งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายนำสัญญาณข้อมูลที่ใช้ หลักการทางแสง กล่าวคือ ใช้ กับสัญญาณข้อมูลที่อยู่ในรูป ของคลื่นแสงเท่านั้นตัวแก้วนำ แสงอาจทำจากแก้วหรือ พลาสติก การสูญเสียของสัญญาณแสงใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายนำสัญญาณข้อมูลที่ใช้ หลักการทางแสง กล่าวคือ ใช้ กับสัญญาณข้อมูลที่อยู่ในรูป ของคลื่นแสงเท่านั้นตัวแก้วนำ แสงอาจทำจากแก้วหรือ พลาสติก การสูญเสียของสัญญาณแสงใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายนำสัญญาณข้อมูลที่ใช้ หลักการทางแสง กล่าวคือ ใช้ กับสัญญาณข้อมูลที่อยู่ในรูป ของคลื่นแสงเท่านั้นตัวแก้วนำ แสงอาจทำจากแก้วหรือ พลาสติก การสูญเสียของสัญญาณแสงใน สาย Fiber Optic เป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดของ ข้อมูลข่าวสาร ทำให้การ เชื่อมต่อสื่อสารด้วยระยะทางไม่ เป็นไปตามที่คาดหวัง ข้อดีข้อเสีย สายใยแก้วนำแสง

2 ให้สัญญาณไฟฟ้า ความถี่สูงผ่านได้ สายคู่บิดเกลียว สามารถใช้ส่งข้อมูล ได้ถึงร้อยเมกะบิตต่อ วินาที ในระยะทางไม่ เกินร้อยเมตร ข้อดีข้อเสีย สายคู่บิดเกลียว

3 มีช่วงความถี่ สัญญาณไฟฟ้าสามารถ ผ่านได้สูงมาก และนิยมใช้ เป็นช่องสื่อสารสัญญาณ แอนะล็อกเชื่องโยงผ่านใต้ ทะเลและใต้ดิน ถูกรบกวนสัญญานจาก ภายนอกโดยง่าย ข้อดีข้อเสีย สายโคแอกเชียล

4 เนื่องจากความถี่ ไมโครเวฟสามารถ นำไปใช้งานได้ กว้างขวาง มีความล่าช้า ข้อดีข้อเสีย ระบบไมโครเวฟ

5 นำไปใช้เชื่อมโยง ระหว่าง ชุมสายโทรศัพท์ ขนาดใหญ่เพื่อเป็น ถูกรบกวนได้จาก สภาพอากาศ ข้อดีข้อเสีย ดาวเทียม


ดาวน์โหลด ppt สายนำสัญญาณข้อมูลที่ใช้ หลักการทางแสง กล่าวคือ ใช้ กับสัญญาณข้อมูลที่อยู่ในรูป ของคลื่นแสงเท่านั้นตัวแก้วนำ แสงอาจทำจากแก้วหรือ พลาสติก การสูญเสียของสัญญาณแสงใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google