งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกิจ ณ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลเก็ตติ้งกรุ๊ป แผนกสรรหาว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกิจ ณ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลเก็ตติ้งกรุ๊ป แผนกสรรหาว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกิจ ณ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลเก็ตติ้งกรุ๊ป แผนกสรรหาว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2 1. ขอสำเนาบัตรประชาชนผู้มาติดต่อ เพื่อเช็ดประวัติจากต้นสังกัด 2. ออกรหัสพนักงานให้เอกสารสัญญาจ้างแรงงาน 2.1. สัญญาจ้างแรงงาน 2.2. ใบแจ้งการเข้าทำงาน 2.3. ใบยินยอมให้ตรวจประวัติ 2.4. แบบสอบถาม 2.5. แผนที่บ้าน 2.6. กฎเกณฑ์การใช้สื่อสาระสนเทศ 2.7. ใบพรรณณางาน JD 3. ถ่ายรูป 4. คุยประกันสังคม 5. สแกนนิ้วมือ 6. รอรับบัตรพนักงาน

3 บริษัทในกลุ่ม เซ็นทรัลมาร์เก็ต ติ้งกรุ๊ป CMG บริษัทเซ็นทรัลเทรดดิ้ง 11 บริษัทเซ็นทรัลกาเมน แฟคทอรี 21 บริษัทแทคซ์ทรัล แทคไทซ์ 51 รร. จินตการดนตรี 61 ซีเอ็มจี 81 อื่น ๆ ต่างประเทศ 16,19,…

4 จัดเอกสารสัญญาจ้าง ดูแลผู้เข้ามาเซ็นสัญญาจ้าง นำเอกสารส่งเจ้าหน้าที่บันทึกประวัติ สองฝ่าย แล้วนำส่งให้นายเซ็น ( ผู้บริหารและจัดการฝ่ายบุคคล AVP) นำส่งแผนกเงินเดือนและผลตอบแทน นำกลับมาเข้าแฟ้มประวัติ ผู้สมัครงานแบนร์ดที่เป็นส่วน CEP ( ตำแหน่ง พนักงานขาย ) ดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครงาน

5 20 – ท้ายเดือน ต้องการเข้างานของพนักงานใหม่ บันทึกประวัติพนักงาน

6 เป็นองค์กรที่มีความซับซ้อน และมีความหลากหลายในงาน แต่แผนกสรรหาว่าจ้างจะได้ความรู้แค่สรรหาไม่ได้รับความรู้ ใหม่ เพราะความมีอคติของพนักงานที่นั้น

7 ระบบการทำงานที่มีระบบ แต่ไม่ใช้ระบบ ต้องทำงานกับผู้มีอายุ และมีโลกส่วนตัวสูง ( ไม่ค่อยจะให้ คำปรึกษา ) ขี้เกียจ พนักงาน ร้อยละ 90 ขี้เกียจ

8

9 นายมูฮามะกามัน สะดียามู 5220710147 นายภูริทัศน์ แก้วเคารพ 5220710139 สาขานโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt สหกิจ ณ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลเก็ตติ้งกรุ๊ป แผนกสรรหาว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google