งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mobile Wireless Communication Technologies And Services Existing Today Global System for Mobile Communication (GSM) Time Division Multiple Access (TDMA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mobile Wireless Communication Technologies And Services Existing Today Global System for Mobile Communication (GSM) Time Division Multiple Access (TDMA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mobile Wireless Communication Technologies And Services Existing Today Global System for Mobile Communication (GSM) Time Division Multiple Access (TDMA) Code Division Multiple Access (CDMA) Mobile Wireless Market : Technology Forecast Mobile Wireless ได้รับความ นิยมอย่าง รวดเร็วเพราะ ในความเป็น จริงยิ่งนับวัน จะทำให้ เข้าใจง่าย และการ สื่อสารเกิด การ เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว

2 เทคโนโลยี mobile รุ่นที่ 2 ที่ มีอยู่ในวันนี้แต่ละ ส่วนได้มีความ คล่องในส่วนที เฉพาะเจาะจงของ วงการ GSM, TDMA(IS 36) และ CDMA(IS95)

3 Air interface ของ GSM เป็นฐานบนแถบที่ มีขอบเขตที่จำกัดของเทคโนโลยี TDMA ที่ สามารถจัดหาช่องความถี่ได้ ผู้ใช้ GSM สามารถส่งและรับข้อมูลที่อัตรา ตั้งแต่ 96000 bps eg. X.25 X.32 ไม่พบ GSM ในระบบอะนาล็อกที่เก่ากว่า เป็นบริการข้อความสั้น ๆ (Short Message Service-SME) Europe Version ของ GRM ปฏิบัติการที่ ความถี่ 900 Mhz

4

5 TDMA คือสิ่งแรกที่เฉพาะเจาะจงเช่นเดียวกัน กับความเป็นมาตรฐานของ EIA\TIA มาตรฐาน United state ของ TDMA คือ Interium Standard 50 (IS-136) TDMA โดยปกติแล้วมีอยู่ร่วมกันด้วยช่องทาง analog บนเครือข่ายที่เหมือนกัน หนึ่งผลประโยชน์ของเทคโนโลยี dual-mode คือ ผู้ใช้สามารถได้กำไรจาก board ครอบคลุมถึงเครือข่าย analog ที่ก่อตั้งขึ้น Universal Wireless Communication Consortium (UWCC) คืออะไร ?

6 What is CDMA ? เทคโนโลยี CDMA ที่ถูกใช้ในอเมรกา เหนือเป็นพื้นฐานบนมาตรฐานโปรโตคอล IS-95 จุดเด่นของเทคโนโลยีของ CDMD คือ คลอบคลุมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ใช้ระดับสูงและเป็นอิสระจากการ สอดแทรกด้วยคลื่นสัญญาอื่น

7 CDMA Concept !!!!

8 Frequency Reuse Frequency Reuse

9 CDMA Network CDMA Network

10 IS-95 เป็นมาตรฐานของ mobile และ Base Station สำหรับ dual-mode wideband spred sprctrum

11 Spread Spectrum – ข้อมูลจะถูกส่ง (spread) ผ่าน vary wide channel พร้อม ๆ กับ user คนอื่น ๆ – ไม่จำกัดจำนวน subscriber ขึ้นกับว่า ต้องการ Quality of service เท่าใด

12 Frequency-hopping spread spectrum

13 Direct-sequence spread spectrum

14 Chip Rate Chip Rate

15 Correlation Correlation

16

17

18

19 Walsh code Long PN code Short PN code

20 Downlink / Forward Link Forward pilot channel Forward synchronization channel Forward paging channel Forward traffic channel

21 ลักษณะการแบ่ง ช่องสัญญาณ

22

23

24

25

26

27

28

29 Mobile station initialization state Mobile station idle state System access state Mobile station control on the traffic channel state

30

31 Pilot and Sync channel processing Paging channel processing Access channel processing Traffic channel processing

32

33

34


ดาวน์โหลด ppt Mobile Wireless Communication Technologies And Services Existing Today Global System for Mobile Communication (GSM) Time Division Multiple Access (TDMA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google