งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหาเซตคำตอบของ อสมการ ตัวอย่า ง. การหาเซตคำตอบของ อสมการ ตัวอย่า ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหาเซตคำตอบของ อสมการ ตัวอย่า ง. การหาเซตคำตอบของ อสมการ ตัวอย่า ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหาเซตคำตอบของ อสมการ ตัวอย่า ง

2 การหาเซตคำตอบของ อสมการ ตัวอย่า ง

3 การหาเซตคำตอบของ อสมการ ตัวอย่า ง

4 การหาเซตคำตอบ ของอสมการ ย้าย -2x ไป ย้าย 6 มา เอา -1 คูณ ตลอด -3 ตัวอย่า ง

5

6 และและ 23 และและ และและ และและ และและ

7 23

8 การหาเซต คำตอบของ อสมการ กำลังสองและ สูงกว่า

9 ตัวอย่า ง

10 อสมการสวยงาม หน้า X ไม่มีลบ ไม่มีจำนวน ลบอยู่ฝั่ง X -4 00 + - +

11

12 ทบทวน ตัวอ ย่าง บวก เสมอ ขึ้นกับ ตัวนี้

13 ทบทวน + 0 - ตัวอ ย่าง บวก เสมอ ขึ้นกับ ตัวนี้

14 ทบทวน ตัวอ ย่าง

15 ทบทวน ตัวอ ย่าง - 00 +

16 สมการไม่สวยงาม !!!

17 2 00 + - +

18

19 ตัวอย่า ง

20

21

22 การหาเซต คำตอบของ สมการ ค่า สัมบูรณ์

23 ตัวอย่า ง

24 การหาเซตคำตอบของ สมการ ค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่า ง -10=0 เท็จ ไม่มีคำตอบใน สมการนี้

25 การหาเซตคำตอบของ สมการ ค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่า ง ระวัง !! ตรวจ คำตอบด้วย ไม่มีคำตอบใน สมการนี้ ไม่มีคำตอบ

26

27 การหาเซตคำตอบของ สมการ ค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่า ง

28 การหาเซตคำตอบของ สมการ ค่าสัมบูรณ์ เทคนิ ค สลับที่ เลย !!

29

30 การหาเซต คำตอบของ อสมการ ค่า สัมบูรณ์ ดูดีๆ แ _ งยากสาดดดด

31 การหาเซตคำตอบของ สมการ ค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่า ง

32 การหาเซตคำตอบของ สมการ ค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่า ง หรื อ

33 การหาเซตคำตอบของ สมการ ค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่า ง หรื อ

34 การหาเซตคำตอบของ สมการ ค่าสัมบูรณ์ ข้อสังเ กต

35 ทบทวน ค่าสัมบูรณ์ ตัวอ ย่าง

36 ทบทวน ค่าสัมบูรณ์ ตัวอ ย่าง + 0 - 0 +

37 ทบทวน ค่าสัมบูรณ์ ตัวอ ย่าง

38


ดาวน์โหลด ppt การหาเซตคำตอบของ อสมการ ตัวอย่า ง. การหาเซตคำตอบของ อสมการ ตัวอย่า ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google