งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดการส่วน(1) : นายวินัย ศึกหาญ ส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย ศูนย์หาดใหญ่ 1. งานบริหารสัญญาเช่าฯ งานธุรการและและสวัสดิการ (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดการส่วน(1) : นายวินัย ศึกหาญ ส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย ศูนย์หาดใหญ่ 1. งานบริหารสัญญาเช่าฯ งานธุรการและและสวัสดิการ (1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 ผู้จัดการส่วน(1) : นายวินัย ศึกหาญ ส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย ศูนย์หาดใหญ่ 1. งานบริหารสัญญาเช่าฯ งานธุรการและและสวัสดิการ (1) นส.สุพัตรา จันสุวรรณ 2. งานสินทรัพย์-Spare Parts (1) อัตราว่าง งานบริหารจัดการภายใน (3) หน.งาน(1): นายชูสิน ตันติสุวรรณโณ งานชุมสาย (9) หน.งาน(1) : นายอรรณพ อุนทริจันทร์ 1. วิศวกร / เวรกลาง (4) 1. NSS: สมหมาย ทิพยานนท์ 2. BSS: ประมวล คนไว 3. Trans: จิระพันธ์ ทรงอาวุธ 4. PDSN: อัตราว่าง 2. เวรปฏิบัติการ (4) 1. นายดาวุธ รัตนเยี่ยม 2. นายสุวิชัย ประยูรนิรามัย 3. นายสุริยัน ประยูรนิรามัย 4. นายเปรม พุ่มทองคำ อัตรากำลัง 31 คน ความต้องการใช้รถ 8 คัน 1. งาน Drive Test 1 คัน 2. งานซ่อมกลาง 1 คัน 3. BTS สงขลา 1-2 1 คัน 4. BTS สตูล 1 คัน 5. BTS พัทลุง 1 คัน 6. BTS ตรัง 1 คัน 7. BTS ปัตตานี 1 คัน 8. BTS นราธิวาส 1 คัน ความต้องการเจ้าหน้าที่และรถยนต์ อัตรากำลังตามกรอบ จำนวน 31 คน อัตรากำลังปัจจุบัน จำนวน 22 คน อัตรากำลังเพิ่ม จำนวน 9 คน ความต้องการรถยนต์ จำนวน 8 คัน รถยนต์ปัจจุบัน จำนวน 6 คัน รถยนต์ต้องการเพิ่ม จำนวน 2 คัน งานสถานีเครือข่าย(18) หน.งาน(1): นายวิเชียร มีบุญ 1.งานซ่อมกลาง (2) 1. นายอาวุธ วสุสิริชัย 2. นายวิสูตร เดชาสิทธิ์ 2.งาน Drive Test (2) 1. นายศิริวัชร พรหมจรรย์ 2. อัตราว่าง 3.งาน BTS สงขลา 1(2) 1. นายสิภพ เส้งเสน 2. อัตราว่าง 4.งาน BTS สงขลา 2 (2) 1. นายนพ เครือทอง 2. อัตราว่าง 5.งาน BTS ตรัง (2) 1. นายขันธชัย สิทธิสุวรรณ 2. อัตราว่าง 6.งาน BTS สตูล (1) 1. นายสมาแอ หาบยูโซ๊ะ 7.งาน BTS พัทลุง (2) 1. นายพิศ ชิตไชย 2. อัตราว่าง 8.งาน BTS ปัตตานี (2) 1. นายมูฮำหมัดซายูตี หมันหลิน 2. นายนิเดร์ แวฮามะ 9.งาน BTS นราธิวาส (2) 1. อัตราว่าง 2. อัตราว่าง

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดการส่วน(1) : นายวินัย ศึกหาญ ส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย ศูนย์หาดใหญ่ 1. งานบริหารสัญญาเช่าฯ งานธุรการและและสวัสดิการ (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google