งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS344-321 Assembly Language Programming Period 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS344-321 Assembly Language Programming Period 28."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS344-321 Assembly Language Programming Period 28

2 Interrupt and Processor Control Instructions Interrupt int type มี 256 interrupt คือ 0-255 เช่น int 21h เป็น ต้น การทำงาน จะ push เรจิสเตอร์ flags, CS, และ IP ตามลำดับ แล้วกระโดดไปทำงานที่ interrupt handler routine into Interrupt on overflow ตรงกับ int 04h คือ OF = 1

3 ตำแหน่งของ CS : IP ที่เก็บ address ของ interrupt handler routine อยู่ที่ interrupt vector IP memory address 1022 IP memory address 1022 type 255 CS memory address 1020 type 255 CS memory address 1020 … IP memory address 6 IP memory address 6 type 1 CS memory address 4 type 1 CS memory address 4 IP memory address 2 IP memory address 2 type 0 CS memory address 0 type 0 CS memory address 0 interrupt vector interrupt vector 1K = 1024 bytes

4 iret การทำงาน จะกลับกับ int คือ pop IP, CS, และ flags ตามลำดับ ใช้เป็นคำสั่งสุดท้าย ของ interrupt handler routine

5 Flags Operations stc clc cmc std cld sti cli

6 External Synchronization hlt wait esc lock No Operation nop


ดาวน์โหลด ppt CS344-321 Assembly Language Programming Period 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google