งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 01/1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1423456789 1011121314 Chapter 1 ถ้าพ่อแม่เรียกเรา เราต้องรีบตอบเขา ถ้าพ่อแม่ให้เราทำอะไร เราต้องรีบไปทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 01/1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1423456789 1011121314 Chapter 1 ถ้าพ่อแม่เรียกเรา เราต้องรีบตอบเขา ถ้าพ่อแม่ให้เราทำอะไร เราต้องรีบไปทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 Page 01/1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1423456789 1011121314 Chapter 1 ถ้าพ่อแม่เรียกเรา เราต้องรีบตอบเขา ถ้าพ่อแม่ให้เราทำอะไร เราต้องรีบไปทำ

5 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143456789 1011121314 ตอนที่พ่อแม่สั่งสอนเรา เราต้องเชื่อฟังเขา ถ้าพ่อแม่ตำหนิ เราต้องยินดีรับ ใช้วิธีไปแก้ปัญหาตัวเองที่ทำผิด Chapter 1Page 02/1 4

6 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142456789 1011121314 ฤดูหนาวก่อนที่พ่อแม่ไปเข้านอน เราต้องอุ่นเตียงให้เขาก่อน ฤดูร้อนเราต้องทำอย่างไรให้เตียงเย็นลง เวลากลางคืนเราจะ ไม่รบกวนพ่อแม่ เราจะไม่ส่งเสียงรบกวน Chapter 1Page 03/1 4

7 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142356789 1011121314 ถ้าเราออกไปข้างนอก เราต้องบอกพ่อแม่ก่อน ถ้าเรา กลับมาต้องบอกพ่อแม่เพราะอย่าให้พ่อแม่ห่วงตัวเรา ถ้าออกไปข้างนอกต้องบอกที่ไปก่อน อย่า เปลี่ยนที่อยู่ของตัวเองบ่อย ตัดสินใจเรียนอะไรต้องมี ความตั้งอกตั้งใจเรียน Chapter 1Page 04/1 4

8 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142346789 1011121314 ถ้าเจอเรื่องเล็กๆที่ไม่ถูกต้อง เราก็อย่าไปทำ ถ้าทำแล้วรู้สึกผิด แปลว่ากตัญญู ถ้าไม่รู้สึกผิดแปลว่าอกตัญญู เพราะว่าพ่อแม่ไม่ อยากเห็นลูกทำผิดคุณธรรมหรือกฏหมาย Chapter 1Page 05/1 4

9 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142345789 1011121314 ถ้ามีสิ่งผิดกฏหมายอย่าไปเก็บไว้ให้ตัวเอง ถ้าเก็บไว้หลังจาก พ่อแม่รู้พ่อแม่จะเสียใจมาก Chapter 1Page 06/1 4

10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142345689 1011121314 ถ้าพ่อแม่ทำในสิ่งที่ด เราต้องสนับสนุน แต่ถ้าพ่อแม่ไม่ชอบให้ เราทำอะไร เราก็ต้องไม่ทำสิ่งนั้น Chapter 1Page 07/1 4

11 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142345679 1011121314 เมื่อร่างกายเราเจ็บป่วย พ่อแม่ก็จะเป็นห่วง ถ้าเราเป็นคนไม่ดี พ่อแม่ก็จะเจ็บใจ Chapter 1Page 08/1 4

12 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142345678 1011121314 เมื่อพ่อแม่รักเรา เรากตัญญูไม่ยาก แต่ถ้าพ่อแม่ไม่รักเรา เราก็ต้องกตัญญูให้มากๆ Chapter 1Page 09/1 4

13 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142345678911121314 เมื่อพ่อแม่ทำผิดเราต้องพยายามให้เขาแก้ไข และเราต้องคุย กับเขาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเก็บอารมณ์และอย่าขึ้นเสียง Chapter 1Page 10/1 4

14 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1423456789 10121314 ถ้าพ่อแม่ไม่รับฟังความคิดของเรา เราก็ต้องคอยดูว่าพ่อแม่ อารมณ์ดีเมื่อไหร่ ค่อยไปคุยกับเขาอีกครั้ง ถ้าพ่อแม่ใช้อารมณ์กับเรา ทำร้าย เรา เราต้องไม่ ตอบโต้และแสดงให้เขาทราบซึ้งในสิ่งที่เราทำ และเราต้องไม่ แค้นในใจในสิ่งที่ พ่อแม่ทำกับเรา Chapter 1Page 11/1 4

