งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งาน กลุ่ม. 1. การรถไฟแห่ง ประเทศไทย นั่งรถจักรไอน้ำ พร้อมชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์สมัย ร.5 ในวันปิยมหาราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งาน กลุ่ม. 1. การรถไฟแห่ง ประเทศไทย นั่งรถจักรไอน้ำ พร้อมชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์สมัย ร.5 ในวันปิยมหาราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งาน กลุ่ม

2 1. การรถไฟแห่ง ประเทศไทย นั่งรถจักรไอน้ำ พร้อมชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์สมัย ร.5 ในวันปิยมหาราช

3 ขสมก. ปรับเส้นทางเลี่ยง ม็อบบริเวณผ่านฟ้า 2. องค์การขนส่ง มวลชนกรุงเทพ

4 3. การไฟฟ้า นครหลวง กฟน. ประกาศตัดไฟชั่วคราวใน บางพื้นที่ของ กทม.

5 4. การประปา นครหลวง ผู้เข้าอบรมเยี่ยมชมโรงผลิต น้ำบางเขนของ กปน.

6 5. การประปา ส่วนภูมิภาค สาขา ระยอง

7 6. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย แตกตื่นปลาประหลาดกินสัตว์อื่น เกลี้ยงสระน้ำ ที่ กฟผ. อ. ปราณ บุรี

8 ประเด็นที่ ศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประวัติ ยุทธศาสตร์การ บริหารงาน ภารกิจ การ แบ่งเขตการบริหาร โครงสร้างและการ จัดการ ( การดำเนินงาน ) องค์การ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

9 ผู้เขียน : ผศ. ดร. สมพร เฟื่องจันทร์ เดือนที่พิมพ์ : 2547 เป็นหนังสือที่เน้น อธิบายกระบวนการจัดการเป็นหลัก ไม่ว่า จะเป็นธรรมชาติของการจัดการ พัฒนาการ สิ่งแวดล้อม การวางแผนและ การจัดการแบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดการ ในสังคมตะวันออกและการบริหารใน ศตวรรษที่ 21 ไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย โดยในเล่มได้จัดเรียงเนื้อหาไว้อย่างเป็น ระเบียบ ง่ายสำหรับศึกษาทำความเข้าใจ


ดาวน์โหลด ppt งาน กลุ่ม. 1. การรถไฟแห่ง ประเทศไทย นั่งรถจักรไอน้ำ พร้อมชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์สมัย ร.5 ในวันปิยมหาราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google