งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อกลาง ในการ สื่อสาร ข้อมูล Microwave System Optic FiberCoaxialTwisted Pair Satellite Transmission.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อกลาง ในการ สื่อสาร ข้อมูล Microwave System Optic FiberCoaxialTwisted Pair Satellite Transmission."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อกลาง ในการ สื่อสาร ข้อมูล Microwave System Optic FiberCoaxialTwisted Pair Satellite Transmission

2 Twisted Pair มักใช้เป็น สายโทรศัพท์มี 2 แบบ Unshield Twisted Pair ข้อดี ราคาถูก ข้อเสีย ถูกรบกวนได้ง่าย Shield Twisted Pair ข้อดี รบกวนได้ยาก ข้อเสีย ราคาแพงกว่า

3 ข้อดี สามารถป้องกันการ สะท้อนกลับได้ ส่ง สัญญาณได้หลาย ช่องทาง ข้อเสีย ระยะทางที่ใช้ไม่ควรยาว มาก Coaxial

4 ข้อดี มีช่องทาง ข้อมูลมาก และมีความไว สูง ข้อเสีย ไม่สามารถส่ง ข้อมูลได้เกิน 10 กม. Optic Fiber

5 Microwave System ข้อดี ราคาถูก ข้อเสีย ถูกรบกวน ได้ง่าย

6 ข้อดี ระยะการส่งข้อมูล ไกลมาก ข้อเสีย สัญญาณข้อมูล สามารถถูกรบกวน จากสัญญาณภาคพื้น อื่น ๆ ได้ อีกทั้งยังมี เวลาประวิง Satellite Transmission


ดาวน์โหลด ppt สื่อกลาง ในการ สื่อสาร ข้อมูล Microwave System Optic FiberCoaxialTwisted Pair Satellite Transmission.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google