งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณธรรมนำความรู้ รูปแบบการเรียนการ สอน แบบบูรณาการ Created by Master Nopphadol Panyadee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณธรรมนำความรู้ รูปแบบการเรียนการ สอน แบบบูรณาการ Created by Master Nopphadol Panyadee."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณธรรมนำความรู้ รูปแบบการเรียนการ สอน แบบบูรณาการ Created by Master Nopphadol Panyadee

2 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างคนดีเหนือสิ่งใด เพื่อให้คุณธรรมนำความรู้ และควบคู่ไปด้วยกัน สามารถนำคุณธรรมไป บูรณาการเข้าในกลุ่มสาระฯ ได้

3 คุณค่าของมนุษย์ ความรัก ความเมตตา

4 ความจริง

5 ความประพฤติชอบ

6 อหิงสา ( ไม่เบียดเบียน )

7 ความสงบสุข

8 เป้าหมายในการจัดการศึกษาตามอักษร ย่อที่รวมกันเป็นคำว่า “EDUCATION” ดังนี้ Enlightenment ( การรู้แจ้ง ) Duty and Devotion ( การปฏิบัติหน้าที่และการ เสียสละอุทิศตน ) Understanding ( ความเข้าใจถ่องแท้ ) Character ( อุปนิสัยที่ดีงาม ) Action ( การนำความรู้ไปปฏิบัติ ) Thanking ( การมีใจกตัญญูรู้คุณ )

9 Integrity ความสมบูรณ์ ความซื่อสัตย์ Oneness ความเป็นหนึ่งเดียว เป็นพี่น้องกัน Nobility มีความสง่างาม ดูวีซีดี 3

10 ชมวีซีดี 5 บทบาทของครู บทบาทของครู ถือว่าสำคัญมาก ต้องเข้าใจ ผู้เรียน มีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ ครูที่ดีไม่ควรเป็น “ ผู้สอน ” ครูต้องเป็นแบบอย่าง ไม่แนะนำให้ทำในสิ่งที่ครูทำไม่ได้ ไม่ควร พยายาม “ สอนคุณธรรม ” แต่ควรพยายามดึงความดีออกมาจากนักเรียน (Educare) ควรใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบ “ ร่วมมือกัน ” (“ พหุ ปัญญา ”) ไม่ใช่แบบ “ แข่งขันกัน ” ควรให้นักเรียนมีบทบาทในการเลือกว่าจะเรียน อะไร เรียนอย่างไร ที่ไหน ฯลฯ

11

12

13

14

15

16

17

18 โรงเรียนสัตยาไส นักเรียนของโรงเรียนสัตยาไสเข้าสอบตามระบบ ของกระทรวงศึกษาตามปกติ และสอบได้ดี ไม่มี ปัญหา มีนักเรียนจบ ม.6 มาแล้ว 3 รุ่น ทุกรุ่นสอบเข้า มหาวิทยาลัยได้ทุกคน (100%) ดร. อาจอง เป็นครูประจำชั้น ม.6 เอง พร้อมทั้ง สอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และ คณิตศาสตร์ด้วย

19 เทคนิคอีกอย่างที่ท่านใช้ที่โรงเรียน คือ การให้นักเรียนฝึก สมาธิ เพื่อช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น อาจารย์นำรูปเด็ก นักเรียนที่นั่งสมาธิมาให้ดูด้วย ซึ่งเห็นได้ว่า การมีสมาธิจะ ช่วยให้มีสติอยู่กับตนเองมากขึ้น ช่วยเตรียมความพร้อม ของจิตใจให้กับเด็กๆได้ ’ แต่สิ่งที่ท่านเน้นย้ำอีกสิ่งหนึ่งคือ การที่ครูต้อง เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ ท่านพูดถึงกฎ 2 ข้อง่ายๆ คือ (1) จงเป็นตัวอย่างที่ดี (2) จงกลับไปดูข้อ 1 ใหม่ กฎนี้เป็น การย้ำให้ครูใช้ใจสื่อความหมายที่ตรงกับคำพูด หรือจะให้ ง่ายก็สามารถอธิบายด้วย 3H คือ HEAD คือ ความคิด ต้องคิดก่อนออกมาเป็นคำพูด โดย ความคิดต้องผ่านใจของเราก่อน HEART คือ จิตใจของเราที่มีมโนธรรม มีความเมตตา HAND คือ การกระทำของเรา ที่ตรงกับความคิดและจิตใจ

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32


ดาวน์โหลด ppt คุณธรรมนำความรู้ รูปแบบการเรียนการ สอน แบบบูรณาการ Created by Master Nopphadol Panyadee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google