งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AUTONOMOUS SYSTEMS (AS)  AS ประกอบด้วยกลุ่มของ router ที่ คอยแลกเปลี่ยน information โดย ผ่านข้อกำหนดของเส้นทางร่วมกัน (routing protocol )  AS เป็นชุดของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AUTONOMOUS SYSTEMS (AS)  AS ประกอบด้วยกลุ่มของ router ที่ คอยแลกเปลี่ยน information โดย ผ่านข้อกำหนดของเส้นทางร่วมกัน (routing protocol )  AS เป็นชุดของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 AUTONOMOUS SYSTEMS (AS)  AS ประกอบด้วยกลุ่มของ router ที่ คอยแลกเปลี่ยน information โดย ผ่านข้อกำหนดของเส้นทางร่วมกัน (routing protocol )  AS เป็นชุดของ router และ เครือข่ายที่ถูกจัดการโดยองค์กร เพียงองค์กรเดียว  ยกเว้นบางครั้งที่เกิดความผิดพลาด AS จะถูกเชื่อมโยง นั่นคือ มีทาง ระหว่างจุดสองจุด

3 มาตรฐานของการหาเส้นทาง เดินข้อมูลของระบบเครือข่าย อัตโนมัติ (AS)  Interior Gateway Protocols  Exterior Gateway Protocols

4

5

6

7

8 Open Shortest Path First (OSPF)  1. 2.  ระบบ OSPF สนับสนุนการติดต่อและ เครือข่ายได้ 3 แบบ 1. แบบจุด - ต่อ - จุด ซึ่งเป็นการติดต่อกันโดยตรงระหว่าง เราเตอร์ 2 ตัว 2. แบบการสื่อสารข้อมูลหลาย จุดที่สนับสนุนการกระจายข่าว ส่วน ใหญ่เป็นระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ 3. แบบการสื่อสารข้อมูลหลายจุดที่ ไม่สนับสนุนการกระจายข่าว เช่น ระบบ แพ็กเก็ตสวิตซ์ที่ใช้ในเครือข่ายวง กว้าง

9  ภาพนิ่ง 10  OSPF ทำงานโดยรวบรวม เครือข่าย ที่มีอยู่, เราเตอร์ และสายสื่อสารเข้า ไว้ด้วยกันในลักษณะของรูปกราฟ แบบมีทิศทาง (directed graph) ภาพนิ่ง 10 ภาพนิ่ง 10 ภาพนิ่ง 10   OSPF ซึ่งมีหลักสำคัญคือ การสร้าง ตัวแทนเครือข่ายด้วยรูปกราฟ แล้ว จึงคำนวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุด ระหว่าง เราเตอร์แต่ละตัวไปยังเรา เตอร์ตัวอื่นทั้งหมด Open Shortest Path First (OSPF) NEXT

10 BACK

11

12

13

14

15

16

17 Internet Gateway Routing Protocol(IGRP)   สร้าง IGRP เพื่อเป็น protocol ที่มี ความมั่นคงพอสำหรับ routing ที่ใช้ ในระบบอัตโนมัติ (Autonomous system(AS))   ใช้ IGRP เป็นเครื่องมือการทำงานใน Internet Protocol (IP) networks   IGRP ใช้การรวม (vector) ของ metrics Internetwork delay, bandwidth, reliability และ load เป็นปัจจัยทั้งหมดในการตัดสินใจ ของ routing

18 Internet Gateway Routing Protocol(IGRP)   IGRP จัดเตรียมเลขที่ เฉพาะที่ถูกออกแบบมาเพื่อ เสริมความมั่นคง (stability) ของตัวเอง   ความแข็งแรงของ IGRP ได้รับการสนับสนุนจากหลาย องค์กรด้วย internetwork ขนาดใหญ่จึงมีการเปลี่ยน จาก RIP มาใช้ IGRP

19

20

21

22 บทสรุป (Conclusion)   routing protocol แบบใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ เราต้องการ คำตอบของ คำถามนี้ก็คือ ประเมิน ความต้องการ internetworking ของ ตัวคุณเองและ ต่อจากนั้นก็เลือกแบบที่ ดีที่สุด


ดาวน์โหลด ppt AUTONOMOUS SYSTEMS (AS)  AS ประกอบด้วยกลุ่มของ router ที่ คอยแลกเปลี่ยน information โดย ผ่านข้อกำหนดของเส้นทางร่วมกัน (routing protocol )  AS เป็นชุดของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google