แปลความ )

8 3. ทำไมจึงเปรียบทองกับการให้เรียนหนังสือ ( คิดลึกซึ้ง )

9 4. ทำไมพ่อกับแม่จึงดีใจที่ลูกที่มีความรู้ประกอบ อาชีพเลี้ยงตัวเองได้ ( คิดอย่างมีเหตุผล )

10 5. สิ่งที่ลูกทำให้พ่อแม่มีความสุขมากที่สุดคืออะไร ( คิดลึกซึ้ง )

11 6. ถ้าลุกเป็นคนไม่ดีจะมีผลอย่างไรกับพ่อแม่บ้าง แต่ละเรื่องมีผลเชื่อมโยงกันอย่างไร ( คิดกว้าง คิด ลึกซี้ง )

12 7. ทำไมพ่อแม่จึงต้องการให้ลูกสร้างครอบครัว ของตัวเอง ( คิดอย่างมีเหตุผล, คิดไกล )

13 8. การมีครอบครัวที่ดีมีผลอย่างไรกับชีวิต ( คิดอย่าง มีเหตุผล, คิดไกล )

14 9. ในตอนที่ยกมากล่าวว่าพ่อแม่จะต้องจากไป ไกล หมายความว่าอย่างไร ( ตีความ )

15 10. คำตอบข้อ 9 มีความเกี่ยวข้องกับข้อ 7-8 อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ความหวังของ พ่อแม่. พ่อกับแม่ไม่มีทอง จะกองให้ จงใฝ่ใจหมั่นพากเพียร เรียนหนังสือ หาความรู้ให้โดดเด่น เป็นเครื่องมือ เพื่อยึดถือเป็นอาชีพ จนชีพหวาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google