งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนาคริสต์ -ศาสนาคริสต์ กำเนิดในดินแดนปาเลสไตน์ ซึ่งในขณะนั้นตกอยู่ในอำนาจ ของโรมัน -นักบุญเปาโล และนักบุญปีเตอร์ นำเข้าไปเผยแผ่ที่กรุงโรม ในต้น c2 -หลักคำสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนาคริสต์ -ศาสนาคริสต์ กำเนิดในดินแดนปาเลสไตน์ ซึ่งในขณะนั้นตกอยู่ในอำนาจ ของโรมัน -นักบุญเปาโล และนักบุญปีเตอร์ นำเข้าไปเผยแผ่ที่กรุงโรม ในต้น c2 -หลักคำสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนาคริสต์ -ศาสนาคริสต์ กำเนิดในดินแดนปาเลสไตน์ ซึ่งในขณะนั้นตกอยู่ในอำนาจ ของโรมัน -นักบุญเปาโล และนักบุญปีเตอร์ นำเข้าไปเผยแผ่ที่กรุงโรม ในต้น c2 -หลักคำสอน เน้นหลักภราดรภาพ ความเสมอภาคของมนุษย์ และ ความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ -จักรพรรดิคอนสแตนติน ทรงเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์

2 ศาสนาคริสต์ - ใน c8 ศาสนาคริสต์มีอิทธิพลทางการเมือง กษัตริย์องค์ใด สันตปาปา ไม่ยอมรับจะถูกคัดค้านทางการเมือง -คศ เกิดการขัดแย้งแตกแยกระหว่าง popeที่กรุงโรม และกรุงคอนสแตนติโนเปิล ที่กรุงโรมนิกายโรมัน คาทอลิค และที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล นิกายออร์โธดอกซ์ -ตอนปลาย c14 (เริ่มต้นเรอแนสซองส์)ศาสนาถูกท้าทายเรื่อยมา จนถึงจุดเสื่อม ใน c 16

3 การปฏิรูปศาสนา Reformation
สาเหตุ -การดิ้นรนเพื่อเสรีภาพทางด้านศิลปวิทยาการ ถูกศาสนจักรขัดขวาง : กาลิเลโอ สนับสนุนทฤษฎีของ โคเปอร์นิคัส -การดิ้นรนเพื่อเสรีภาพทางด้านศาสนา มีการแปลคัมภีร์ไบเบิล (ถือว่าท้าทายมาก) ในปี ค.ศ มาร์ติน ลูเธอร์ แปลเป็นภาษาเยอรมัน -มีการวิจารณ์ข้อบกพร่องของศาสนา เช่น คัดค้านอำนาจของสันตปาปา และการขายใบไถ่บาป

4 การปฏิรูปศาสนา ทำให้ประชาชนเชื่อถือและศรัทธาศาสนา
การปฏิรูปศาสนาของพวกโปรเตสแตนต์ ทำให้ประชาชนเชื่อถือและศรัทธาศาสนา ในแบบที่ใช้เหตุผลและมีวิจารณญานมากขึ้น ฝ่ายคริสต์จักรที่กรุงโรมไม่พอใจ ทำให้เกิด สงครามระหว่างชาวคาทอลิคกับโปรเตสแตนต์ เรียกว่าสงคราม 30 ปี มาร์ติน ลูเธอร์ นิกายโปรเตสแตนต์ สอนให้ชาวคริสต์รู้จักประหยัดเพื่อการออมและนำไปลงทุน รู้จักการกินดีอยู่ดี และยึดมั่นในจริยธรรมเพื่อสังคมโดยส่วนรวม

5 สงคราม 30 ปี(ค.ศ ) สงคราม 30 ปี ส่วนใหญ่ของสงครามรบ ในดินแดนเยอรมนี มีผลทำให้เยอรมนี บอบช้ำมาก และไม่ เข้มแข็ง เท่ากับ อาณาจักรอื่นๆในขณะนั้น สงคราม 30 ปี สงบศึกด้วยสนธิสัญญา เวสต์ฟาเลีย (West Phalia) ทำให้องค์สันตปาปา ลดอำนาจ และฐานะเป็นเจ้าผู้ครองนครรัฐวาติกัน


ดาวน์โหลด ppt ศาสนาคริสต์ -ศาสนาคริสต์ กำเนิดในดินแดนปาเลสไตน์ ซึ่งในขณะนั้นตกอยู่ในอำนาจ ของโรมัน -นักบุญเปาโล และนักบุญปีเตอร์ นำเข้าไปเผยแผ่ที่กรุงโรม ในต้น c2 -หลักคำสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google