งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.กะปุ๋ม กล่าวถึง ในมุมมองของคนเชียร์ให้คนทำวิจัยจากงานประจำ (R2R facilitator) ทำอย่างไรคนที่ทำงาน R2R ในระบบสุขภาพจึงจะมีความสุข และไม่คิดว่าเป็นภาระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.กะปุ๋ม กล่าวถึง ในมุมมองของคนเชียร์ให้คนทำวิจัยจากงานประจำ (R2R facilitator) ทำอย่างไรคนที่ทำงาน R2R ในระบบสุขภาพจึงจะมีความสุข และไม่คิดว่าเป็นภาระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.กะปุ๋ม กล่าวถึง ในมุมมองของคนเชียร์ให้คนทำวิจัยจากงานประจำ (R2R facilitator) ทำอย่างไรคนที่ทำงาน R2R ในระบบสุขภาพจึงจะมีความสุข และไม่คิดว่าเป็นภาระ มีชีวิตที่คิดบวกกับการทำงาน เปลี่ยนวิธีคิดให้คิดเชิงระบบ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหานั้นอย่างมีระบบ จนได้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการตัดสินใจ (evidence bases decision making) โดยไม่ใช้การตัดสินใจแบบสามัญสำนึก และที่สำคัญคือ concept Happiness R2R

2 ความสุข การงานที่ ไม่เป็นภาระ ลงมือเดินตาม เส้นทางนั้น คุณค่า ของงาน
ความสุข คือ อะไร รู้จักงานที่ ตนเอง ทำหรือยัง ทำไป เพื่ออะไร วิธีที่ได้มา ซึ่งความสุข “เส้นทาง” ความสุข การงานที่ ไม่เป็นภาระ ทำอย่างไรคนที่ทำงาน R2R ในระบบสุขภาพจึงจะมีความสุข และไม่คิดว่าเป็นภาระ และมีวิธีคิดบวกกับการทำงาน ลงมือเดินตาม เส้นทางนั้น คุณค่า ของงาน ที่เราทำ คืออะไร คิดบวกคืออะไร ฝึกวิธีคิดบวก กับการทำงาน ต่อผู้อื่น ต่อส่วนรวม ต่อตัวเรา ทำไมจึงต้อง คิดบวก คิดลบ คือ อะไร

3 คุณค่า คุณดี จุดเด่น จุดที่นำมา พัฒนาต่อได้ ชวนคิดชวนมอง
มีสาเหตุอะไรที่ยังทำให้เป็นจุดอ่อนอยู่ คุณค่า หาแนวทางแก้ตามสาเหตุและลงมือทำ + Review คุณดี จุดเด่น งานที่เราทำ คือ อะไร จุดที่นำมา พัฒนาต่อ ประเมินผล จุดที่นำมา พัฒนาต่อได้ ชวนคิดชวนมอง งานประจำนำไปสู่ R2R จัดระบบสมองของเรา แบ่งปันแลก เปลี่ยนเรียนรู้ เขียน/บันทึก เก็บไว้ ขยายโครงสร้างทางปัญญา เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นต่อ การพิจารณาต่อไป

4 อดทน Happiness –R2R มองงานตามจริง และหาคุณค่า พร้อมกับการ
สร้างคุณค่านั้นให้เพิ่มพูน ตั้งใจมั่น ต่อการเพิ่มพูนคุณค่า งานของเรา Happiness –R2R พิจารณาใคร่ครวญ อยู่เสมอต่อการงาน จิตจดจ่อ ต่อการงานที่เราทำ เพราะเราเชื่อว่างานที่เราทำนั้น ดีและมีคุณค่า

5 เชียร์ ชี้ R2R – Far + 5 ช R2R ช่วย ใช้ เชื่อม

6


ดาวน์โหลด ppt ดร.กะปุ๋ม กล่าวถึง ในมุมมองของคนเชียร์ให้คนทำวิจัยจากงานประจำ (R2R facilitator) ทำอย่างไรคนที่ทำงาน R2R ในระบบสุขภาพจึงจะมีความสุข และไม่คิดว่าเป็นภาระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google