งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge Audit and Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge Audit and Analysis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge Audit and Analysis
Chapter 9 Knowledge Audit and Analysis

2 Knowledge Management
Knowledge Analysis How we can define the exact problem and its roots. Knowledge consulting : production of service based on knowledge software : production of information based on knowledge commodity production : physical goods publishing : service Chapter 9 Knowledge Management

3 8 Stages of Knowledge Growth
Compare how your company ranks along this scale. Pure art In expert’s head Keep repeating process. TK EK Chapter 9 Knowledge Management

4 Ranking Characteristics of Knowledge Work and Processes
Chapter 9 Knowledge Management

5 8 States of Knowledge Growth
Making Coffee Total Ignorance Pure Art Awareness Chapter 9 Knowledge Management

6 8 States of Knowledge Growth
Measure เช่น การตัดสินคดีต่างๆ Control of the mean Chapter 9 Knowledge Management

7 8 States of Knowledge Growth
process capability process character-ization Chapter 9 Knowledge Management

8 8 States of Knowledge Growth
know why เช่น โปรแกรมคำนวณภาษี complete knowledge Chapter 9 Knowledge Management

9 Knowledge Management
Knowledge Analysis ART SCIENCE TK EK Most companies are at stage 2 or 3. Chapter 9 Knowledge Management

10 8 States of Knowledge Growth
Example : Making Coffee stage 1. Total Ignorance : ไม่ทราบว่ารสชาติกาแฟ อร่อย หรือ ไม่อร่อย อย่างไร stage 2. You can tell good from bad. stage 3. You have created a list of variables : สามารถบอกได้ว่าอะไรบ้างที่มีผลทำให้รสชาติของกาแฟอร่อย เช่น อุณหภูมิของน้ำ ความขม ปริมาณของกาแฟ ขนาดในการบดกาแฟ You can determine the significant of variables ขมไป, จืดไป, เข้มข้นไป, ใช้ผงกาแฟบดเก่า : กาแฟไม่อร่อย เมล็ดกาแฟบดนานน้อยกว่า 2 ชม. : กาแฟไม่อร่อย อุณหภูมิน้ำร้อน 80 –100 องศา : กาแฟอร่อย เมล็ดกาแฟบดนานน้อยกว่า 2 ชม. : กาแฟอร่อย Chapter 9 Knowledge Management

11 Knowledge Management
Knowledge Analysis stage 4. You can now measure the variables. น้ำหนักของกาแฟที่ใช้ชง ปริมาณน้ำ อุณหภูมิที่แน่นอนขณะชง อุณหภูมิกาแฟขณะบริการลูกค้า ช่วงเวลาในการบดผงกาแฟและชงกาแฟ stage 5. Repeatable Methodology or Recipe typically considered good coffee stage 6. Repeatable Methodology + Localized Adaptability Columbia coffee, Italian supreme, Starbucks house brand Chapter 9 Knowledge Management

12 Knowledge Management
Knowledge Analysis stage 7. A Formal or Informal Model 0.56* weight of coffee * volume of water = 1.414 specify the approximate relationship between variables stage 8. Perfect Knowledge perfect coffee never had and never know. Chapter 9 Knowledge Management

13 Diagnostic Questions to Evaluate Each Unit of Knowledge Analysis
Chapter 9 Knowledge Management

14 Knowledge Management
Knowledge Audit Team Audit team should come from the following functional areas: Corporate strategist : goal setting Senior management : align long term KM vision and business strategy Human resource manager : understand of employee skills Marketer : picture of actual market performance of the firm Information Technologist : bring in knowledge, skill, and expertise technology implementation Knowledge Analyst : integrate input to the audit team for knowledge assets Chapter 9 Knowledge Management

15 Knowledge Audit and Analysis Process
1 มี 4 ขั้นตอน 2 3 internal benchmarking 4 Chapter 9 Knowledge Management

16 The Knowledge Audit Process
ขั้นตอน ที่ 1 1 Chapter 9 Knowledge Management

17 The Ideal State in Knowledge Audit
ขั้นตอน ที่ 2 2 Chapter 9 Knowledge Management

18 Optimum benchmark values
ขั้นตอน ที่ 2 Chapter 9 Knowledge Management

19 Measuring Knowledge Assets
ขั้นตอน ที่ 2 Chapter 9 Knowledge Management

20 Selecting the audit method
ขั้นตอน ที่ 3 3 Chapter 9 Knowledge Management

21 Selecting the audit method
ขั้นตอน ที่ 3 intangible asset employee know how reputation organization culture Chapter 9 Knowledge Management

22 Selecting the audit method
Chapter 9 Knowledge Management

23 Selecting the audit method
Chapter 9 Knowledge Management

24 Selecting the audit method
Chapter 9 Knowledge Management

25 Selecting the audit method
Chapter 9 Knowledge Management

26 Selecting the audit method
Chapter 9 Knowledge Management

27 Document Knowledge Asset
ขั้นตอน ที่ 4 4 Chapter 9 Knowledge Management

28 The Capability Framework for Positioning Knowledge-Related Assets
ขั้นตอน ที่ 4 Chapter 9 Knowledge Management

29 The Capability Framework for Positioning Knowledge-Related Assets
ขั้นตอน ที่ 4 Chapter 9 Knowledge Management

30 Determining the strategic K-spot
Best case for KM EK TK Most company Chapter 9 Knowledge Management

31 Discussion Group Chapter 9
1. What is the state of your company’s knowledge growth (1 to 8), please give the reason. 2. Define your company’s knowledge audit team. 2.1 เสนอว่า ถ้าเป็นไปได้ โดยไม่มีข้อจำกัด ใครควรจะอยู่ใน ทีมตรวจสอบความรู้ บ้าง จึงจะเป็นผลดีที่สุดต่อองค์กรในกลุ่มของคุณ ตามทฤษฎี 2.2 แจ้งด้วยว่า ตามความเป็นจริง ระบบที่กลุ่มของคุณออกแบบนั้น มี ทีมตรวจสอบความรู้ ทำได้ดีกี่เปอร์เซ็นต์ของที่ควรจะเป็น เพราะเหตุใด 3. Define goals of your knowledge audit. แจ้งว่าสิ่งที่ได้จากระบบ KM จะช่วยตอบคำถามอะไรบ้าง และจะส่งผลให้การทำงานขององค์กรดีขึ้นอย่างไร Chapter 9 Knowledge Management

32 The end.


ดาวน์โหลด ppt Knowledge Audit and Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google