งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑ สุนทรภู่มีนิสัยที่เจ้าชู้ ชอบผู้หญิงหลายคน สุนทรภู่จึงแต่ง ให้ผู้หญิงรู้จักรักนวลสงวนตัว รักเดียวใจเดียว เช่น ๏ ยังมีพวกหนึ่งนั้นขยันยิ่ง เป็นผู้หญิงสอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑ สุนทรภู่มีนิสัยที่เจ้าชู้ ชอบผู้หญิงหลายคน สุนทรภู่จึงแต่ง ให้ผู้หญิงรู้จักรักนวลสงวนตัว รักเดียวใจเดียว เช่น ๏ ยังมีพวกหนึ่งนั้นขยันยิ่ง เป็นผู้หญิงสอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๑ สุนทรภู่มีนิสัยที่เจ้าชู้ ชอบผู้หญิงหลายคน สุนทรภู่จึงแต่ง ให้ผู้หญิงรู้จักรักนวลสงวนตัว รักเดียวใจเดียว เช่น ๏ ยังมีพวกหนึ่งนั้นขยันยิ่ง เป็นผู้หญิงสอง ใจไม่กำหนด เที่ยวยักย้ายร่ายชมภิรมย์รส ใครมาจดโผ จับรับตะกาง จะรักไหนก็ไม่รักสมัครมั่น เล่นประชัน เชิงลองทั้งสองข้าง ชู้ต่อชู้รู้เรื่องเคืองระคาง ก็ขัดขวาง หึงสาจะฆ่าฟัน เพราะนารีมิได้ตรงจำนงหมาย ทำให้ชาย เคืองแค้นแสนกระสัน เหมือนพวกนางโมราวิลาวัณย์ ยื่นพระขรรค์ ผัวให้กับไอ้โจร โอ้ใจนางอย่างนี้ก็มีมั่ง จนลือดัง ข่าวก้องดังกลองโขน เพราะนิสัยใจขนิษฐ์เล่นปลิดโยน จนมาโดนกัน กระดากไม่อยากเชย ต่างคนต่างก็เชือนออกเบือนเบื่อ ต้องเป็นเรือ ขึ้นคานอยู่เฉยเฉย อันผัวดีที่จะได้อย่าหมายเลย ด้วยมากเชย หลายชู้เขารู้กล

3 ๒ สุนทรภู่มีความคิดที่ค่อนข้างทันสมัยและเห็น ความสำคัญของเศรษฐกิจการเรือนที่อยู่ในมือผู้หญิง เช่น " มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท อย่าให้ขาด สิ่งของต้องประสงค์ จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้ มากจะยากนาน “

4 ๔ อุปนิสัยสำคัญอีกประการหนึ่งของสุนทรภู่คือ มี ความอหังการ์และมั่นใจในความสามารถของตน เป็นอย่างสูง เช่น อย่างหม่อมฉันอันที่ดีและชั่ว ถึงลับตัวแต่ก็ ชื่อเขาลือฉาว เป็นอาลักษณ์นักเลงทำเพลงยาว เขมรลาวลือ เลื่องถึงเมืองนคร

5 ๕ สุนทรภู่มีนิสัยชอบให้คนมาดูแลปรนนิบัติ จึงได้ แต่งสุภาษิตสอนหญิงให้ผู้หญิงรู้จักปรนนิบัติ ดูแลสามีให้ดี เช่น ถ้าผัวทำราชการพระผ่านเกล้า เคยเข้า เฝ้าสู่วังนรังศรี ทั้งล่วมปัดจัดแจงแต่งให้ดี หมาก บุหรี่หาใส่ให้ไปกิน อุตส่าห์ทำบำเรอเสนอสนอง ตาม ทำนองมิ่งมิตรเป็นนิจสิน ปรนนิบัติภัสดาอย่าราคิน จึงจะ ภิญโญยศปรากฏไป

6 ๖ สุนทรภู่มีนิสัยชอบแต่งกลอนสุภาษิตเพื่อสอนหญิง สอนการเลือกคู่ครอง หรือ เลือกสามี สุนทรภู่ กล่าวถึงธรรมดาโลกว่า หญิงชายรักกันเป็นเรื่อง ธรรมดาแต่ท่านสอนมิให้หญิงแสดงออกถึงความรัก ต่อชายอย่างเปิดเผย ต้องรู้จักรักนวลสงวนตัว เหมือนอย่าง “ จามรีรักขน ” ดังคำกลอนว่า อันที่จริงหญิงชายย่อมหมายรัก มิใช่จักตัดทางที่ สร้างสม แม้นจักรักรักไว้ในอารมณ์ อย่ารักชมนอก หน้าเป็นราคี ดังพฤกษาต้องวายุพัดโบก เขยื้อนโยกก็ แต่กิ่งไม่ทิ้งที่ จงยับยั้งช่างใจเสียให้ดี เหมือนจามรีรู้จัก รักษากาย


ดาวน์โหลด ppt ๑ สุนทรภู่มีนิสัยที่เจ้าชู้ ชอบผู้หญิงหลายคน สุนทรภู่จึงแต่ง ให้ผู้หญิงรู้จักรักนวลสงวนตัว รักเดียวใจเดียว เช่น ๏ ยังมีพวกหนึ่งนั้นขยันยิ่ง เป็นผู้หญิงสอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google