งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Competency of Pharmacists Prescription Screening ( การคัดกรองใบสั่งยา ) Thanakorn Sirisamut Sep 26, 2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Competency of Pharmacists Prescription Screening ( การคัดกรองใบสั่งยา ) Thanakorn Sirisamut Sep 26, 2007."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Competency of Pharmacists Prescription Screening ( การคัดกรองใบสั่งยา ) Thanakorn Sirisamut Sep 26, 2007

2 อะไรคือ “ การคัดกรอง ใบสั่งยา ?? ” ความสมบูรณ์ความถูกต้อง การคัดกรองใบสั่งยา คือ กระบวนการ ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ และ ความถูกต้อง ของใบสั่งยา เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเทียบเท่า การ ตรวจสอบยา เป็นขั้นตอนที่ช่วย ดักจับ สกัด ความ ผิดพลาดที่มีในใบสั่งยา ก่อนที่ใบสั่งยานั้น จะถูกนำไปบันทึกรายการยา จัดยา ตรวจสอบ และส่งมอบ หากการ คัดกรองใบสั่งยา ทำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จะสามารถลดภาระงาน และ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขั้นตอนถัด ๆ ไป ได้

3 “ การคัดกรองใบสั่งยา ?? ” “ การคัดกรองใบสั่งยา ?? ” ไม่ใช่แค่ การตรวจสอบว่า แพทย์เขียน รายการยาครบหรือไม่ ขาดจำนวนยาหรือ เปล่า ? ไม่ใช่แค่ การเขียนถามแพทย์ว่า ยาที่สั่งมา อ่านว่าอะไร ?? ไม่ใช่แค่ การเขียนขอ ใบ ย. ว. ใบ ย. ส. ไม่ใช่แค่ การตรวจสอบสิทธิ์ว่า เบิกได้ เบิก ไม่ได้ สิทธิ์บัตรทอง ฯลฯ แต่เป็น กิจกรรมที่ใช้หลักความรู้ทางด้าน เภสัชศาสตร์ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องยาให้กับ ใบสั่งยานั้น ๆ และผู้ป่วยที่จะได้รับยานั้น ๆ

4

5 Prescription.. Completeness; สมบูรณ์ในแง่ รายละเอียด ข้อมูลที่ควรจะมี Exactness; ถูกต้อง แม่นยำ ในแง่ วิชาการ และความปลอดภัยของผู้ป่วย

6 Prescription Completeness ความสมบูรณ์ขององค์ประกอบของ รายละเอียดในใบสั่งยา เช่น ชื่อสกุล H.N. ของผู้ป่วย วันที่ในใบสั่งยา ความสมบูรณ์ของรายละเอียดของยาที่สั่ง ใช้ เช่น ชื่อ ความแรง วิธีการบริหารยา จำนวนยา [ คำย่อในใบสั่งยา ] ความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบที่ใช้ใน การเบิกยา เช่น ใบ ย. ว., ใบ ย. ส., ใบขอ อนุมัติการใช้ยาต้านจุลชีพบางชนิด ความสมบูรณ์ของลายเซ็นแพทย์ รหัส แพทย์ สิทธิ์ในการสั่งยานั้น ๆ ของแพทย์

7 Prescription Exactness Drug allergy; Penicillins, Cephalosporin, Sulfonamides G-6-PD deficiencyUnderlying status; G-6-PD deficiency, Pregnancy, Nursing mother Route of administration; Drugs to be avoided for patient with NG tube Dosage regimen; maximum dose

8 ความบกพร่องของเอนไซม์ที่ใช้เปลี่ยนสาร กลุ่มคาร์โบไฮเดรต ให้เป็นพลังงาน (NADPH) ทำให้เม็ดเลือดแดงเปราะ แตกง่ายเวลากินยา บางชนิด เช่น dapsone, sulfonamide ปัสสาวะจะมีสีเข้ม ( สีโค้ก ) ซีด มีไตวาย เฉียบพลันได้ เม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis) ไม่เหมือนกับ เลือดออก (Hemorrhage)

9 Hemorrhage VS. Hemolysis

10 Intervention: How to ? กลุ่มเป้าหมายของการ intervention คือ แพทย์.. การเขียนถาม : สั้น กระชับ ตรงประเด็น สุภาพ มีทางเลือกอื่น ๆ ให้แพทย์ Rx: Cipasid 1X4 OAC Omeprazole 1X1 HS Clarithromycin (250) 1X2 OPC Mucosolvan (30) 2X2 OPC พบอะไรจากใบสั่งนี้ ทำอย่างไร ??

11 Intervention: How to ? (II) Rx: Cipasid 1X4 OAC Omeprazole 1X1 HS Clarithromycin (250) 1X2 OPC Mucosolvan (30) 2X2 OPC Interaction between cisapride VS clarithromycin Management: เปลี่ยน clarithro ได้หรือไม่ เป็น amoxy/clav, FQs, Cephalosprins etc.

12 Intervention: How to ? (III) การ intervention อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จทุก ครั้ง เพราะ.. แพทย์อาจจะตั้งใจสั่งยาแบบนั้นจริง ๆ.. ผู้ป่วยเคยใช้ยานั้นมาแล้ว และไม่เกิด adverse events และ / หรือแพทย์ monitor ไว้แล้ว หรือ จำเป็นมากที่ต้องใช้ยานั้น เช่น warfarin มี drug interaction เยอะมาก ต้องใช้ แต่ระวัง !!.. เภสัชกรควรแนะนำผู้ป่วยให้ระมัดระวัง สังเกตอาการผิดปกติ แนะนำวิธีการปฏิบัติ ตัวเบื้องต้นของผู้ป่วย แต่เน้นว่าอย่าให้ ผู้ป่วยตระหนกตกใจ !! จนไม่กล้าใช้ยา.. เก็บหลักฐานการ intervention ไว้อย่างดีกับใบสั่ง ยา..

13 คุณทำได้.. เชื่อสิ !!

14 อย่าลืมเด็ดขาด.. ถ้าจะ ถามว่า อย่าลืมเด็ดขาด.. ถ้าจะ ถามว่า - แพ้ยา XXX จะใช้ยา YYY ได้หรือไม่ ? - แพ้ยา  จะมีโอกาส cross กับยา  กี่ เปอร์เซ็นต์ ? - คำถามเกี่ยวกับเรื่อง ยาที่ต้องระวังการใช้ใน ผู้ป่วยที่เป็น G-6-PD deficiency โทรสอบถามที่ 9555 เป็นอันดับแรก เสมอ เพื่อคำตอบที่แม่นยำ

15


ดาวน์โหลด ppt Competency of Pharmacists Prescription Screening ( การคัดกรองใบสั่งยา ) Thanakorn Sirisamut Sep 26, 2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google