งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน “ระบบซึ่งเป็นผลรวมของกาแล็กซีทั้งหมด”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน “ระบบซึ่งเป็นผลรวมของกาแล็กซีทั้งหมด”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน “ระบบซึ่งเป็นผลรวมของกาแล็กซีทั้งหมด”
เอกภพ(UNIVERSE) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า “ระบบซึ่งเป็นผลรวมของกาแล็กซีทั้งหมด”

2 จักรวาลวิทยาหรือเอกภพวิทยา “การเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ”
Cosmology จักรวาลวิทยาหรือเอกภพวิทยา “การเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ” จักรวาลวิทยาเป็นสาขาหนึ่งของ ดาราศาสตร์

3 ระบบของกาแล็กซีหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่
เอกภพ(UNIVERSE) หมายถึง ระบบของกาแล็กซีหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ รวมทั้งมวลที่มีคงอยู่และที่แตกดับ

4 อวกาศ เวลา พลังงานและสสาร
เอกภพ(UNIVERSE) อวกาศ เวลา พลังงานและสสาร

5 เอกภพขยายตัว

6

7

8 “วัตถุเปล่งแสงระหว่างดวงดาว”
ควอซาร์(Quasars) “วัตถุเปล่งแสงระหว่างดวงดาว”

9

10 กำเนิดเอกภพ “บิกแบง(Big Bang)”

11

12 อุณหภูมิลดลงเป็น 1013 เคลวิน
กำเนิดเอกภพ หลังบิกแบง 10-6 วินาที อุณหภูมิลดลงเป็น 1013 เคลวิน ควาร์ก(Quark) ซึ่งเป็นอนุภาคมูลฐานเปลี่ยนเป็นโปรตอนและนิวตรอน

13 อุณหภูมิลดลงเป็น 108 เคลวิน
กำเนิดเอกภพ หลังบิกแบง 3 นาที อุณหภูมิลดลงเป็น 108 เคลวิน โปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสไฮโดรเจนรวมเป็นนิวเคลียสฮีเลียม

14 อุณหภูมิลดลงเป็น 10,000 เคลวิน
กำเนิดเอกภพ หลังบิกแบง 300,000 ปี อุณหภูมิลดลงเป็น 10,000 เคลวิน นิวเคลียสไฮโดรเจนและฮีเลียมดึงอิเล็กตรอนมาอยู่ในวงโคจร

15 - อุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศ
- การขยายตัวของเอกภพ - อุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศ

16 (Edwin Powell Hubble) พ.ศ. 2432 - 2496
เอ็ดวิน พี. ฮับเบิล (Edwin Powell Hubble) พ.ศ

17 กาแล็กซีจะเคลื่อนที่ไกลออกไปด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นตามระยะห่าง
เอ็ดวิน พี. ฮับเบิล กาแล็กซีจะเคลื่อนที่ไกลออกไปด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นตามระยะห่าง

18 กาแล็กซีไกลเคลื่อนที่เร็วกว่ากาแล็กซีที่ใกล้
เอ็ดวิน พี. ฮับเบิล กาแล็กซีไกลเคลื่อนที่เร็วกว่ากาแล็กซีที่ใกล้ “เอกภพกำลังขยายตัว”

19 อุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศ คืออุณหภูมิของเอกภพในปัจจุบัน
ลดเหลือ เคลวิน

20 อุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศ
อาร์โน เพนเซียส และ โรเบิร์ต วิลสัน

21 อ้างอิง www. darasart.com/spacial_story/universe-shape/main.html
www. nfe.go.th/waghor/exhibition/exhi3_3.html


ดาวน์โหลด ppt พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน “ระบบซึ่งเป็นผลรวมของกาแล็กซีทั้งหมด”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google