งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมรรถนะ Competency.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมรรถนะ Competency."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมรรถนะ Competency

2 นึกถึง... ความสามารถ ความชำนาญ ในการทำงาน การแก้ปัญหา ...
ได้ยินคำว่า “สมรรถนะ” นึกถึง... ความสามารถ ความชำนาญ ในการทำงาน การแก้ปัญหา ...

3 สมรรถนะ หมายถึงความสามารถของบุคคลในด้าน ความรู้ ความคิด ทักษะและคุณลักษณะ คุณธรรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

4 สำนักงาน ก.พ. : กลุ่มของความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุณลักษณะของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน คุณลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นจาก ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ค่านิยมของบุคคล พฤติกรรมของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่งๆ

5 ความรู้ ทักษะ พฤติกรรมนิสัย
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคคล ให้สำเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป

6 องค์ประกอบของ สมรรถนะ
องค์ประกอบของ สมรรถนะ ความรู้ (Knowledge) : สิ่งที่องค์กรต้องการให้ รู้

7 2. ทักษะ (Skills) : สิ่งที่องค์กรต้องการให้ ทำ เช่น
สิ่งที่องค์กรต้องการให้ ทำ เช่น -ทักษะด้านการบริการ -ทักษะด้านการบริหารจัดการ -ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้

8 3. พฤติกรรมที่พึงปรารถนา(Attributes) :
สิ่งที่องค์กรต้องการให้ เป็น เช่น -ความซื่อสัตย์ ความใฝ่รู้ -ความรักองค์กร -ความมุ่งมั่นในความสำเร็จ

9 ประเภทของ สมรรถนะ 1. สมรรถนะองค์การ : เป็นการรวมการเรียนรู้ ความสามารถของบุคคล และความสามารถขององค์การเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะเป็น “รากฐาน” สำคัญที่สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ (ผลผลิต+บริการ) ขององค์การ

10 2. สมรรถนะของบุคคล : ขีดความสามารถของข้าราชการ หรือพนักงานทุกคนต้องมีเพื่อให้บรรลุความสำเร็จขององค์การ

11 มาสำรวจ สมรรถนะของตนเองกันเถอะ
1. งานของฉันส่วนใหญ่ถูกต้อง ครบถ้วน 2. ฉันมีความตั้งใจที่จะทำให้งาน ของฉันสำเร็จและมีคุณภาพ

12 3. งานของฉันเป็นแบบอย่าง
แก่คนอื่นได้ 4. ฉันมักหาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ ในการทำงานหรือการสอน

13 5. งานใหม่ ๆ ของฉันมีการบันทึก
ผลของการใช้ด้วย 6. เมื่อเห็นผลงานของผู้อื่นฉัน พร้อมที่จะศึกษา

14 7. ฉันรู้ว่าผู้รับบริการของฉัน
คือใครบ้าง 8. นักเรียนมาถามการบ้าน ก็ให้รอก่อน(อยู่บ่อย ๆ).

15 9. ผู้ปกครองมาติดต่อ ก็ให้รอด้วย. 10.ฉันรู้ความต้องการของผู้ปกครองแต่น้อยนักจะทำให้ได้.

16 11.ผู้ปกครองร้อยละ 80 พอใจในบริการของฉัน 12.นักเรียนร้อยละ 80 ยินดีที่จะได้เรียนกับฉัน

17 13.ฉันอ่านหนังสือเกือบทุกวัน
ถ้าไม่อ่านหนังสือก็อ่านจากเน็ต 14.กิจกรรมของโรงเรียนฉันมีส่วน ร่วมช่วยเหลือเกือบทุกครั้ง

18 15. ไม่ว่าจะมีบทบาทเป็นผู้นำ
หรือผู้ตาม ฉันก็ทำได้ดี 16. ฉันไม่ค่อยมีทักษะในการจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น.

19 17. เมื่อเพื่อนร่วมงานมีข่าวดี
ฉันแสดงความยินดีด้วย 18. เมื่อเพื่อนร่วมงานมีข่าวร้าย ฉันแสดงความเสียใจด้วย

20 19. ผู้อื่นชอบทำงานร่วมกับฉัน
20. ฉันมีความสุขในการสอน

21

22 อะไรเอ่ย...ไม่พอดี รูสามสี่ ก็ยิ่งหลวม ยากสวมใส่
♣ รูหนึ่งสอง คับเกินไป ไม่ได้ที่ รูสามสี่ ก็ยิ่งหลวม ยากสวมใส่ ลองหลายรู ไม่เคยมัน ชักหวั่นใจ

23 ต้องซื้อใหม่ ..........ที่ พอดีเอว
ต้องซื้อใหม่ ที่ พอดีเอว

24 อะไรเอ่ย...น่าลิ้มลอง มองตาค้าง เห็นผิวขาว พราวสดใส
♣ บรรจงแกะ สิ่งห่อหุ้ม ออกจากร่าง มองตาค้าง เห็นผิวขาว พราวสดใส กลิ่นช่างหอม อบอวล เย้ายวนใจ น้ำลายไหล สุดจะฝืน กลืนลงคอ

25 สุดห้ามใจ ใช้ลิ้นเลีย เสียเถิดหนอ อดมานาน ต้องโลมเลีย เสียให้พอ
♣ ด้วยความอยาก จึงต้องก้ม ดมชิดใกล้ สุดห้ามใจ ใช้ลิ้นเลีย เสียเถิดหนอ อดมานาน ต้องโลมเลีย เสียให้พอ เอาลิ้นจ่อ สั่นระรื่น ชื่นอุรา

26 เลียจนเสร็จ เม็ดก็แข็ง จังพับผ่า แถมเม็ดดำ จำต้องคาย เม็ดออกมา
♣ พอแหวกเนื้อ อย่างเปิดเผย เลยเห็นเม็ด เลียจนเสร็จ เม็ดก็แข็ง จังพับผ่า แถมเม็ดดำ จำต้องคาย เม็ดออกมา

27 กิน.......... อย่านึกคิด ไปให้ไกล
กิน อย่านึกคิด ไปให้ไกล

28 ใครเก่งกว่า ♣ สองหนุ่มเพื่อนบ้านเจอกันที่ร้านกาแฟ
♣ สองหนุ่มเพื่อนบ้านเจอกันที่ร้านกาแฟ นั่งคุยกันสักพัก ฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก “เมียข้านี่เก่งยังก๊ะเทวดาแน่ะ” คนแรกพูด “เค้าบอกว่าให้ข้าเอาร่มมาด้วย แล้วฝนก็ตกจริงๆ” “ถ้างั้น เมียข้าก็เก่งกว่าเอ็งสิวะ” คนที่สองเกทับ

29 เพราะเอ็งต้องเอาร่มมาแน่ๆ”
♣ และพูดเกทับต่อ ว่า... “เค้าบอกข้าว่า ไม่ต้องเอาร่มมาหรอก เพราะเอ็งต้องเอาร่มมาแน่ๆ”


ดาวน์โหลด ppt สมรรถนะ Competency.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google