งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS344-321 Assembly Language Programming Period 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS344-321 Assembly Language Programming Period 28."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS Assembly Language Programming Period 28

2 Interrupt and Processor Control Instructions Interrupt int type มี 256 interrupt คือ เช่น int 21h เป็น ต้น การทำงาน จะ push เรจิสเตอร์ flags, CS, และ IP ตามลำดับ แล้วกระโดดไปทำงานที่ interrupt handler routine into Interrupt on overflow ตรงกับ int 04h คือ OF = 1

3 ตำแหน่งของ CS : IP ที่เก็บ address ของ interrupt handler routine อยู่ที่ interrupt vector IP memory address 1022 IP memory address 1022 type 255 CS memory address 1020 type 255 CS memory address 1020 … IP memory address 6 IP memory address 6 type 1 CS memory address 4 type 1 CS memory address 4 IP memory address 2 IP memory address 2 type 0 CS memory address 0 type 0 CS memory address 0 interrupt vector interrupt vector 1K = 1024 bytes

4 iret การทำงาน จะกลับกับ int คือ pop IP, CS, และ flags ตามลำดับ ใช้เป็นคำสั่งสุดท้าย ของ interrupt handler routine

5 Flags Operations stc clc cmc std cld sti cli

6 External Synchronization hlt wait esc lock No Operation nop


ดาวน์โหลด ppt CS344-321 Assembly Language Programming Period 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google