งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แก้ปัญหาใน AUTO CAD ที่ถูก ถามบ่อย เรื่อง 1. ปัญหาใน PAPER SPEC 2. ปัญหาจากตัวแปรระบบ (System Variables)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แก้ปัญหาใน AUTO CAD ที่ถูก ถามบ่อย เรื่อง 1. ปัญหาใน PAPER SPEC 2. ปัญหาจากตัวแปรระบบ (System Variables)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แก้ปัญหาใน AUTO CAD ที่ถูก ถามบ่อย เรื่อง 1. ปัญหาใน PAPER SPEC 2. ปัญหาจากตัวแปรระบบ (System Variables)

2 ปัญหาใน PAPER SPEC ใน LAYER PAPER SPEC สามารถเก้ไข Drawing ได้โดยไม่ต้อง กลับไปหน้า Model

3 DOUBLE CLICK ในกรอบ VIEW PORT จะได้กรอบหนา ต้องการแก้ไข Drawing สามารถแก้ไขแบบที่จุดนี้ได้

4 แต่ปัญหาที่ถูกถาม คือถ้า zoom จนหลุดมองไม่เห็นกรอบ VIEW PORT แก้ไขอย่างไร

5 ด้านล่างของโปรแกรมมีแถบทีมี Toolbar ที่ชื่อ Minimize View port กดปุ่มแล้วจะได้กรอบเส้นหนาๆ DOUBLE CLICK นอกกรอบ

6 กรอบ VIEW PORT จะกลับมาเช่นเดิม

7 อีกวิธีถ้าต้องการแก้ไข Drawing ให้ lock กรอบไว้ก่อน โดยคลิกที่ VIEW PORT แล้วเปิด Properties >Masc. >Display locks>yes

8 ทีนี้จะ ZOOM เข้า - ออก จะย่อขยายหรือแก้ไข Drawing ได้ โดย zoom จะย่อขยายหมดทั้งแผ่น

9 ปัญหาจากตัวแปรระบบ (System Variables) ตัวแปรระบบนั้นใช้สำหรับเก็บค่าเริ่มต้นและสถานะของคำสั่งต่างๆของการ แสดงผลกำหนดคุณสมบัติในการเขียนภาพ การกำหนดคุณสมบัติของเส้น บอกขนาดและอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กำหนดมาให้

10 Command: EDGEMODE Enter new value for EDGEMODE :

11 Command: MIRRTEXT Enter new value for MIRRTEXT :

12 Command: FILEDIA Enter new value for FILEDIA :


ดาวน์โหลด ppt แก้ปัญหาใน AUTO CAD ที่ถูก ถามบ่อย เรื่อง 1. ปัญหาใน PAPER SPEC 2. ปัญหาจากตัวแปรระบบ (System Variables)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google