งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โลก (EARTH) สัณฐานและโครงสร้าง ของโลก. สัณฐานของโลก โลก มีรูปทรงสัณฐานเกือบเป็นทรงกลม ลักษณะรูปทรงของโลก จากการศึกษา ของนักดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โลก (EARTH) สัณฐานและโครงสร้าง ของโลก. สัณฐานของโลก โลก มีรูปทรงสัณฐานเกือบเป็นทรงกลม ลักษณะรูปทรงของโลก จากการศึกษา ของนักดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โลก (EARTH) สัณฐานและโครงสร้าง ของโลก

2

3 สัณฐานของโลก โลก มีรูปทรงสัณฐานเกือบเป็นทรงกลม ลักษณะรูปทรงของโลก จากการศึกษา ของนักดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ และ นักสำรวจ พบว่าโลกมีรูปทรงแบบ ทรงรีที่ ขั้วทั้งสองยุบตัวลง (Oblate Ellipsoid) หรือเราเรียกว่าทรงรีแห่งการหมุน เนื่องมาจากสภาวะของโลกที่หนืด เมื่อ โลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดแรงเหวี่ยง และทำให้เกิดการยุบตัวบริเวณขั้วโลก เหนือ และขั้วโลกใต้ และป่องตัวออก บริเวณส่วนกลางหรือเส้นศูนย์สูตร สามารถสังเกตได้จากความยาวของเส้น ศูนย์สูตร ที่มีความยาว 12,757 กิโลเมตร (7,927 ไมล์ ) และระยะทางจากขั้วโลก เหนือมาขั้วโลกใต้มีความยาว 12,714 กิโลเมตร (7,900 ไมล์ ) ซึ่งมี ความ แตกต่างกัน 43 กิโลเมตร (27 ไมล์ ) รูปทรงแบบ ยีออยด์ (Geoid) เป็นไปตาม สภาพพื้นผิวโลกที่มีความขรุขระสูงต่ำ ดังนั้นส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีปจะมีลักษณะ นูนสูงจึงต้องมีการปรับลักษณะพื้นผิวโลก เสียใหม่ โดยใช้แนวของพื้นผิวของ ระดับน้ำทะเลตัดผ่านเข้าพื้นดินที่มีระดับ เท่ากันกับรูปทรงโลก เรียกว่า รูปทรงของ โลกแบบยีออยด์

4 โครงสร้างของโลก โครงสร้างหลักแบ่งได้ 3 ส่วน เปลือกโลก (crust) เปลือกโลกชั้นใน (mantle of earth) แก่นโลก (core)

5 เปลือกโลก (crust) เปลือกโลก คือ ส่วนที่เป็นของแข็งชั้นนอก สุดของโลกมีความหนาเฉลี่ย 16-40 กิโลเมตร ประกอบด้วยเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีป และ ส่วนที่เป็นมหาสมุทร ส่วนบริเวณมหาสมุทรมี ความหนาประมาณ 8-16 กิโลเมตร และบาง แห่งมีความหนาเพียง 5 กิโลเมตร ประกอบด้วย 2 ชั้นย่อย ได้แก่ - ชั้นไซอัล (sial) - ชั้นไซมา (sima)

6 ชั้นไซอัล (sial) ชั้นไซอัล ประกอบด้วยธาตุซิลิคอน และ อลูมินัมเป็นส่วนประกอบหลัก พบทั่วไป บริเวณเปลือกโลกที่เป็นทวีป โดยมี หินแกรนิตเป็นส่วนประกอบหลัก

7 ชั้นไซมา (sima) ชั้นไซมา ประกอบด้วยธาตุซิลิคอน และ แมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบหลัก พบ ทั่วไป บริเวณเปลือกโลกที่เป็นพื้น สมุทรตอนล่างของเปลือกโลกส่วนที่เป็น ทวีปและบริเวณรอยแตกของเปลือกโลกที่ เป็นภูเขาไฟ หินบะซอลต์พบมากที่สุด

8 เปลือกโลกชั้นใน (mantle of earth) เปลือกโลกชั้นใน คือ ชั้นที่อยู่ใต้ชั้นเปลือก โลกลงไป มีความหนา ประมาณ 2,895 กิโลเมตร เนื่องจากเป็นชั้นที่ มีความร้อนสูงและมี ความกดดันมาก ทำให้ชั้นหินส่วนใหญ่อยู่ใน สถานะของแข็ง ยกเว้นชั้น แอสเทโนสเฟียร์ที่มีความลึกประมาณ 100-350 กิโลเมตร มีความแข็ง น้อยกว่าและมีความหนืดมากกว่าบริเวณอื่น มี ความร้อนสูงและเคลื่อนตัว ตลอดเวลา ชั้นเปลือกโลกจึงมีการไหวตัวอยู่ เสมอ ทำให้มีแผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อของ ชั้น เปลือกโลก ที่มีการ แทรกดันหรือจมตัวของหินหนืดอย่างรุนแรง

9 แก่นโลก (core) ส่วนของโลกชั้นในสุดมีรัศมี ประมาณ 3,476 กิโลเมตร แบ่งย่อยได้ 2 ชั้น แก่นโลกส่วนนอก (outer core) ประกอบด้วยหินเหลวพวก เหล็ก มี ความ หนาแน่นสูง แก่นโลกส่วนใน (inner core) มีรัศมี ประมาณ 1,255 กิโลเมตร ประกอบ ด้วย เหล็กและนิ เกิล ในสภาพที่ ร้อนจัดอาจ มีอุณหภูมิสูงถึง 4,000 องศาเซลเซียส และอยู่ใน สถานะของแข็ง เนื่องจากมี ความหนาแน่นสูง

10


ดาวน์โหลด ppt โลก (EARTH) สัณฐานและโครงสร้าง ของโลก. สัณฐานของโลก โลก มีรูปทรงสัณฐานเกือบเป็นทรงกลม ลักษณะรูปทรงของโลก จากการศึกษา ของนักดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google