งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนา คริสต์ - ศาสนาคริสต์ กำเนิดในดินแดนปาเลสไตน์ ซึ่งในขณะนั้นตกอยู่ในอำนาจ ของโรมัน - นักบุญเปาโล และนักบุญปีเตอร์ นำเข้าไป เผยแผ่ที่กรุงโรม ในต้น c2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนา คริสต์ - ศาสนาคริสต์ กำเนิดในดินแดนปาเลสไตน์ ซึ่งในขณะนั้นตกอยู่ในอำนาจ ของโรมัน - นักบุญเปาโล และนักบุญปีเตอร์ นำเข้าไป เผยแผ่ที่กรุงโรม ในต้น c2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนา คริสต์ - ศาสนาคริสต์ กำเนิดในดินแดนปาเลสไตน์ ซึ่งในขณะนั้นตกอยู่ในอำนาจ ของโรมัน - นักบุญเปาโล และนักบุญปีเตอร์ นำเข้าไป เผยแผ่ที่กรุงโรม ในต้น c2 - หลักคำสอน เน้นหลักภราดรภาพ ความเสมอ ภาคของมนุษย์ และ ความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ - จักรพรรดิคอนสแตนติน ทรงเปลี่ยนมานับถือ ศาสนาคริสต์

2 ศาสนา คริสต์ - ใน c8 ศาสนาคริสต์มีอิทธิพลทางการเมือง กษัตริย์องค์ใด สันตปาปา ไม่ยอมรับจะถูก คัดค้านทางการเมือง - คศ. 1054 เกิดการขัดแย้งแตกแยกระหว่าง pope ที่กรุงโรม และกรุงคอนสแตนติโนเปิล ที่กรุงโรมนิกายโรมัน คาทอลิค และที่กรุง คอนสแตนติโนเปิล นิกายออร์โธดอกซ์ - ตอนปลาย c14 ( เริ่มต้นเรอแนสซองส์ ) ศาสนาถูกท้าทายเรื่อยมา จนถึงจุดเสื่อม ใน c 16

3 การปฏิรูปศาสนา Reformation สาเหตุ - การดิ้นรนเพื่อเสรีภาพทางด้าน ศิลปวิทยาการ ถูกศาสนจักรขัดขวาง : กา ลิเลโอ สนับสนุนทฤษฎีของ โคเปอร์นิคัส - การดิ้นรนเพื่อเสรีภาพทางด้านศาสนา มี การแปลคัมภีร์ไบเบิล ( ถือว่าท้าทายมาก ) ในปี ค. ศ. 1531 มาร์ ติน ลูเธอร์ แปลเป็นภาษาเยอรมัน - มีการวิจารณ์ข้อบกพร่องของศาสนา เช่น คัดค้านอำนาจของสันตปาปา และการขาย ใบไถ่บาป

4 การปฏิรูป ศาสนา การปฏิรูปศาสนาของพวก โปรเตสแตนต์ ทำให้ประชาชนเชื่อถือและ ศรัทธาศาสนา ในแบบที่ใช้เหตุผลและมี วิจารณญานมากขึ้น ฝ่ายคริสต์จักรที่กรุงโรมไม่ พอใจ ทำให้เกิด สงครามระหว่างชาวคาทอลิค กับโปรเตสแตนต์ เรียกว่าสงคราม 30 ปี มาร์ติน ลู เธอร์ นิกายโปรเตสแตนต์ สอนให้ชาวคริสต์รู้จักประหยัด เพื่อการออมและนำไปลงทุน รู้จักการกินดีอยู่ดี และ ยึดมั่นในจริยธรรมเพื่อสังคมโดยส่วนรวม

5 สงคราม 30 ปี ( ค. ศ.1618-1648) สงคราม 30 ปี ส่วนใหญ่ของ สงครามรบ ในดินแดน เยอรมนี มีผลทำให้ เยอรมนี บอบช้ำมาก และ ไม่ เข้มแข็ง เท่ากับ อาณาจักรอื่นๆ ในขณะนั้น สงคราม 30 ปี สงบศึกด้วยสนธิสัญญา เวสต์ฟาเลีย ( West Phalia) ทำให้องค์สันตปาปา ลดอำนาจ และฐานะเป็นเจ้าผู้ ครองนครรัฐวาติกัน


ดาวน์โหลด ppt ศาสนา คริสต์ - ศาสนาคริสต์ กำเนิดในดินแดนปาเลสไตน์ ซึ่งในขณะนั้นตกอยู่ในอำนาจ ของโรมัน - นักบุญเปาโล และนักบุญปีเตอร์ นำเข้าไป เผยแผ่ที่กรุงโรม ในต้น c2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google