งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. กะปุ๋ม กล่าวถึง ในมุมมองของคนเชียร์ให้คน ทำวิจัยจากงานประจำ (R2R facilitator) ทำ อย่างไรคนที่ทำงาน R2R ในระบบสุขภาพจึง จะมีความสุข และไม่คิดว่าเป็นภาระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. กะปุ๋ม กล่าวถึง ในมุมมองของคนเชียร์ให้คน ทำวิจัยจากงานประจำ (R2R facilitator) ทำ อย่างไรคนที่ทำงาน R2R ในระบบสุขภาพจึง จะมีความสุข และไม่คิดว่าเป็นภาระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. กะปุ๋ม กล่าวถึง ในมุมมองของคนเชียร์ให้คน ทำวิจัยจากงานประจำ (R2R facilitator) ทำ อย่างไรคนที่ทำงาน R2R ในระบบสุขภาพจึง จะมีความสุข และไม่คิดว่าเป็นภาระ มีชีวิตที่คิด บวกกับการทำงาน เปลี่ยนวิธีคิดให้คิดเชิงระบบ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และหาทางแก้ไข ปัญหานั้นอย่างมีระบบ จนได้หลักฐานเชิง ประจักษ์เพื่อใช้ในการตัดสินใจ (evidence bases decision making) โดยไม่ใช้การ ตัดสินใจแบบสามัญสำนึก และที่สำคัญคือ concept Happiness R2R

2 ทำอย่างไรคนที่ทำงาน R2R ในระบบสุขภาพจึงจะมีความสุข และไม่คิดว่าเป็นภาระ และมีวิธีคิดบวกกับการทำงาน ความสุข การงานที่ ไม่เป็นภาระ ฝึกวิธีคิดบวก กับการทำงาน ความสุข คือ อะไร วิธีที่ได้มา ซึ่งความสุข “เส้นทาง” ลงมือเดินตาม เส้นทางนั้น รู้จักงานที่ ตนเอง ทำหรือยัง ทำไป เพื่ออะไร คุณค่า ของงาน ที่เราทำ คืออะไร ต่อผู้อื่น ต่อตัวเราต่อส่วนรวม คิดบวกคืออะไร ทำไมจึงต้อง คิดบวก คิดลบ คือ อะไร

3 ชวนคิดชวนมอง งานประจำนำไปสู่ R2R งานที่เราทำ คือ อะไร จุดที่นำมา พัฒนาต่อ เขียน / บันทึก เก็บไว้ แบ่งปันแลก เปลี่ยนเรียนรู้ คุณค่า คุณดี จุดเด่น จุดที่นำมา พัฒนาต่อได้ มีสาเหตุอะไรที่ยังทำให้เป็นจุดอ่อนอยู่ หาแนวทางแก้ตามสาเหตุและลงมือทำ + Review ประเมินผล จัดระบบสมองของเรา เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นต่อ การพิจารณาต่อไป ขยายโครงสร้างทางปัญญา

4 Happiness –R2R มองงานตามจริง และหาคุณค่า พร้อมกับการ สร้างคุณค่านั้นให้เพิ่มพูน ตั้งใจมั่น ต่อการเพิ่มพูนคุณค่า งานของเรา อดทน จิตจดจ่อ ต่อการงานที่เราทำ เพราะเราเชื่อว่างานที่เราทำนั้น ดีและมีคุณค่า พิจารณาใคร่ครวญ อยู่เสมอต่อการงาน

5 R2R – Far + 5 ช R2R ชี้ เชียร์ ช่วย เชื่อม ใช้

6


ดาวน์โหลด ppt ดร. กะปุ๋ม กล่าวถึง ในมุมมองของคนเชียร์ให้คน ทำวิจัยจากงานประจำ (R2R facilitator) ทำ อย่างไรคนที่ทำงาน R2R ในระบบสุขภาพจึง จะมีความสุข และไม่คิดว่าเป็นภาระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google