งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานกลุ่ม

2 1. การรถไฟแห่งประเทศไทย
นั่งรถจักรไอน้ำ พร้อมชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์สมัย ร.5 ในวันปิยมหาราช

3 2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ขสมก. ปรับเส้นทางเลี่ยงม็อบบริเวณผ่านฟ้า

4 3. การไฟฟ้านครหลวง กฟน. ประกาศตัดไฟชั่วคราวในบางพื้นที่ของ กทม.

5 4. การประปานครหลวง ผู้เข้าอบรมเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำบางเขนของ กปน.

6 5. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

7 6. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แตกตื่นปลาประหลาดกินสัตว์อื่นเกลี้ยงสระน้ำ ที่ กฟผ. อ.ปราณบุรี

8 ประเด็นที่ศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประวัติ ยุทธศาสตร์การบริหารงาน ภารกิจ การแบ่งเขตการบริหารโครงสร้างและการจัดการ (การดำเนินงาน)องค์การ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

9 ผู้เขียน : ผศ. ดร. สมพร เฟื่องจันทร์ เดือนที่พิมพ์ : 2547 เป็นหนังสือที่เน้นอธิบายกระบวนการจัดการเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของการจัดการ พัฒนาการ สิ่งแวดล้อม การวางแผนและการจัดการแบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดการในสังคมตะวันออกและการบริหารในศตวรรษที่ 21 ไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย โดยในเล่มได้จัดเรียงเนื้อหาไว้อย่างเป็นระเบียบ ง่ายสำหรับศึกษาทำความเข้าใจ


ดาวน์โหลด ppt งานกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google