งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 ตัวกู ของกู พลอากาศตรี บุญเลิศ จุลเกียรติ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 ตัวกู ของกู พลอากาศตรี บุญเลิศ จุลเกียรติ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2 ตัวกู ของกู พลอากาศตรี บุญเลิศ จุลเกียรติ

2 คนเดียวที่กูกลัว ก็คือตัว ของกูเอง
คนเดียวที่กูกลัว ก็คือตัว ของกูเอง คนเดียวที่กูเกรง ตัวกูเอง มิใช่ใคร วันใดที่กูรู้ ว่าตัวกู คือผู้ใด วันนั้นกูจะไป เพื่อให้ไกล จากตัวกู

3 คนเดียวที่กูกลัว ก็คือตัว ของกูเอง
คนเดียวที่กูกลัว ก็คือตัว ของกูเอง คนเดียวที่กูเกรง ตัวกูเอง มิใช่ใคร วันใดที่กูรู้ ว่าตัวกู คือผู้ใด วันนั้นกูจะไป เพื่อให้ไกล จากตัวกู

4 คนเดียวที่กูกลัว ก็คือตัว แฟนกูเอง
คนเดียวที่กูกลัว ก็คือตัว แฟนกูเอง คนเดียวที่กูเกรง แฟน กูเอง มิใช่ใคร วันใดที่กูรู้ ว่าแฟนกู คือผู้ใด วันนั้นขออภัย มันไม่ตาย ไม่ใช่กู

5 คนเดียวที่กูกลัว ก็คือตัว ของกูเอง
คนเดียวที่กูกลัว ก็คือตัว ของกูเอง คนเดียวที่กูเกรง ตัวกูเอง มิใช่ใคร วันใดที่กูรู้ ว่าตัวกู คือผู้ใด วันนั้นกูจะใช้ ชีวิตอยู่ อย่างรู้ทัน


ดาวน์โหลด ppt 2 ตัวกู ของกู พลอากาศตรี บุญเลิศ จุลเกียรติ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google