งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS344-321 Assembly Language Programming Period 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS344-321 Assembly Language Programming Period 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS344-321 Assembly Language Programming Period 6

2 เลขที่สูง B5 ไบต์ที่มีนัยสำคัญมาก คำ ค่าที่เก็บคือ B59E 9E ไบต์ที่มีนัยสำคัญน้อย เลขที่ต่ำ การเก็บข้อมูลหนึ่ง คำ เป็นแบบ little endian

3 ส่วนล่างของกองซ้อน เลขที่สูง 8000:1025 3A 8000:1024 ED8000:1024 ED 8000:1023 CD8000:1023 CD 8000:1022 EF SP = 10228000:1022 EF 8000:10218000:1021 95 8000:10208000:1020 01 SP = 1020 เลขที่ต่ำ SS = 8000 กองซ้อนก่อนกดกองซ้อนหลังกดค่า 9501 กองซ้อนหลังผุดกองซ้อนก่อนผุด ตัวอย่างการดำเนินการกับข้อมูลในกองซ้อน

4 ข้อมูลในกองซ้อน ข้อมูลในกองซ้อน + SS -> ข้อมูลอื่น DS SS ES -> … ข้อมูลอื่น DS ES -> ข้อมูลในกองซ้อน ข้อมูลอื่น + DS ES- > ข้อมูลอื่น คำสั่ง … + คำสั่ง คำสั่ง CS -> คำสั่ง CS DS SS ES -> CS -> CS - > ก. ตัวแบบขนาดจิ๋ว ข. ตัวแบบขนาดเล็ก ค. ตัวแบบขนาดใหญ่ ตัวแบบของหน่วยความจำ ตัวแบบของหน่วยความจำ

5 <- SP 00H ข้อมูลในกอง ซ้อน 00H <- SP <- SS ข้อมูลอื่น โปรแกรมภาษาเครื่องจากแฟ้ม.COM คำสั่ง <-IP <- IP = 0100H <- CS Program Segment Prefix (PSP) Program Segment Prefix (PSP) <- CS DS ES SS <- DS ES ก. แฟ้ม.COM ข. แฟ้ม.EXE

6 fetch คำสั่งมาจากหน่วยความจำตรงเลขที่ กายภาพ CS:IP บวกค่า IP ด้วยขนาดของคำสั่ง บวกค่า IP ด้วยขนาดของคำสั่ง ดำเนินการตามคำสั่งนั้น ดำเนินการตามคำสั่งนั้น Execution Steps


ดาวน์โหลด ppt CS344-321 Assembly Language Programming Period 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google