งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์. ประเภทของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1. ไดโอดชนิดจุดสัมผัส (Point-contact diode) ไดโอดชนิดนี้เกิดจากการนำสารเยอรมันเนียม ชนิด N มาแล้วอัดสายเล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์. ประเภทของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1. ไดโอดชนิดจุดสัมผัส (Point-contact diode) ไดโอดชนิดนี้เกิดจากการนำสารเยอรมันเนียม ชนิด N มาแล้วอัดสายเล็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์

2 ประเภทของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1. ไดโอดชนิดจุดสัมผัส (Point-contact diode) ไดโอดชนิดนี้เกิดจากการนำสารเยอรมันเนียม ชนิด N มาแล้วอัดสายเล็ก ๆ ซึ่งเป็นลวดพลา ตินั่ม (Platinum) เส้นหนึ่งเข้าไปเรียกว่า หนวดแมว จากนั้นจึงให้กระแสค่าสูง ๆ ไหลผ่าน รอยต่อระหว่างสายและผลึก จะทำให้เกิดสาร ชนิด P ขึ้นรอบ ๆ รอยสัมผัสในผลึกเยอรมัน เนียม

3 2. ไดโอดชนิดหัวต่อ P-N (P-N junction diode) เป็นไดโอดที่สร้างขึ้น จากการนำสารกึ่งตัวนำชนิด N มาแล้วแพร่ อนุภาคอะตอมของสารบางชนิดเข้าไปใน เนื้อสาร P ขึ้นบางส่วน แล้วจึงต่อขั้วออก ใช้งาน ไดโอดชนิดนี้มีบทบาทในวงจร อิเลคทรอนิคส์ และมีที่ใช้งานกันอย่าง แพร่หลาย

4


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์. ประเภทของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1. ไดโอดชนิดจุดสัมผัส (Point-contact diode) ไดโอดชนิดนี้เกิดจากการนำสารเยอรมันเนียม ชนิด N มาแล้วอัดสายเล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google