งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แก้ปัญหาใน AUTO CAD ที่ถูกถามบ่อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แก้ปัญหาใน AUTO CAD ที่ถูกถามบ่อย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แก้ปัญหาใน AUTO CAD ที่ถูกถามบ่อย
เรื่อง 1.ปัญหาใน PAPER SPEC 2. ปัญหาจากตัวแปรระบบ(System Variables)

2 ปัญหาใน PAPER SPEC ในLAYER PAPER SPEC สามารถเก้ไข Drawing ได้โดยไม่ต้องกลับไปหน้า Model

3 DOUBLE CLICK ในกรอบ VIEW PORT จะได้กรอบหนา ต้องการแก้ไข Drawing สามารถแก้ไขแบบที่จุดนี้ได้

4 แต่ปัญหาที่ถูกถาม คือถ้า zoom จนหลุดมองไม่เห็นกรอบ VIEW PORT แก้ไขอย่างไร

5 ด้านล่างของโปรแกรมมีแถบทีมีToolbar ที่ชื่อ Minimize View port
กดปุ่มแล้วจะได้กรอบเส้นหนาๆ DOUBLE CLICK นอกกรอบ

6 กรอบ VIEW PORT จะกลับมาเช่นเดิม

7 อีกวิธีถ้าต้องการแก้ไข Drawing ให้ lock กรอบไว้ก่อน
โดยคลิกที่ VIEW PORT แล้วเปิด Properties >Masc. >Display locks>yes

8 ทีนี้จะ ZOOM เข้า-ออก จะย่อขยายหรือแก้ไขDrawingได้ โดย zoom จะย่อขยายหมดทั้งแผ่น

9 ปัญหาจากตัวแปรระบบ(System Variables)
ตัวแปรระบบนั้นใช้สำหรับเก็บค่าเริ่มต้นและสถานะของคำสั่งต่างๆของการแสดงผลกำหนดคุณสมบัติในการเขียนภาพ การกำหนดคุณสมบัติของเส้นบอกขนาดและอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กำหนดมาให้

10 Command: EDGEMODE Enter new value for EDGEMODE <1>:

11 Command: MIRRTEXT Enter new value for MIRRTEXT <0>:

12 Command: FILEDIA Enter new value for FILEDIA <1>:


ดาวน์โหลด ppt แก้ปัญหาใน AUTO CAD ที่ถูกถามบ่อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google