งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการติดตามกิจกรรมของโครงการ R3 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 11 กย.2554 ตำบลตันหยงมัส และตำบลโคกเคียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการติดตามกิจกรรมของโครงการ R3 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 11 กย.2554 ตำบลตันหยงมัส และตำบลโคกเคียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการติดตามกิจกรรมของโครงการ R3 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 11 กย.2554 ตำบลตันหยงมัส และตำบลโคกเคียน

2 กิจกรรมที่ติดตามอยู่ในแผนงาน
6.33 สนับสนุนอาชีพ คำถามที่ต้องการทราบ วางแผนงานอาชีพของตนเองจากงบนี้ ผลการดำเนินการเป็น การติดตามจาก R3 ครอบครัวดีขึ้นหรือไม่ ดีขึ้นเพราะเงิน งบประมาณ หรือคำแนะนำการหนุนเสริมจากโครงการฯ

3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง จนท.โครงการ R3 คือ นางสาวฮาลีเมาะ มะดือเระ และนางสาวรอกีเยาะ สาเมาะ เป็นผู้ประสานและนำไปพบผู้รับทุนในพื้นที่ ผู้นำกลุ่มที่ทำกิจกรรมคือ นางฮาซานี ยานามานิง เป็นผู้ประสานงานอาสาในพื้นที่ และเป็นผู้ประสานผู้รับผลกระทบอีก 36 รายมา และโครงการ R3 ได้ดำเนินการประชุมคัดกรองที่ รร.แหลมทองวิทยา ตันหยงมัส ผ่านมารับทุนได้ จำนวน 18 คนและได้รับทุนไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554

4 ผลการดำเนินการจากพื้นที่
รายที่ 1 นางฮาซานี ยานามานิง อายุ 37 ปี เป็นหญิงยากไร้ หม้ายลูก 4 คน รับเงิน 5000 บาทในปี โดยเงินทุนที่ได้รับมีการแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ใช้ทำน้ำยาล้างจานขาย ส่วนที่ 2 เป็นทุนซื้อผ้าคุมและเสื้อผ้ามาขายผ่อนแก่คนในหมู่บ้าน ได้ทำงานที่อำเภอระแงะโครงการ 4500 เป็นแกนนำกลุ่มออมทรัพย์สัจจะ ปัจจุบันมีสมาชิก จน. 104 คน แต่ละคนต้องออมเงินร่วมกัน 100 บาท/เดือน ในกลุ่มยังมีกิจกรรมการทำน้ำยาล้างจานขายอีกด้วย การทำน้ำยาล้างจานเรียนรู้จาก นางสม โกศัยกานนทร์ ผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดยะลา ครอบครัวดีขึ้นมาก เมื่อเข้าร่วมโครงการนี้

5 ผลการดำเนินการจากพื้นที่
รายที่ 2 นางนูรีซัน เปาะแมลีซอ อายุ 35 ปี มีสามี และมีลูก 2 คน รับทุน 5000 บาทมาเพื่อขายส้มตำในหมู่บ้าน มีรายได้ 150 บาท/วัน แต่ช่วงเดือนบวชที่ผ่านมาได้หยุดขายมาจนถึงวันนี้ ตอนนี้ได้ไปช่วยน้าขายตุ๊กตาที่ตลาดตันหยงมัส และตนเองได้นำตุ๊กตาไปขายในร้านของน้า ทำให้มีรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง กิจกรรมอาชีพที่รับทุนหยุดดำเนินการไปชั่วคราว ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการดำเนินการต่อไปในอนาคต

6 ผลการดำเนินการจากพื้นที่
รายที่ 3 นางซูซีลา หะยีมะเย็ง อายุ 31 ปี ลูก 2 คน แฟนเคยถูกยิงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ บ้านอยู่ ตำบลกาลีซา รับทุน 5000 บาท มาทำน้ำยาล้างจานขายทำงานที่อำเภอ โครงการ 4500 บาทด้วย สามารถดำเนินกิจกรรมอาชีพได้ค่อนข้างดีมากเนื่องจากได้รับการหนุนเสริมจากทางราชการ เช่นการนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในที่ต่างๆ เป็นสมาชิกในเครือข่ายผู้ได้ความสูญเสียของจังหวัดนราธิวาสด้วย

