งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย...นางสาวทิพวรรณ สืบสมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย...นางสาวทิพวรรณ สืบสมบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย...นางสาวทิพวรรณ สืบสมบัติ
เงิน เงิน เงิน โดย...นางสาวทิพวรรณ สืบสมบัติ

2    โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน     บันทึกรายรับ-รายจ่าย
ประกอบด้วย เงิน  การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญและธนบัตร   การแลกเงิน    โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน     บันทึกรายรับ-รายจ่าย

3 การเปรียบเทียบค่าของเงิน
 1 สลึง เท่ากับ 25 สตางค์  4 สลึง เท่ากับ บาท  1 บาท เท่ากับ สตางค์  2 บาท 50 สตางค์ เท่ากับ 250 สตางค์ 10.00 บาท เท่ากับ 1,000 สตางค์ ฯลฯ

4 เหรียญ 50 สตางค์ 10 เหรียญ แลกเหรียญบาท ได้
การแลกเงิน...ค่ะ เหรียญ 50 สตางค์ 10 เหรียญ แลกเหรียญบาท ได้ 5 เหรียญ เหรียญห้าบาท 8 เหรียญ แลกธนบัตรใบละยี่สิบได้ 2 ใบ เหรียญสิบบาท 10 เหรียญ แลกธนบัตรใบละ ร้อยบาทได้ 1 ใบ

5 ธนบัตรใบละยี่สิบบาท 5 ใบ แลก ธนบัตรใบละร้อย บาทได้ 1 ใบ
การแลกเงิน...ค่ะ ธนบัตรใบละยี่สิบบาท 5 ใบ แลก ธนบัตรใบละร้อย บาทได้ 1 ใบ ธนบัตรใบละห้าร้อยบาท 4 ใบ แลกธนบัตรใบละ หนึ่งพันบาทได้ 2 ใบ ธนบัตรใบละห้าสิบบาท 4 ใบแลกธนบัตรใบละ ร้อยบาทได้ 2 ใบ

6 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน
ตัวอย่างที่ 1 โสภามีเงิน บาท โสภีมีเงิน บาท ทั้งสองคนมีเงินรวมกันเท่าไร วิธีคิด นำเงินของทั้งสองคน แยกเป็นหน่วยบาท และสตางค์ เอา เงินของโสภาและเงินของโสภี มารวมกัน คือ = 34 บาท แล้วเอา 50 สตางค์ รวมกับ 25 สตางค์ มีค่าเท่ากับ 75 สตางค์ แล้ว นำเอา 34 บาท รวมกับ 75 สตางค์ จะมีค่าเท่ากับ บาท

7 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน
ตัวอย่างที่ 2 โสภามีเงิน บาท โสภีมีเงิน บาท ทั้งสองคนมีเงินรวมกันเท่าไร วิธีทำ บาท สตางค์ โสภามีเงิน โสภีมีเงิน ทั้งสองคนมีเงินรวมกัน ตอบ ๓๔ บาท ๗๕ สตางค์ ๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘

8 บันทึกรายรับ-รายจ่าย ของ ด.ญ.รจนา สืบสุข
บันทึกรายรับ-รายจ่าย ของ ด.ญ.รจนา สืบสุข วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547

9 แหล่งข้อมูล...ค่ะ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์  หนังสือเสริมนอกบทเรียน


ดาวน์โหลด ppt โดย...นางสาวทิพวรรณ สืบสมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google