งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการติดตามกิจกรรม ของโครงการ R3 ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 11 กย.2554 ตำบลตันหยงมัส และตำบล โคกเคียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการติดตามกิจกรรม ของโครงการ R3 ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 11 กย.2554 ตำบลตันหยงมัส และตำบล โคกเคียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการติดตามกิจกรรม ของโครงการ R3 ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 11 กย.2554 ตำบลตันหยงมัส และตำบล โคกเคียน

2 กิจกรรมที่ติดตามอยู่ในแผนงาน 6.33 สนับสนุนอาชีพ คำถามที่ต้องการทราบ วางแผนงานอาชีพของตนเองจากงบนี้ ผลการดำเนินการเป็น การติดตามจาก R3 ครอบครัวดีขึ้นหรือไม่ ดีขึ้นเพราะเงิน งบประมาณ หรือคำแนะนำการหนุนเสริมจากโครงการฯ

3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง จนท.โครงการ R3 คือ นางสาวฮาลีเมาะ มะดือ เระ และนางสาวรอกีเยาะ สาเมาะ เป็นผู้ประสาน และนำไปพบผู้รับทุนในพื้นที่ ผู้นำกลุ่มที่ทำกิจกรรมคือ นางฮาซานี ยานามา นิง เป็นผู้ประสานงานอาสาในพื้นที่ และเป็นผู้ ประสานผู้รับผลกระทบอีก 36 รายมา และโครงการ R3 ได้ดำเนินการประชุมคัดกรองที่ รร.แหลมทอง วิทยา ตันหยงมัส ผ่านมารับทุนได้ จำนวน 18 คน และได้รับทุนไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554

4 ผลการดำเนินการจากพื้นที่ อายุ 37 ปี เป็นหญิงยากไร้ หม้ายลูก 4 คน รับเงิน 5000 บาทในปี 2554 โดยเงินทุนที่ได้รับมีการแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ใช้ทำน้ำยาล้างจานขาย ส่วนที่ 2 เป็นทุนซื้อผ้าคุม และเสื้อผ้ามาขายผ่อนแก่คนในหมู่บ้าน ได้ทำงานที่อำเภอระแงะโครงการ 4500 เป็นแกนนำกลุ่มออมทรัพย์สัจจะ ปัจจุบันมีสมาชิก จน. 104 คน แต่ ละคนต้องออมเงินร่วมกัน 100 บาท/เดือน ในกลุ่มยังมีกิจกรรมการทำน้ำยาล้างจานขายอีกด้วย การทำน้ำยา ล้างจานเรียนรู้จาก นางสม โกศัยกานนทร์ ผู้ได้รับผลกระทบใน จังหวัดยะลา ครอบครัวดีขึ้นมาก เมื่อเข้าร่วมโครงการนี้ รายที่ 1 นางฮาซานี ยานามานิง

5 ผลการดำเนินการจากพื้นที่ อายุ 35 ปี มีสามี และมีลูก 2 คน รับทุน 5000 บาทมาเพื่อขายส้มตำในหมู่บ้าน มีรายได้ 150 บาท/วัน แต่ช่วงเดือนบวชที่ผ่านมาได้หยุดขายมา จนถึงวันนี้ ตอนนี้ได้ไปช่วยน้าขายตุ๊กตาที่ตลาดตันหยงมัส และ ตนเองได้นำตุ๊กตาไปขายในร้านของน้า ทำให้มีรายได้ เสริมอีกทางหนึ่ง กิจกรรมอาชีพที่รับทุนหยุดดำเนินการไปชั่วคราว ซึ่ง คาดว่าน่าจะมีการดำเนินการต่อไปในอนาคต รายที่ 2 นางนูรีซัน เปาะแมลีซอ

6 ผลการดำเนินการจากพื้นที่ อายุ 31 ปี ลูก 2 คน แฟนเคยถูกยิงจากเหตุการณ์ความ ไม่สงบ บ้านอยู่ ตำบลกาลีซา รับทุน 5000 บาท มาทำน้ำยาล้างจานขายทำงานที่ อำเภอ โครงการ 4500 บาทด้วย สามารถดำเนินกิจกรรมอาชีพได้ค่อนข้างดีมากเนื่องจาก ได้รับการหนุนเสริมจากทางราชการ เช่นการนำ ผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในที่ต่างๆ เป็นสมาชิกในเครือข่ายผู้ได้ความสูญเสียของจังหวัด นราธิวาสด้วย รายที่ 3 นางซูซีลา หะยีมะเย็ง