7 ผลการดำเนินการจากพื้นที่
รายที่ 4 นางพิกุล นพสุวรรณ อายุ 43 ปี ไม่มีลูก สามีแยกกันอยู่ รับทุน 5000 บาท ไปปลูกผักริมรั้วขาย เช่น ตะใคร้ ใบมะกรูด อาชีพอื่นๆ เป็นครูพี่เลี้ยงที่ รร.เจริญศึกษา บาท/เดือน รับจ้างซักรีดเสื้อผ้า 2 ราย เดือนละ บาทและ ขายมีสทีนด้วยมีรายได้ บาท/เดือน กิจกรรมอาชีพที่ได้การหนุนเสริมทุนจากโครงการ ยังขาดการพัฒนาอย่างจริงจัง เนื่องจากผู้รับทุนประกอบอาชีพหลายอย่าง สมควรแนะนำให้ผู้รับทุนพัฒนางานที่ประกอบอาชีพด้วย

8 ผลการดำเนินการจากพื้นที่
รายที่ 5 นางเจ๊ะเปาะ กาเจ อายุ 48 ปี ลูก 10 คน สามีเสียชีวิตแล้ว รับทุนปี เพื่อขายของหวาน กิจกรรมอาชีพตามที่ขอทุนไว้หยุดดำเนินการแล้ว แต่ไปทำงานอื่น เช่น ไปรับจ้างบริษัทที่มาปรับปรุงสนามบิน บ้านทอน การขายของหวานพบว่าเมื่อขายในร้านกาแฟทั่วไป มักจะเหลือ และเกิดการขาดทุน ไม่จูงใจให้ผู้รับทุนสนใจที่จะดำเนินการต่อไปมากนัก R3 อาจต้องเข้าให้คำปรึกษาเพิ่มมากขึ้น และแนะนำให้ผู้รับทุนนำเงินทุนไปประกอบกิจกรรมอาชีพอื่นๆแทน

9 ผลการดำเนินการจากพื้นที่
รายที่ 6 นางรอบียะห์ ยูโซ๊ะ อายุ 48 ปี มีลูก 6 คน รับทุน 5000 บาท เพื่อขายก๊วยเตี๋ยว ตั้งแต่ ปี 2553 แต่กิจกรรมอาชีพเลิกไปแล้ว เนื่องจากที่ รร.หน้าบ้านนั้นจัดระบบให้นักเรียนกินอาหารใน รร. ห้ามออกนอกโรงเรียน จึงไม่สามารถขายอาหารได้ ผู้รับทุนไปประกอบอาชีพอื่น เช่น ไปทำงานปรับปรุงสนามบินบ้านทอน ทำงานคัดปลาที่สะพานปลา นราธิวาส ยังไม่มีผลชัดเจนว่าเงินทุนที่ได้รับมีส่วนช่วยปรับปรุงครอบครัวให้ดีขึ้นหรือไม่ R3 อาจต้องเข้าให้คำปรึกษาเพิ่มมากขึ้น และแนะนำให้ผู้รับทุนนำเงินทุนไปประกอบกิจกรรมอาชีพอื่นๆแทน

10 ข้อเสนอแนะกิจกรรม ควรเพิ่มกิจกรรมการติดตามผู้รับทุนทุกรายในลักษณะการให้คำปรึกษามากขึ้น ซึ่งคิดว่าเงินทุนคงมีส่วนช่วยการประกอบอาชีพของผู้รับทุนบ้างแต่การให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องน่าจะสำคัญกว่า การติดตามอาจใช้โทรศัพท์ด้วย ควรเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้รับทุนเชิงลึกในระบบฐานข้อมูลด้วย และควรนำมาวิเคราะห์หาแนวทางที่เหมาะสมในการสนับสนุนและแนะนำแนวทางที่ดีแก่ผู้รับทุน กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมที่ขอทุนไว้ R3 ควรเข้าชี้แนะแนวทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพไปสู่อาชีพที่เหมาะสมกว่า ไม่ควรปล่อยไว้

11 ฮาซานี ยานามานิง นูรีซัน เปาะแมลีซอ ซูซีลา หะยีมะเย็ง พิกุล นพสุวรรณ

12 เจ๊ะเปาะ กาเจ รอบียะห์ ยูโซ๊ะ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการติดตามกิจกรรมของโครงการ R3 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 11 กย.2554 ตำบลตันหยงมัส และตำบลโคกเคียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google