งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 9/2553 13 OCTOBER 53. การประชุม 13 ตค. 53 คำถาม และข้อห่วงใย 1.แผน 53 นิ่งแล้วหรือยัง 2.งบประมาณที่เหลือปี 2553 มีอีกมาก วางแผนใช้ให้ทัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 9/2553 13 OCTOBER 53. การประชุม 13 ตค. 53 คำถาม และข้อห่วงใย 1.แผน 53 นิ่งแล้วหรือยัง 2.งบประมาณที่เหลือปี 2553 มีอีกมาก วางแผนใช้ให้ทัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 9/2553 13 OCTOBER 53

2 การประชุม 13 ตค. 53 คำถาม และข้อห่วงใย 1.แผน 53 นิ่งแล้วหรือยัง 2.งบประมาณที่เหลือปี 2553 มีอีกมาก วางแผนใช้ให้ทัน 3.รายงานปี 2553 นั้นต้องเตรียมการตั้งแต่ตอนนี้แล้ว 4. ความเข้าใจตัวLogframe ที่ต้องถ่ายทอดลงไปถึงระดับปฏิบัติ

3 การประชุม 13 ตค. 53 1.การโอนเงินเข้าบัญชี 4R งวดที่ 2 2.ความคืบหน้าการดำเนินการจ้างผู้ประเมินโครงการ 3.การอบรมการประเมินโครงการ 16-18 ตค.53 ที่ ซีเอส 4.ประเด็นสรุปจากการประชุม Steering Committee 5.EU อนุมัติงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 15 % หัวข้อประชุม แจ้งเพื่อทราบ

4 การประชุม 13 ตค. 53 หัวข้อประชุม วาระพิจารณา 1. เรียนรู้ Logframe กันอีกครั้ง 2. การจัดทำแผนปี 2554 3.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเดือน กย.53 ของ 4R

5 การประชุม 13 ตค. 53 ประเด็นสรุปจากการประชุม Steering Committee 1.จาก ศอ.บต. 2.จาก 3 จังหวัด

6 การประชุม 13 ตค. 53 ข้อหารือจาก OXFAM 1) เรื่องการเดินทางไปเยี่ยมโครงการซึ่งตอนนี้ได้วางแผนว่าจะลง ไป 2 ช่วงนะคะ คือช่วงวันที่ 27-30 ตุลาคม (R1 R4) และวันที่ 23-26 พฤศจิกายน (R2 R4) ( ประเด็นที่ดู เงินจัดซื้อ การจัดการโครงการ ) 1) จาก EU 2.1) เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของ โครงการได้ 2.2) เรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรมที่อาจซ้ำซ้อน กับค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้แล้วในหมวดการจัดการ 2.3) เรื่องการลงเวลาการทำงานให้โครงการฯ 2.4) เตรียมทำรายการของที่ซื้อไว้เป็นทำทะเบียนครุภัณฑ์ไว้

7 การประชุม 13 ตค. 53 ข้อหารือจาก OXFAM การซื้อของ ห้ามมี VAT7 % หรือเขียนว่ารวมVAT ตรวจสอบว่าที่ซื้อ มาแล้วเท่าไร มอบแต่ละ R ตรวจสอบ ภายใน อังคารที่ 19 นี้ เช่น ค่าโทรศัพท์อยู่หมวด 2 แล้ว จะนำมาเบิกในหมวด 6 อีก ค่า น้ำมันอยู่หมวด 4 เวลาทำงานซึ่งอยู่ในหมวด 6 จะเอาค่าน้ำมันใน หมวด 6 ไม่ได้


ดาวน์โหลด ppt การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 9/2553 13 OCTOBER 53. การประชุม 13 ตค. 53 คำถาม และข้อห่วงใย 1.แผน 53 นิ่งแล้วหรือยัง 2.งบประมาณที่เหลือปี 2553 มีอีกมาก วางแผนใช้ให้ทัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google