งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า “ ระบบซึ่งเป็นผลรวม ของกาแล็กซีทั้งหมด ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า “ ระบบซึ่งเป็นผลรวม ของกาแล็กซีทั้งหมด ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า “ ระบบซึ่งเป็นผลรวม ของกาแล็กซีทั้งหมด ”

2 จักรวาลวิทยาหรือเอก ภพวิทยา “ การเกิดและ วิวัฒนาการของเอก ภพ ” จักรวาลวิทยาเป็นสาขา หนึ่งของ ดาราศาสตร์

3 หมายถึง ระบบของกาแล็กซี หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ ปรากฏอยู่ รวมทั้งมวลที่มีคงอยู่ และที่แตกดับ

4 อวกาศ เวลา พลังงานและสสาร

5

6

7

8 “ วัตถุเปล่งแสงระหว่างดวงดาว ”

9

10 “ บิกแบง (Big Bang)”

11

12 หลังบิกแบง 10 -6 วินาที อุณหภูมิลดลงเป็น 10 13 เคลวิน ควาร์ก (Quark) ซึ่งเป็น อนุภาคมูลฐาน เปลี่ยนเป็นโปรตอนและ นิวตรอน

13 หลังบิกแบง 3 นาที อุณหภูมิลดลงเป็น 10 8 เคลวิน โปรตอนและนิวตรอน ในนิวเคลียสไฮโดรเจน รวมเป็นนิวเคลียส ฮีเลียม

14 หลังบิกแบง 300,000 ปี อุณหภูมิลดลงเป็น 10,000 เคลวิน นิวเคลียสไฮโดรเจน และฮีเลียมดึง อิเล็กตรอนมาอยู่ในวง โคจร

15

16 (Edwin Powell Hubble) พ. ศ. 2432 - 2496

17 กาแล็กซีจะเคลื่อนที่ ไกลออกไปด้วย ความเร็วเพิ่มขึ้นตาม ระยะห่าง

18 กาแล็กซีไกลเคลื่อนที่ เร็วกว่ากาแล็กซีที่ใกล้ “ เอกภพกำลัง ขยายตัว ”

19 คืออุณหภูมิของเอก ภพในปัจจุบัน ลดเหลือ 2.73 เคลวิน

20 อาร์โน เพนเซียส และ โรเบิร์ต วิลสัน

21 อ้างอิง www. darasart.com/spacial_story/universe- shape/main.html www. nfe.go.th/waghor/exhibition/exhi3_3. html


ดาวน์โหลด ppt พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า “ ระบบซึ่งเป็นผลรวม ของกาแล็กซีทั้งหมด ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google