งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AB L A B L คานยื่น (Cantilever beam) คานยื่น (Cantilever beam) L A B L1L2 C.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AB L A B L คานยื่น (Cantilever beam) คานยื่น (Cantilever beam) L A B L1L2 C."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 AB L A B L

5 คานยื่น (Cantilever beam) คานยื่น (Cantilever beam) L A B L1L2 C

6 AB L P

7 AB L W แปลงเป็น Point Load ก่อนนำไป คำนวณ จากสูตร P = WL A B L/2 P = WL L/2

8 AB L W แปลงเป็น Point Load ก่อนนำไป คำนวณ จากสูตร P = ½ x Wx L A B L L/3

9 A B L W1 W2 แปลงเป็น Point Load ได้ 2 แรง คือ แรง ที่เกิดจากรูปสี่เหลี่ยมและแรงที่เกิดจาก รูปสามเหลี่ยม

10

11

12 1. เขียน FBD ของคาน และ หาค่าแรงปฏิกิริยา

13 2. เลือกระยะ x โดยให้ค่าพิกัดแต่ละอัน อยู่ในช่วงที่อยู่ระหว่าง P, M, หรือ distributed loads w x1x1 x2x2 x1x1 x2x2 3. ตัดคานที่ระยะ x 1 หรือ x 2 และเขียน FBD ของชิ้นส่วนของคาน

14 4. ใช้สมการความสมดุลหาสมการ แรงเฉือน V(x) และ moment M(x) ของแต่ละช่วงที่พิจารณา  Fy = 0  M = 0 x1x1 หมายเหตุ : สมมติให้ทิศทางของ M และ V ที่จุดตัดเป็น + และยึดจุดตัดเป็นจุด หมุนในการใช้สมการสมดุลย์ของ moment ใช้จุดนี้ในการ Take moment

15 5. เขียน shear diagram และ moment diagram โดย ที่ให้แกน x เป็น แกนนอนและ function ของ V(x) และ M(x) เป็นแกน ตั้ง x1x1 x2x2

16 EXAMPLE 1 3 m 6 m 6 kN 9 kN m 3 m 6 m 6 kN 9 kN m AyAy DyDy DxDx จงเขียนแผนภาพ shear diagram และ moment diagram ของคาน 1. หาค่าแรง ปฏิกิริยาที่จุดรองรับ

17 3 m 6 m 6 kN 9 kN m 5 kN 1 kN x1x1 x2x2 เราควรแบ่งพิกัดของคานออกเป็นกี่ช่วง..... ง ?

18 5 kN x1x1 V M 3 m 6 kN V M 5 kN x2x2 3 m 6 m 6 kN 5 kN 1 kN 9 kN m

19 V (kN) M (kN-m) V = -1 kN V = 5 kN M = 5x 1 kN-m = 15 M = (18-x 2 ) kN-m = 9

20 EXAMPLE 2 1000 kN 100 kN/m. 5 10 จงเขียนแผนภาพ shear diagram และ moment diagram ของคาน 15

21 1000 kN 100 kN/m. 5 10 AxAx CyCy AyAy 1. หาค่าแรง ปฏิกิริยาที่ จุดรองรับ 15

22 x1x1 x2x2 x3x3 เราควรแบ่งพิกัดของคานออกเป็นกี่ช่วง...... ง ? 1000 kN 100 kN/m. 5 10 15

23 750 kN 100 kN/m V M x1x1

24 750 kN 100 kN/m V M 5 m x2x2

25 1000 kN 750 kN 100 kN/m V M 10 m 5 m x3x3

26 V (kN) M (kN-m) 5 m 10 m

27 เป็นการเขียน SFD และ BMD โดยอาศัย ความสัมพันธ์แรงกระจาย, Shear force และ Bending Moment ( โดยไม่ต้องตัดคานเพื่อหา แรงภายใน ) ขั้นตอนวิธี Graphic Method. 1. หาแรงปฏิกิริยา 2. ใช้หลักความสัมพันธ์ระหว่าง Shear force และ Bending Moment ดังนี้ o ความชันของ SFD = แรงกระจายติดลบ o ความชันของ BMD = แรงเฉือน o การเปลี่ยนแปลงแรงเฉือน = พื้นที่ใต้ กราฟแรงกระจายติดลบ o การเปลี่ยนแปลงโมเมนต์ = พื้นที่ใต้กราฟ แรงเฉือน

28 80 N 0 20 N 2 m 2 x 80 = 1.6 m. (80 +20) ?? 2 x 20 = 0.4 m. (80 +20)

29 3 m 6 m 6 kN 9 kN m 5 kN 1 kN SFD BMD Ex.1 Graphic Method

30 1000 kN 100 kN/m. 5 10 15 750 kN SFD BMD Ex.2 Graphic Method

31 Quiz # 9


ดาวน์โหลด ppt AB L A B L คานยื่น (Cantilever beam) คานยื่น (Cantilever beam) L A B L1L2 C.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google