งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานระบบเครือข่ายภายใต้ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ.2550 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business: BUA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานระบบเครือข่ายภายใต้ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ.2550 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business: BUA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานระบบเครือข่ายภายใต้ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ.2550 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business: BUA 1107 อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ : jinny_asavarat@hotmail.com http://www.learners.in.th/blog/ajarnkai

2 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business: BUA 1107 อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ : jinny_asavarat@hotmail.com http://www.learners.in.th/blog/ajarnkai

3 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business: BUA 1107 อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ : jinny_asavarat@hotmail.com http://www.learners.in.th/blog/ajarnkai

4 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business: BUA 1107 อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ : jinny_asavarat@hotmail.com http://www.learners.in.th/blog/ajarnkai

5 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business: BUA 1107 อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ : jinny_asavarat@hotmail.com http://www.learners.in.th/blog/ajarnkai

6 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business: BUA 1107 อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ : jinny_asavarat@hotmail.com http://www.learners.in.th/blog/ajarnkai

7 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business: BUA 1107 อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ : jinny_asavarat@hotmail.com http://www.learners.in.th/blog/ajarnkai

8 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business: BUA 1107 อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ : jinny_asavarat@hotmail.com http://www.learners.in.th/blog/ajarnkai

9 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business: BUA 1107 อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ : jinny_asavarat@hotmail.com http://www.learners.in.th/blog/ajarnkai

10 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business: BUA 1107 อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ : jinny_asavarat@hotmail.com http://www.learners.in.th/blog/ajarnkai

11 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business: BUA 1107

12 อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ : jinny_asavarat@hotmail.com http://www.learners.in.th/blog/ajarnkai การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business: BUA 1107

13 40 years of the internet History อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ : jinny_asavarat@hotmail.com http://www.learners.in.th/blog/ajarnkai การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business: BUA 1107

14 มีคำถามไหมคะ อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ : jinny_asavarat@hotmail.com http://www.learners.in.th/blog/ajarnkai 14 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business: BUA 1107

15 แบบฝึกหัด  INTERNET คืออะไร และมีประวัติความเป็นมา อย่างไร จงอธิบายมาโดยละเอียด  ลักษณะการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าเครือข่าย Internet เป็นอย่างไร จงอธิบายพร้อม ยกตัวอย่างประกอบ  โปรโตคอลคืออะไร และโปรโตคอลที่ใช้บนอิน เทอร์มีอะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างไป ระกอบ  IP Address คืออะไร และเกี่ยวข้องอย่างไรกับ Internet  Domain Name คืออะไร และมีความจำเป็น อย่างไรกับ Internet  บริการบนระบบ Internet มีอะไรบ้าง จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ : jinny_asavarat@hotmail.com http://www.learners.in.th/blog/ajarnkai การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business: BUA 1107


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานระบบเครือข่ายภายใต้ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ.2550 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business: BUA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google