งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมรรถนะ Competency. ได้ยินคำว่า “ สมรรถนะ ” นึกถึง... ความสามารถ ความชำนาญ ในการทำงาน การแก้ปัญหา... า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมรรถนะ Competency. ได้ยินคำว่า “ สมรรถนะ ” นึกถึง... ความสามารถ ความชำนาญ ในการทำงาน การแก้ปัญหา... า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมรรถนะ Competency

2 ได้ยินคำว่า “ สมรรถนะ ” นึกถึง... ความสามารถ ความชำนาญ ในการทำงาน การแก้ปัญหา... า

3 สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน ด้าน ความรู้ ความคิด ทักษะและ คุณลักษณะ คุณธรรมที่ จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

4 สำนักงาน ก. พ. : กลุ่มของความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่จำเป็นใน การทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล คุณลักษณะของบุคคลที่มีผล ต่อพฤติกรรมและผลของการ ปฏิบัติงาน คุณลักษณะเหล่านี้ เกิดขึ้นจาก ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ค่านิยมของบุคคล พฤติกรรมของผู้ที่มีผลการ ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงาน หนึ่งๆ

5 ความรู้ ทักษะ พฤติกรรมนิสัย ที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติงานของบุคคล ให้สำเร็จสูงกว่า มาตรฐานทั่วไป

6 สมรรถนะ องค์ประกอบของ สมรรถนะ (Knowledge) : 1. ความรู้ (Knowledge) : สิ่งที่องค์กร ต้องการให้ รู้

7 (Skills) : 2. ทักษะ (Skills) : สิ่งที่องค์กรต้องการให้ ทำ เช่น - ทักษะด้านการบริการ - ทักษะด้านการบริหาร จัดการ - ทักษะด้านการจัดการ เรียนรู้

8 (Attributes) : 3. พฤติกรรมที่พึง ปรารถนา (Attributes) : สิ่งที่องค์กรต้องการให้ เป็น เช่น - ความซื่อสัตย์ ความใฝ่รู้ - ความรักองค์กร - ความมุ่งมั่นในความสำเร็จ

9 สมรรถนะ ประเภทของ สมรรถนะ 1. : 1. สมรรถนะองค์การ : เป็น การรวมการเรียนรู้ ความสามารถของบุคคล และ ความสามารถขององค์การ เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะเป็น “ รากฐาน ” สำคัญที่สามารถ นำไปสู่ผลลัพธ์ ( ผลผลิต + บริการ ) ขององค์การ

10 2. สมรรถนะของบุคคล : ขีดความสามารถของ ข้าราชการ หรือ พนักงานทุกคนต้องมี เพื่อให้บรรลุ ความสำเร็จของ องค์การ

11 มาสำรวจ สมรรถนะของตนเอง กันเถอะ 1. งานของฉันส่วน ใหญ่ถูกต้อง ครบถ้วน 2. ฉันมีความตั้งใจที่ จะทำให้งาน ของฉันสำเร็จและ มีคุณภาพ

12 3. งานของฉันเป็น แบบอย่าง แก่คนอื่นได้ 4. ฉันมักหาวิธีการ ใหม่ ๆ มาใช้ ในการทำงานหรือ การสอน

13 5. งานใหม่ ๆ ของ ฉันมีการบันทึก ผลของการใช้ ด้วย 6. เมื่อเห็นผลงาน ของผู้อื่นฉัน พร้อมที่จะศึกษา

14 7. ฉันรู้ว่า ผู้รับบริการของฉัน คือใครบ้าง 8. นักเรียนมาถาม การบ้าน ก็ให้รอก่อน ( อยู่ บ่อย ๆ ).

15 9. ผู้ปกครองมา ติดต่อ ก็ให้รอด้วย. 10. ฉันรู้ความ ต้องการของ ผู้ปกครองแต่น้อย นักจะทำให้ได้.

16 11. ผู้ปกครองร้อย ละ 80 พอใจในบริการ ของฉัน 12. นักเรียนร้อยละ 80 ยินดีที่จะได้เรียน กับฉัน

17 13. ฉันอ่านหนังสือ เกือบทุกวัน ถ้าไม่อ่านหนังสือ ก็อ่านจากเน็ต 14. กิจกรรมของ โรงเรียนฉันมีส่วน ร่วมช่วยเหลือ เกือบทุกครั้ง

18 15. ไม่ว่าจะมีบทบาท เป็นผู้นำ หรือผู้ตาม ฉันก็ทำ ได้ดี 16. ฉันไม่ค่อยมี ทักษะในการจัดการ การทำงานร่วมกับ ผู้อื่น.

19 17. เมื่อเพื่อน ร่วมงานมีข่าวดี ฉันแสดงความ ยินดีด้วย 18. เมื่อเพื่อน ร่วมงานมีข่าวร้าย ฉันแสดงความ เสียใจด้วย

20 19. ผู้อื่นชอบ ทำงานร่วมกับฉัน 20. ฉันมีความสุข ในการสอน

21

22 อะไรเอ่ย... ไม่พอดี ♣ รูหนึ่งสอง คับเกินไป ไม่ได้ที่ รูสามสี่ ก็ยิ่งหลวม ยากสวมใส่ ลองหลายรู ไม่เคยมัน ชักหวั่นใจ............................

23 ♣.................................................. ต้องซื้อใหม่.......... ที่ พอดีเอว.........

24 อะไรเอ่ย... น่าลิ้มลอง ♣ บรรจงแกะ สิ่งห่อหุ้ม ออกจากร่าง มองตาค้าง เห็นผิวขาว พราวสดใส กลิ่นช่างหอม อบอวล เย้ายวนใจ น้ำลายไหล สุดจะฝืน กลืนลงคอ

25 ♣ ด้วยความอยาก จึงต้อง ก้ม ดมชิดใกล้ สุดห้ามใจ ใช้ลิ้นเลีย เสียเถิดหนอ อดมานาน ต้องโลม เลีย เสียให้พอ เอาลิ้นจ่อ สั่นระรื่น ชื่นอุรา

26 ♣ พอแหวกเนื้อ อย่าง เปิดเผย เลยเห็นเม็ด เลียจนเสร็จ เม็ดก็แข็ง จังพับผ่า แถมเม็ดดำ จำต้อง คาย เม็ดออกมา..............................

27 ♣............................................................ กิน.......... อย่านึกคิด ไปให้ไกล.......... ไปให้ไกล

28 ใครเก่งกว่า ♣ สองหนุ่มเพื่อนบ้านเจอกันที่ ร้านกาแฟ นั่งคุยกันสักพัก ฝนก็ตกลง มาอย่างหนัก “ เมียข้านี่เก่งยังก๊ะเทวดา แน่ะ ” คนแรกพูด “ เค้าบอกว่าให้ข้าเอาร่มมา ด้วย แล้วฝนก็ตกจริงๆ ” “ ถ้างั้น เมียข้าก็เก่งกว่าเอ็ง สิวะ ” คนที่สองเกทับ ถ้างั้น เมียข้าก็เก่งกว่าเอ็ง สิวะ

29 ♣ และพูดเกทับต่อ ว่า... “ เค้าบอกข้าว่า ไม่ต้อง เอาร่มมาหรอก“ เค้าบอกข้าว่า ไม่ต้อง เอาร่มมาหรอก เพราะเอ็งต้องเอาร่มมา แน่ๆ ”


ดาวน์โหลด ppt สมรรถนะ Competency. ได้ยินคำว่า “ สมรรถนะ ” นึกถึง... ความสามารถ ความชำนาญ ในการทำงาน การแก้ปัญหา... า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google