งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการปฏิบัติงาน สหกิจ ณ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลเก็ตติ้งกรุ๊ป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการปฏิบัติงาน สหกิจ ณ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลเก็ตติ้งกรุ๊ป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการปฏิบัติงาน สหกิจ ณ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลเก็ตติ้งกรุ๊ป
แผนกสรรหาว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2 ขั้นตอนเซ็นสัญญา ขอสำเนาบัตรประชาชนผู้มาติดต่อ เพื่อเช็ดประวัติจากต้นสังกัด ออกรหัสพนักงาน ให้เอกสารสัญญาจ้างแรงงาน 2.1. สัญญาจ้างแรงงาน 2.2. ใบแจ้งการเข้าทำงาน 2.3.ใบยินยอมให้ตรวจประวัติ 2.4.แบบสอบถาม 2.5.แผนที่บ้าน 2.6.กฎเกณฑ์การใช้สื่อสาระสนเทศ 2.7.ใบพรรณณางาน JD 3. ถ่ายรูป 4. คุยประกันสังคม 5. สแกนนิ้วมือ 6. รอรับบัตรพนักงาน

3 รายงานการปฏิบัติงาน บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป CMG
บริษัทเซ็นทรัลเทรดดิ้ง บริษัทเซ็นทรัลกาเมน แฟคทอรี บริษัทแทคซ์ทรัล แทคไทซ์ รร.จินตการดนตรี ซีเอ็มจี 81 อื่น ๆ ต่างประเทศ 16,19,…

4 กิจกรรมประจำวัน จัดเอกสารสัญญาจ้าง ดูแลผู้เข้ามาเซ็นสัญญาจ้าง
นำเอกสารส่งเจ้าหน้าที่บันทึกประวัติ สองฝ่าย แล้วนำส่งให้นายเซ็น (ผู้บริหารและจัดการฝ่ายบุคคล AVP) นำส่งแผนกเงินเดือนและผลตอบแทน นำกลับมาเข้าแฟ้มประวัติ ผู้สมัครงานแบนร์ดที่เป็นส่วน CEP (ตำแหน่ง พนักงานขาย) ดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครงาน

5 (ต่อ) กิจกรรมประจำวัน
20 – ท้ายเดือน ต้องการเข้างานของพนักงานใหม่ บันทึกประวัติพนักงาน

6 จุดเด่น เป็นองค์กรที่มีความซับซ้อน และมีความหลากหลายในงาน
แต่แผนกสรรหาว่าจ้างจะได้ความรู้แค่สรรหาไม่ได้รับความรู้ใหม่ เพราะความมีอคติ ของพนักงานที่นั้น

7 จุดด้อย ระบบการทำงานที่มีระบบ แต่ไม่ใช้ระบบ
ต้องทำงานกับผู้มีอายุ และมีโลกส่วนตัวสูง(ไม่ค่อยจะให้คำปรึกษา) พนักงาน ร้อยละ 90 ขี้เกียจ

8 ขอจบการนำเสนอ

9 นายมูฮามะกามัน สะดียามู
นายภูริทัศน์ แก้วเคารพ สาขานโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt รายงานการปฏิบัติงาน สหกิจ ณ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลเก็ตติ้งกรุ๊ป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google