งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา แผนกทรัพยากรบุคคล (ESC) และแผนกฝึกอบรม (Training) บริษัท ซีอาร์ ภูเก็ต ( ประเทศไทย ) จำกัด ( ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา แผนกทรัพยากรบุคคล (ESC) และแผนกฝึกอบรม (Training) บริษัท ซีอาร์ ภูเก็ต ( ประเทศไทย ) จำกัด ( ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา แผนกทรัพยากรบุคคล (ESC) และแผนกฝึกอบรม (Training) บริษัท ซีอาร์ ภูเก็ต ( ประเทศไทย ) จำกัด ( ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โอเชี่ยน จังซีลอน ) ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต

2 ประวัติองค์กร บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด ( มหาชน ) ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าในประเทศ ไทย ในนาม " ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน " ตั้งแต่ปี 2523 โดยเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกที่เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีกลุ่ม บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้า จำหน่ายสินค้าอุปโภคทั่วไป โดยมีเป้าหมายในการเป็น ห้างสรรพสินค้าที่เป็นที่นิยมสูงสุด และมีสาขาครอบคลุม พื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ด้วยรูปแบบธุรกิจค้าปลีกที่ มีสินค้าและบริการที่ทันสมัยและตอบรับกับรูปแบบ ไลฟ์ สไตล์ และความต้องการของลูกค้า ภายใต้แนวคิด " โร บินสัน... ใส่สีสันใหม่ให้ชีวิต "

3 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้า จำหน่ายสินค้าอุปโภคทั่วไป โดยมีเป้าหมายใน การเป็น ห้างสรรพสินค้าที่เป็นที่นิยมสูงสุด และมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่ว ประเทศ ด้วยรูปแบบธุรกิจค้าปลีกที่มีสินค้าและ บริการที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ ของลูกค้า ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โอเชี่ยน สาขาจังซี ลอน เปิดให้บริการแก่ลูกค้าเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ถือเป็นสาขาที่ 21 และสาขาที่ 2 ของจังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งเลขที่ 177 ถ. ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต. ป่า ตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150

4 หน้าที่รับผิดชอบ แผนกทรัพยากรบุคคล (Employee Service Center : ESC) - สภาพการทำงานของพนักงาน - ข้อมูลพนักงาน, BU และ PC/BA และออกรหัส พนักงาน - ออกบัตรพนักงาน, BU และ PC/BA ประจำ และออก บัตรหน่วยแทน - ติดและปลดข้อมูล (Backlist) พนักงาน, BU และ PC/BA - เงินเดือน เช่น ปิดเงินเดือน ส่งเช็ค สลิปเงินเดือน เป็น ต้น - ออกหนังสือรับรองต่างๆ เช่น รับรองการทำงาน รับรอง เงินเดือน เป็นต้น - สวัสดิการพนักงาน เช่น ยูนิฟอร์ม ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม ตู้ล็อคเกอร์เป็นต้น - เดินเอกสาร ถ่ายเอกสาร ส่งแฟ็กซ์ เป็นต้น - การเงินพนักงาน, BU และ PC/BA

5 หน้าที่รับผิดชอบ แผนกฝึกอบรม (Training) - รับรายงานตัว PC/BA พร้อมสัมภาษณ์เบื้องต้น - เป็น Staff ฝึกอบรมพนักงาน และ PC/BA เริ่ม งานใหม่ - ออกสมุดอบรมแก่ PC/BA - อบรมห่อของขวัญแก่พนักงาน Parttime แผนกสรรหาว่าจ้าง (Recruitment) - รับสมัครพนักงานใหม่ - เก็บข้อมูลการจ้างงานแต่ละองค์กร

6 หน้าที่อื่นๆ ที่รับผิดชอบ - ติดหนังสือพิมพ์ ( ข่าวสารประจำวัน ) - จัดบอร์ดและตกแต่งภายในองค์กร เช่น บอร์ดวัน เกิดประจำเดือน, บอร์ดข่าวสาร Hello Robinson, บอร์ดวารสารประจำเดือน เป็นต้น -PR เชิญชวน และประเมินผลกิจกรรม เช่น กิจกรรม Friend Get Friend - จัดทำของขวัญวันเกิดทุกๆ สิ้นเดือน - รวบรวมเอกสารประจำเดือน และเอกสารประจำปี

7 กิจกรรมที่ทำร่วมกับองค์กร - กิจกรรมในเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลวาเลนไทน์ เป็นต้น - กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี - กิจกรรมปลูกป่าสามัคคี - งานเลี้ยง Staff Party - กิจกรรมบริจาคโลหิต -Big Cleaning Day - บริการห่อของขวัญแก่ลูกค้า ช่วงเทศกาลปีใหม่

8 ประมวลภาพ

9

10 โดย.. นางสาวเกษวรินทร์ เตระไชย รหัส นักศึกษา 5220710004 นางสาวนูรอัยซะ มะห์ฟาร์ รหัส นักศึกษา 5220710034 คณะรัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา แผนกทรัพยากรบุคคล (ESC) และแผนกฝึกอบรม (Training) บริษัท ซีอาร์ ภูเก็ต ( ประเทศไทย ) จำกัด ( ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google