7 ผลการดำเนินการจากพื้นที่ อายุ 43 ปี ไม่มีลูก สามีแยกกันอยู่ รับทุน 5000 บาท ไปปลูกผักริมรั้วขาย เช่น ตะใคร้ ใบ มะกรูด อาชีพอื่นๆ เป็นครูพี่เลี้ยงที่ รร.เจริญศึกษา 4000 บาท/ เดือน รับจ้างซักรีดเสื้อผ้า 2 ราย เดือนละ 1000 บาท และ ขายมีสทีนด้วยมีรายได้ 2000 บาท/เดือน กิจกรรมอาชีพที่ได้การหนุนเสริมทุนจากโครงการ ยังขาด การพัฒนาอย่างจริงจัง เนื่องจากผู้รับทุนประกอบอาชีพ หลายอย่าง สมควรแนะนำให้ผู้รับทุนพัฒนางานที่ ประกอบอาชีพด้วย รายที่ 4 นางพิกุล นพสุวรรณ

8 ผลการดำเนินการจากพื้นที่ อายุ 48 ปี ลูก 10 คน สามีเสียชีวิตแล้ว รับทุนปี 2553 เพื่อขายของหวาน กิจกรรมอาชีพตามที่ ขอทุนไว้หยุดดำเนินการแล้ว แต่ไปทำงานอื่น เช่น ไป รับจ้างบริษัทที่มาปรับปรุงสนามบิน บ้านทอน การขายของหวานพบว่าเมื่อขายในร้านกาแฟทั่วไป มักจะเหลือ และเกิดการขาดทุน ไม่จูงใจให้ผู้รับทุน สนใจที่จะดำเนินการต่อไปมากนัก R3 อาจต้องเข้าให้คำปรึกษาเพิ่มมากขึ้น และแนะนำให้ ผู้รับทุนนำเงินทุนไปประกอบกิจกรรมอาชีพอื่นๆแทน รายที่ 5 นางเจ๊ะเปาะ กาเจ

9 ผลการดำเนินการจากพื้นที่ อายุ 48 ปี มีลูก 6 คน รับทุน 5000 บาท เพื่อขายก๊วยเตี๋ยว ตั้งแต่ ปี 2553 แต่กิจกรรม อาชีพเลิกไปแล้ว เนื่องจากที่ รร.หน้าบ้านนั้นจัดระบบให้นักเรียน กินอาหารใน รร. ห้ามออกนอกโรงเรียน จึงไม่สามารถขายอาหาร ได้ ผู้รับทุนไปประกอบอาชีพอื่น เช่น ไปทำงานปรับปรุงสนามบิน บ้านทอน ทำงานคัดปลาที่สะพานปลา นราธิวาส ยังไม่มีผลชัดเจนว่าเงินทุนที่ได้รับมีส่วนช่วยปรับปรุงครอบครัวให้ดี ขึ้นหรือไม่ R3 อาจต้องเข้าให้คำปรึกษาเพิ่มมากขึ้น และแนะนำให้ผู้รับทุนนำ เงินทุนไปประกอบกิจกรรมอาชีพอื่นๆแทน รายที่ 6 นางรอบียะห์ ยูโซ๊ะ

10 ข้อเสนอแนะกิจกรรม ควรเพิ่มกิจกรรมการติดตามผู้รับทุนทุกรายในลักษณะ การให้คำปรึกษามากขึ้น ซึ่งคิดว่าเงินทุนคงมีส่วนช่วย การประกอบอาชีพของผู้รับทุนบ้างแต่การให้คำแนะนำ อย่างต่อเนื่องน่าจะสำคัญกว่า การติดตามอาจใช้ โทรศัพท์ด้วย ควรเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้รับทุนเชิงลึกในระบบ ฐานข้อมูลด้วย และควรนำมาวิเคราะห์หาแนวทางที่ เหมาะสมในการสนับสนุนและแนะนำแนวทางที่ดีแก่ผู้รับ ทุน กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมที่ขอทุนไว้ R3 ควรเข้าชี้แนะแนวทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพไปสู่ อาชีพที่เหมาะสมกว่า ไม่ควรปล่อยไว้

11 ฮาซานี ยานามานิงนูรีซัน เปาะแมลีซอ ซูซีลา หะยีมะเย็ง พิกุล นพสุวรรณ

12 รอบียะห์ ยูโซ๊ะ เจ๊ะเปาะ กาเจ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการติดตามกิจกรรม ของโครงการ R3 ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 11 กย.2554 ตำบลตันหยงมัส และตำบล โคกเคียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google