งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด่านศุลกากรกระบี่ KRABI CUSTOMS HOUSE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด่านศุลกากรกระบี่ KRABI CUSTOMS HOUSE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด่านศุลกากรกระบี่ KRABI CUSTOMS HOUSE

2 ด่านศุลกากรกระบี่ ด่านศุลกากรกระบี่ เป็นด่านศุลกากรทางทะเลด้านอันดามัน ในอดีต เป็น “ด่านเก็บภาษี” ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ สังกัดกรมสรรพากร นอก กระทรวงมหาดไทย จนกระทั่งปี พ.ศ ได้มีการโอนด่านเก็บภาษีในมณฑลปักษ์ใต้ ทั้งหมดจากกรมสรรพากรมาขึ้นกับกรมศุลกากร และตั้งเป็น “ด่าน ศุลกากรกระบี่” ต่อมาได้กำหนดให้ด่านศุลกากรกระบี่ขึ้นกับมณฑลภูเก็ตตามกฎ เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

3 ประวัติด่านฯ (ต่อ) และกรมศุลกากรได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรกระบี่ขึ้นบนที่ ราชพัสดุ แปลงหมายเลข 1131 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา ในเขตตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อปี พ.ศ เป็นอาคารเรือนไม้ชั้นเดียวแบบศาลาทรงไทย โดยหันหน้าไป ทางแม่น้ำกระบี่ ได้มีการปรับปรุงด่านฯ อีกหลายๆ ครั้ง

4 ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ

5 หน้าที่ความรับผิดชอบ
การปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่น สำหรับ สินค้านำเข้าและส่งออก และของติดตัวผู้โดยสาร สืบสวนและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลาง และของตกค้างที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระทำความผิดกฎหมายว่า ด้วยศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกซึ่ง สินค้าและของติดตัวผู้โดยสาร

6 รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
มีการแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 6 ฝ่าย (2 สัปดาห์ ต่อ 1 ฝ่าย) ได้แก่ งานธุรการ งานพัสดุสถานที่และยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี งานคดีและของกลาง งานพิธีการศุลกากร งานท่าอากาศยานกระบี่

7 เรือสำราญ สตาร์ครูช

8 บรรยากาศบนเรือสำราญ

9 บรรยากาศบนเรือสำราญ(ต่อ)

10 ท่าเทียบเรือเอกชน บริษัทเจียรวานิช กำจัด
ท่าเทียบเรือเอกชน บริษัทเจียรวานิช กำจัด

11 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จังหวัดกระบี่
ท่าเทียบเรือเอกชน ท่าเทียบเรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จังหวัดกระบี่

12 งานท่าอากาศยานกระบี่

13 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
นักศึกษา ทำให้มีความกล้าแสดงออก พัฒนาศักยภาพของตัวเราเอง แก้ไขในส่วนที่บกพร่องในตัวเราเอง ฝึกให้ตัวเองมีความอดทน มีวินัย ฝึกให้เราสามารถเรียนรู้งานที่มีความเป็นระบบมากขึ้น

14 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
สถานที่ประกอบการ ลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษากับเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย สร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีประสบการณ์ในการทำงาน สถานที่ประกอบการ/ปัญหา เจ้าหน้าที่มาทำงานสาย - เจ้าหน้าที่บางคนไม่ชี้แนะกรณีที่เราทำงานผิดพลาดไม่รู้ตัว มหาวิทยาลัย/ปัญหา ทางมหาวิทยาลัยควรบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาในทุกสาขาวิชา

15 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เสนอโดย นางสาวไอลดา หมั่นค้า นางสาวซูฮานา โตะเย็ง นางสาวกอรีย๊ะ มีศรี นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt ด่านศุลกากรกระบี่ KRABI CUSTOMS HOUSE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google