งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sanook Online นำเสนอโดย นายจรุชัย แซ่อุ่ย 5010210059 นายวิวัฒน์ รุ่งแสนสุขสกุล 5035511053.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sanook Online นำเสนอโดย นายจรุชัย แซ่อุ่ย 5010210059 นายวิวัฒน์ รุ่งแสนสุขสกุล 5035511053."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sanook Online นำเสนอโดย นายจรุชัย แซ่อุ่ย 5010210059 นายวิวัฒน์ รุ่งแสนสุขสกุล 5035511053

2 ที่ตั้งบริษัทสนุกออนไลน์ จำกัด 2/4 อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 0-2955-0099 โทรสาร : 0- 2955-0300

3 Sanook Background เว็บ Sanook.com จัดเป็นประเภท Web Portal ก่อตั้งโดย คุณปรเมศวร์ มินศิริ เมื่อปี 2540 และในปี 2543 ได้ขายกิจการให้กับ MWEB หลังจากนั้นได้ก่อตั้งเว็บไซต์ Kapook.com ขึ้นมา ในปัจจุบัน Sanook.com เป็น ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สนุกออนไลน์ จำกัด ปัจจุบันบริหารงานโดย คุณต่อบุญ พ่วง มหา

4 คุณปรเมศวร์ มินศิริ (@iWhale) คุณต่อบุญ พ่วงมหา

5 ผลิตภัณฑ์และบริการ สนุกออนไลน์มีหลากหลายบริการ รอบ ด้านและครบครัน ซึ่งจะนำผู้บริโภคท่อง ไปในโลกของอินเทอร์เน็ต ด้วยความ สนุกอย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมยกระดับ ชีวิตออนไลน์ ให้ดียิ่งกว่า เพื่อก้าวสู่ อนาคตที่ดียิ่งขึ้น

6 ตำแหน่งงานและรายละเอียดงานที่ได้รับ มอบหมาย ตำแหน่งและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตำแหน่ง Desktop Technician and PC Support แผนก Information System – Internet Technology ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย แก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ที่อาจเกิดในระหว่างการ ปฏิบัติงานของพนักงาน ตรวจสอบดูแลความถูกต้องของระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ เขียนเอกสารคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ

7 ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ถึง 7 พฤษภาคม 2553

8 ประโยชน์ที่ได้รับ ได้เข้าใจรูปแบบและโครงสร้างการทำงาน แบบบริษัท ได้ประสบการณ์ในการทำงานจริง จากรุ่นพี่ พนักงานในบริษัท ในเรื่องของทัศนคติใน การทำงาน การใช้ชีวิตในสังคมการทำงาน ได้ทักษะกระบวนการทำงานในรูปแบบเป็น กลุ่ม และเพิ่มทักษะในการสื่อสารกับ บุคคลหลากหลายประเภท มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ในเชิง วิชาการ และความรู้ในแขนงอื่นๆ

9 แนวทางแก้ไข ขาดความรู้ความใจในบางงานที่ได้รับ มอบหมายจากพี่ที่ปรึกษา การปรับตัวเข้ากับการทำงานรูปแบบใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรค หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม สร้างความคุ้นเคยกับสิ่งใหม่ๆ และนำมา ประยุกต์ใช้งาน

10 ข้อเสนอแนะ ควรสนใจข่าวสารในเรื่องของเทคโนโลยี ใหม่ๆ ควรจะมีความรู้ในเรื่องของ Freeware หรือ OpenSource ควรมีความรู้พื้นฐานในส่วนของ Hardware และ Network ควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อรุ่นพี่พนักงานใน บริษัท และกลุ่มเพื่อนนักศึกษาฝึกงาน สามารถทำงานในสภาวะความกดดันได้

11 ประมวลภาพส่วนหนึ่งในบริษัท

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt Sanook Online นำเสนอโดย นายจรุชัย แซ่อุ่ย 5010210059 นายวิวัฒน์ รุ่งแสนสุขสกุล 5035511053.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google