งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word 2010 การใช้งาน Microsoft Word การใช้งาน MS Word 2010 การสร้างแผ่นพับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word 2010 การใช้งาน Microsoft Word การใช้งาน MS Word 2010 การสร้างแผ่นพับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word 2010

2 การใช้งาน Microsoft Word การใช้งาน MS Word การสร้างแผ่นพับ การทำจดหมายเวียน การทำนามบัตร การสร้างซองจดหมาย การสร้างปฏิทิน การสร้างการ์ดอวยพร

3 การใช้ MS-Word

4 Introduction to MS Word Part I Part II Part III Part IV Part V mail merge I mail merge II

5 การใช้งาน Microsoft Word 2010 การสร้างแผนภูมิ การสร้าง chart การใส่เลขหน้า การใส่ลายน้ำ

6 MS Word 2010 Apply Theme Text box and word art Insert Table Smart Art Indent and Tab PpOw2R2Qhttp://youtu.be/UW- PpOw2R2Q

7 MS Word 2010 Line and Paragraph Spacing Page Layout Text Format Head and Page number Formatting Picture Background Remove


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word 2010 การใช้งาน Microsoft Word การใช้งาน MS Word 2010 การสร้างแผ่นพับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google