งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Equilibrium of a Rigid Body

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Equilibrium of a Rigid Body"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Equilibrium of a Rigid Body
WUTTIKRAI CHAIPANHA Department of Engineering Management Faculty of Science and Technology Rajabaht Maha Sarakham University

2 เงื่อนไขสำหรับสมดุลวัตถุแข็งเกร็ง
แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุจะต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ วัตถุจะอยู่ในสภาวะสมดุล มี 2 เงื่อนไขการสมดุล F = 0 Fx= 0 Fy= 0 M = 0 F2 F1 z r2 r1 F3 F4 r3 r4 o y x

3 โมเมนต์ลัพธ์ของระบบแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกัน
โมเมนต์ที่เกิดจากแรงรอบจุด O มีทิศทางรอบแกน z สามารถหาโมเมนต์ลัพธ์ Mo ได้โดยการรวมเวกเตอร์ทั้งหมด o F1 F3 F2 d1 d3 d2 Z Mo = (F x d) +Mo = F1d1 - F2d2 + F3d3

4 สมดุลวัตถุแข็งเกร็งในระบบ 2 มิติ
แรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับ (Support Reaction) เป็นแรงที่เกิดขึ้นจากการคำนวณน้ำหนักที่กระทำต่อวัตถุแข็งเกรง

5 RAx W=mg RAy RBy

6 แรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับ (Support Reaction)
แบบล้อเลื่อน (Roller) มีแรงปฏิกิริยา 1 ค่า Ry Ry Ry

7

8 2. แบบหมุดเรียบหรือยึดหมุน (Pin or Hinge)
มีแรงปฏิกิริยา 2 ค่า Rx Ry

9

10 3. แบบยึดแน่น (Fixed support) มีแรงปฏิกิริยา 3 ค่า
M M Rx Rx Ry Ry

11

12 น้ำหนักที่กระทำต่อโครงสร้าง
1. Point Load น้ำหนักกระทำแบบจุด P A B L

13 2. Uniform Load (น้ำหนักแบบแผ่กระจายรูปสี่เหลี่ยม)
W A B L แปลงเป็น Point Load ก่อนนำไปคำนวณ จาก P = WL P = WL A B L/2 L/2

14 Determine the vertical and horizontal components reaction on the support A and B ?

15

16 (smooth = roller) (pin)

17

18 (pin) (roller)

19

20 Determine the vertical and horizontal components reaction on the support A and B ?

21

22 Quiz # 6


ดาวน์โหลด ppt Equilibrium of a Rigid Body

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google