15 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1423456789 10111314 เมื่อพ่อแม่ป่วย ยาต้มที่เราจะให้เขากิน เราต้องชิมก่อนที่จะให้ เขากินเมื่อพ่อแม่นอนป่วยเราต้องดูแลเขาตลอดคืน ตลอดวัน และตลอดไป Chapter 1Page 12/1 4

16 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1423456789 10111214 ถ้าพ่อแม่เสียชีวิตภายใน 3 ปีเราต้องแสดงออกว่าเราเศร้าใจอยู่ เราไม่ไปเที่ยว กิน ดื่ม หรือทำในสิ่งที่ไม่ดี Chapter 1Page 13/1 4

17 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1423456789 10111213 ถ้าพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้ว เราต้องไหว้เขาทุก วัน เหมือนว่าเขายังมีชีวิตอยู่ และเราต้องทำ ตามพิธีเผาเงินเผาทองให้เขาไม่ให้เขาเหงา Chapter 1Page 14/1 4

18

19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11234567 891011 เป็นพี่ใหญ่ต้องรักน้อง พี่น้องกันต้องให้เกียรติ กันอย่าไปทะเลาะกัน เพราะฉะนั้นพ่อ - แม่จะ เหนื่อยใจ Chapter 1Page 01/1 1

20 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1134567 891011 พี่น้องกัน ให้ทำดีต่อกัน อย่าเห็นแก่เงินทอง ทะเลาะกันไม่แย่งชิงกัน พูดจาต้องให้เกียรติกัน ต้องมีความอดทน ไม่ใช้ความอดทน ไม่ใช้อารมณ์ ถ้าพี่หรือน้องทำผิดก็ควรให้อภัยกัน Chapter 1Page 02/1 1

21 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1124567 891011 เวลากิน ดื่ม หรือนั่งควรให้เกียรติผู้สูงอายุก่อน ไม่ตัดหน้ากัน Chapter 1Page 03/1 1

22 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1123567 891011 ถ้ามีคนมาหาผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่ไม่อยู่เราต้อง ยินดีต้อนรับเขา Chapter 1Page 04/1 1

23 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1123467 891011 ต่อหน้าผู้ใหญ่ต้องมีมารยาทไม่เรียกชื่อ และไม่ อวดเก่ง Chapter 1Page 05/1 1

24 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1123457 891011 หากพบเจอผู้ใหญ่ในสถานที่ใดก็ตาม เรา จะต้องทำความเคารพ หากเขามีธะอยู่กับผู้อื่น เราก็ควรรออยู่ข้างๆ ไม่ควรพูดแทรก เพื่อ ความมีมารยาท Chapter 1Page 06/1 1

25 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1123456 891011 ถ้าเจอผู้ใหญ่ขณะขับขี่รถเราควรให้เขาไปก่อน ไม่ แซงเขา ถ้าเขา ลงจากรถเราควรไปคาราวะเขา Chapter 1Page 07/1 1

26 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1123456791011 ผู้ใหญ่ยืนเราไม่ควรนั่ง ถ้าผู้ใหญ่นั่งลงแล้วเรา ถึงจะนั่งลงตาม Chapter 1Page 08/1 1

27 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11234567 81011 ต่อหน้าผู้ใหญ่ควรพูดเสียงเบา ถ้าตอบคำถาม ผู้ใหญ่ต้อง เสียงดังชัดเจน Chapter 1Page 09/1 1

28 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11234567 8911 หากเจอผู้ใหญ่เราต้องไปข้างหน้าเขา เวลาคุย กับผู้ใหญ่สายตา ต้องอยู่กับผู้ใหญ่ถ้าจะกลับ จะต้องทำความ เคารพและค่อยๆ หันตัวกลับออกมา Chapter 1Page 10/1 1

29 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11234567 8910 ถ้าเจออาหรือน้าเราควรให้เกียรติเหมือนพ่อแม่ ถ้าเจอลูกพี่ ลูกน้อง ควรให้เกียรติเหมือนผู้ใหญ่เช่นกัน Chapter 1Page 11/1 1


ดาวน์โหลด ppt Page 01/1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1423456789 1011121314 Chapter 1 ถ้าพ่อแม่เรียกเรา เราต้องรีบตอบเขา ถ้าพ่อแม่ให้เราทำอะไร เราต้องรีบไปทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google