งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุจะต้องมีค่า เท่ากับศูนย์ วัตถุจะอยู่ในสภาวะสมดุล มี 2 เงื่อนไขการสมดุล z x y o F2F2 F1F1 F3F3 F4F4 r2r2 r1r1 r4r4 r3r3  F = 0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุจะต้องมีค่า เท่ากับศูนย์ วัตถุจะอยู่ในสภาวะสมดุล มี 2 เงื่อนไขการสมดุล z x y o F2F2 F1F1 F3F3 F4F4 r2r2 r1r1 r4r4 r3r3  F = 0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุจะต้องมีค่า เท่ากับศูนย์ วัตถุจะอยู่ในสภาวะสมดุล มี 2 เงื่อนไขการสมดุล z x y o F2F2 F1F1 F3F3 F4F4 r2r2 r1r1 r4r4 r3r3  F = 0  Fx= 0  Fy= 0  M = 0

3 o F1F1 F3F3 F2F2 d1d1 d3d3 d2d2 Z M o =  (F x d) +M o = F 1 d 1 - F 2 d 2 + F 3 d 3

4 แรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับ (Support Reaction) เป็นแรงที่เกิดขึ้นจากการ คำนวณน้ำหนักที่กระทำต่อวัตถุแข็งเกรง

5 R Ay R By W=mg R Ax

6 1. แบบล้อเลื่อน (Roller) มีแรงปฏิกิริยา 1 ค่า RyRy RyRy RyRy

7

8 2. แบบหมุดเรียบหรือยึดหมุน (Pin or Hinge) มีแรงปฏิกิริยา 2 ค่า RyRy RxRx

9

10 3. แบบยึดแน่น (Fixed support) มีแรงปฏิกิริยา 3 ค่า RyRy RxRx M RyRy RxRx M

11

12 AB L P

13 13 AB L W แปลงเป็น Point Load ก่อนนำไป คำนวณ จาก P = WL A B L/2 P = WL L/2

14

15

16 (smooth = roller) (pin)

17

18 (roller) (pin)

19

20

21

22 Quiz # 6


ดาวน์โหลด ppt แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุจะต้องมีค่า เท่ากับศูนย์ วัตถุจะอยู่ในสภาวะสมดุล มี 2 เงื่อนไขการสมดุล z x y o F2F2 F1F1 F3F3 F4F4 r2r2 r1r1 r4r4 r3r3  F = 0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google