งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business: BUA 1107

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business: BUA 1107"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business: BUA 1107
การใช้งานระบบเครือข่ายภายใต้ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์:

2 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business: BUA 1107
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์:

3 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business: BUA 1107
อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์:

4 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business: BUA 1107
อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์:

5 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business: BUA 1107
อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์:

6 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business: BUA 1107
อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์:

7 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business: BUA 1107
อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์:

8 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business: BUA 1107
อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์:

9 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business: BUA 1107
อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์:

10 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business: BUA 1107
อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์:

11 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business: BUA 1107
อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์:

12 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business: BUA 1107
อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์:

13 History 40 years of the internet
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business: BUA 1107 History 40 years of the internet อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์:

14 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business: BUA 1107
มีคำถามไหมคะ อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์:

15 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business: BUA 1107
แบบฝึกหัด INTERNET คืออะไร และมีประวัติความเป็นมาอย่างไร จงอธิบายมาโดยละเอียด ลักษณะการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าเครือข่าย Internet เป็นอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โปรโตคอลคืออะไร และโปรโตคอลที่ใช้บนอินเทอร์มีอะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างไประกอบ IP Address คืออะไร และเกี่ยวข้องอย่างไรกับ Internet Domain Name คืออะไร และมีความจำเป็นอย่างไรกับ Internet บริการบนระบบ Internet มีอะไรบ้าง จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์:


ดาวน์โหลด ppt การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business: BUA 1107

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google