งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 9 การหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 9 การหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 9 การหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด สำหรับปัญหาที่มีหลาย เป้าหมาย ดุลยโชติ ชลศึกษ์ Mechanical Engineering Department Thammasat University

2 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization2 หัวข้อ 9.1 คำตอบแบบพาเรโต 9.2 วิธีมินิแม็กซ์ 9.3 วิธีถ่วงน้ำหนักฟังก์ชั่น เป้าหมาย

3 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization3 ชุดคำตอบพาเรโต 9.1

4 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization4 ตัวอย่างปีกเครื่องบิน

5 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization5 กราฟของฟังก์ชั่นเป้าหมาย

6 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization6 ตัวอย่างชุดคำตอบพาเรโต

7 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization7 ตัวอย่าง 9.1

8 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization8 ตัวอย่าง 9.1 (2)

9 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization9 ตัวอย่าง 9.2

10 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization10 ตัวอย่าง 9.2 (2)

11 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization11 ตัวอย่าง 9.2 (3)

12 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization12 วิธีมินิแมกซ์ 9.2

13 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization13 ตัวอย่าง 9.3 minimize

14 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization14 ตัวอย่าง 9.3 (2)

15 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization15 ตัวอย่าง 9.3 (3)

16 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization16 ตัวอย่าง 9.4

17 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization17 ตัวอย่าง 9.4 (2)

18 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization18 ตัวอย่าง 9.2 (3)

19 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization19 วิธีถ่วงน้ำหนักฟังก์ชั่นเป้าหมาย 9.3

20 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization20 ตัวอย่าง 9.5 minimize

21 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization21 ตัวอย่าง 9.5 (2)

22 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization22 ตัวอย่าง 9.5 (2)

23 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization23 ตัวอย่าง 9.6

24 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization24 ตัวอย่าง 9.6 (2)

25 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization25 ตัวอย่าง 9.6

26 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization26 เฉลย Project 1 program fnc open(1,file="qxz") read(1,*) n read(1,*) x1,x2 f1=20*x1**3+x2**2+8 f2=12*x1*x2-5**x2-50 f=f1**2+f2**2 close(1,status="delete") open(2,file="xzq") write(2,*) f write(2,*) " " close(2) end

27 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization27 เฉลย Project 1 f(-1.05619,-3.94511)=0

28 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 9 : Multicriteria Optimization28 สอบปลายภาค ศุกร์ 9 ต. ค. ( เช้า )


ดาวน์โหลด ppt METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 9 การหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google