งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mobile Wireless Communication

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mobile Wireless Communication"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mobile Wireless Communication
Technologies And Services Existing Today Global System for Mobile Communication (GSM) Time Division Multiple Access (TDMA) Code Division Multiple Access (CDMA) Mobile Wireless Market : Technology Forecast Mobile Wireless ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเพราะในความเป็นจริงยิ่งนับวันจะทำให้เข้าใจง่ายและการสื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

2 Technologies And Services Existing Today
เทคโนโลยี mobile รุ่นที่ 2 ที่มีอยู่ในวันนี้แต่ละส่วนได้มีความคล่องในส่วนทีเฉพาะเจาะจงของวงการ GSM, TDMA(IS 36) และ CDMA(IS95)

3 Global System for Mobile Communication (GSM)
Air interface ของ GSM เป็นฐานบนแถบที่มีขอบเขตที่จำกัดของเทคโนโลยี TDMA ที่สามารถจัดหาช่องความถี่ได้ ผู้ใช้ GSM สามารถส่งและรับข้อมูลที่อัตราตั้งแต่ bps eg. X.25 X.32 ไม่พบ GSM ในระบบอะนาล็อกที่เก่ากว่า เป็นบริการข้อความสั้น ๆ (Short Message Service-SME) Europe Version ของ GRM ปฏิบัติการที่ความถี่ 900 Mhz

4 Global System for Mobile Communication (GSM) cont.

5 Time Division Multiple Access (TDMA) IS-136 Technology
TDMA คือสิ่งแรกที่เฉพาะเจาะจงเช่นเดียวกันกับความเป็นมาตรฐานของ EIA\TIA มาตรฐาน United state ของ TDMA คือ Interium Standard 50 (IS-136) TDMA โดยปกติแล้วมีอยู่ร่วมกันด้วยช่องทาง analog บนเครือข่ายที่เหมือนกัน หนึ่งผลประโยชน์ของเทคโนโลยี dual-mode คือ ผู้ใช้สามารถได้กำไรจาก board ครอบคลุมถึงเครือข่าย analog ที่ก่อตั้งขึ้น Universal Wireless Communication Consortium (UWCC) คืออะไร ?

6 Code Division Multiple Access (CDMD) Technology (IS-95) (cdmaOne)
What is CDMA ? เทคโนโลยี CDMA ที่ถูกใช้ในอเมรกาเหนือเป็นพื้นฐานบนมาตรฐานโปรโตคอล IS-95 จุดเด่นของเทคโนโลยีของ CDMD คือ คลอบคลุมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใช้ระดับสูงและเป็นอิสระจากการสอดแทรกด้วยคลื่นสัญญาอื่น

7 Code Division Multiple Access (CDMD) cont.
CDMA Concept !!!!

8 Code Division Multiple Access (CDMD) cont.
Frequency Reuse

9 Code Division Multiple Access (CDMD) cont.
CDMA Network

10 Code Division Multiple Access (CDMD) cont.
IS-95 เป็นมาตรฐานของ mobile และ Base Station สำหรับ dual-mode wideband spred sprctrum

11 Code Division Multiple Access (CDMD) cont.
Spread Spectrum ข้อมูลจะถูกส่ง (spread) ผ่าน vary wide channel พร้อม ๆ กับ user คนอื่น ๆ ไม่จำกัดจำนวน subscriber ขึ้นกับว่าต้องการ Quality of service เท่าใด

12 Frequency-hopping spread spectrum
Code Division Multiple Access (CDMD) cont. Frequency-hopping spread spectrum

13 Direct-sequence spread spectrum
Code Division Multiple Access (CDMD) cont. Direct-sequence spread spectrum

14 Code Division Multiple Access (CDMD) cont.
Chip Rate

15 Code Division Multiple Access (CDMD) cont.
Correlation

16 Generate Code

17 วงจรภาคส่งของระบบ Direct Sequence ที่ใช้การมอดูเลตแบบ BPSK

18 วงจรภาครับของระบบ Direct Sequence ที่ใช้การมอดูเลตแบบ BPSK

19 CODE ที่ใช้ในระบบ CDMA(IS-95)
Walsh code Long PN code Short PN code

20 Downlink / Forward Link
Forward pilot channel Forward synchronization channel Forward paging channel Forward traffic channel

21 ลักษณะการแบ่งช่องสัญญาณ

22 Forward Pilot Channel

23 Forward Synchronization Channel

24 Forward Paging Channel

25 Forward Traffic Channel

26 Reverse Link / Uplink

27 Access Channel

28 Uplink traffic channels

29 Mobile Station Call Processing
Mobile station initialization state Mobile station idle state System access state Mobile station control on the traffic channel state

30 Mobile Station call processing states

31 Base Station Call Processing
Pilot and Sync channel processing Paging channel processing Access channel processing Traffic channel processing

32 แผนที่แสดงบริเวณที่มีการใช้ระบบ CDMA

33 Mobile Wireless Market
: Technology Forcasts

34 The End


ดาวน์โหลด ppt Mobile Wireless Communication

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google