งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sanook Online นายวิวัฒน์ รุ่งแสนสุขสกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sanook Online นายวิวัฒน์ รุ่งแสนสุขสกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sanook Online นายวิวัฒน์ รุ่งแสนสุขสกุล 5035511053
นำเสนอโดย นายจรุชัย แซ่อุ่ย นายวิวัฒน์ รุ่งแสนสุขสกุล

2 ที่ตั้งบริษัทสนุกออนไลน์ จำกัด
2/4 อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : โทรสาร :

3 Sanook Background เว็บ Sanook.com จัดเป็นประเภท Web Portal ก่อตั้งโดย คุณปรเมศวร์ มินศิริ เมื่อปี 2540 และในปี 2543 ได้ขายกิจการ ให้กับ MWEB หลังจากนั้นได้ก่อตั้งเว็บไซต์ Kapook.com ขึ้นมา ในปัจจุบัน Sanook.com เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท สนุกออนไลน์ จำกัด ปัจจุบันบริหารงานโดย คุณต่อบุญ พ่วง มหา

4 คุณปรเมศวร์ มินศิริ (@iWhale)
คุณต่อบุญ พ่วงมหา

5 ผลิตภัณฑ์และบริการ สนุกออนไลน์มีหลากหลายบริการ รอบด้านและครบครัน ซึ่ง จะนำผู้บริโภคท่องไปในโลกของอินเทอร์เน็ต ด้วยความสนุก อย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมยกระดับ ชีวิตออนไลน์ ให้ดียิ่งกว่า เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น

6 ตำแหน่งงานและรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตำแหน่ง Desktop Technician and PC Support แผนก Information System – Internet Technology ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย แก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ที่อาจเกิดในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน ตรวจสอบดูแลความถูกต้องของระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเซิร์ฟเวอร์และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เขียนเอกสารคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ

7 ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ถึง 7 พฤษภาคม 2553

8 ประโยชน์ที่ได้รับ ได้เข้าใจรูปแบบและโครงสร้างการทำงานแบบบริษัท
ได้ประสบการณ์ในการทำงานจริง จากรุ่นพี่พนักงานในบริษัท ในเรื่องของทัศนคติในการทำงาน การใช้ชีวิตในสังคมการ ทำงาน ได้ทักษะกระบวนการทำงานในรูปแบบเป็นกลุ่ม และเพิ่มทักษะ ในการสื่อสารกับบุคคลหลากหลายประเภท มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงวิชาการ และความรู้ใน แขนงอื่นๆ

9 ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข
ขาดความรู้ความใจในบางงานที่ได้รับมอบหมายจากพี่ที่ปรึกษา การปรับตัวเข้ากับการทำงานรูปแบบใหม่ๆ แนวทางแก้ไข หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม สร้างความคุ้นเคยกับสิ่งใหม่ๆ และนำมาประยุกต์ใช้งาน

10 ข้อเสนอแนะ ควรสนใจข่าวสารในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ
ควรจะมีความรู้ในเรื่องของ Freeware หรือ OpenSource ควรมีความรู้พื้นฐานในส่วนของ Hardware และ Network ควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อรุ่นพี่พนักงานในบริษัท และกลุ่ม เพื่อนนักศึกษาฝึกงาน สามารถทำงานในสภาวะความกดดันได้

11 ประมวลภาพส่วนหนึ่งในบริษัท

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt Sanook Online นายวิวัฒน์ รุ่งแสนสุขสกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google