งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมOEC-4R 5 มกราคม 54. การประชุม 5 มค. 54 1. ความก้าวหน้า การลงบัญชีคู่ รายจ่ายของ 4R - OEC ปี 2553 2. กรอบเวลาการจัดทำแผนกิจกรรม และ แผนงบประมาณปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมOEC-4R 5 มกราคม 54. การประชุม 5 มค. 54 1. ความก้าวหน้า การลงบัญชีคู่ รายจ่ายของ 4R - OEC ปี 2553 2. กรอบเวลาการจัดทำแผนกิจกรรม และ แผนงบประมาณปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมOEC-4R 5 มกราคม 54

2 การประชุม 5 มค. 54 1. ความก้าวหน้า การลงบัญชีคู่ รายจ่ายของ 4R - OEC ปี 2553 2. กรอบเวลาการจัดทำแผนกิจกรรม และ แผนงบประมาณปี ที่ 2 ปี 2554 3. กรอบเวลาการเคลียร์งานระบบ บุคคล การเงิน ภาษีเงิน ได้ส่วนบุคคล หัวข้อประชุม แจ้งเพื่อทราบ

3 การประชุม 5 มค. 54 หัวข้อประชุม วาระพิจารณา 1.การพิจารณารายงานผลการดำเนินการกิจกรรมประจำปี 2553 ของโครงการ 2.รายงานการเงินประจำปี 2553

4 การประชุม 5 มค. 54 1.รายงานการเงินประจำปี 2553 รอการแก้ไข ของ R4

5 การประชุม 5 มค. 54 1.การพิจารณารายงานผลการดำเนินการกิจกรรม ประจำปี 2553 ของโครงการ ขอให้ ทั้ง 4Rตรวจสอบรายงานแต่ละ Rและส่งคืนภายใน 6 มค. การเขียน 2.2 ให้เรียงจาก วัตถุประสงค์ของกิจกรรม การดำเนินการ ผลของกิจกรรม และการตอบตัวชี้วัด ปรับตัวเลขการเงินระหว่างรายงานการเงิน และ รายงานกิจกรรมให้ เป็นตัวเดียวกัน ส่วนนี้ OEC ดำเนินการเอง ขอภาพกิจกรรม แต่ละ R พร้อมอธิบายภาพ (ย้ำ R3) หารือนอกรอบระหว่าง 6-9 มค.นี้ ขอให้ทุก R Stanby การเขียน ข้อ 3,4 ของรายงาน ขอให้ 4R รายงานเพิ่มเติมด้วย


ดาวน์โหลด ppt การประชุมOEC-4R 5 มกราคม 54. การประชุม 5 มค. 54 1. ความก้าวหน้า การลงบัญชีคู่ รายจ่ายของ 4R - OEC ปี 2553 2. กรอบเวลาการจัดทำแผนกิจกรรม และ แผนงบประมาณปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google