งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word 2010 การใช้งาน Microsoft Word การใช้งาน MS Word 2010 การสร้างแผ่นพับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word 2010 การใช้งาน Microsoft Word การใช้งาน MS Word 2010 การสร้างแผ่นพับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word 2010 http://www.com5dow.com/

2 การใช้งาน Microsoft Word การใช้งาน MS Word 2010 http://youtu.be/lkg32IjbI1o http://youtu.be/lkg32IjbI1o การสร้างแผ่นพับ http://youtu.be/kV4xyS5mRE8http://youtu.be/kV4xyS5mRE8 การทำจดหมายเวียน http://youtu.be/f2JCpBfKqfIhttp://youtu.be/f2JCpBfKqfI การทำนามบัตร http://youtu.be/rMzL5O2yn2khttp://youtu.be/rMzL5O2yn2k การสร้างซองจดหมาย http://youtu.be/rxGOWaF9S6c http://youtu.be/rxGOWaF9S6c การสร้างปฏิทิน http://youtu.be/kV4xyS5mRE8http://youtu.be/kV4xyS5mRE8 การสร้างการ์ดอวยพร http://youtu.be/0qV164QCoQE http://youtu.be/0qV164QCoQE

3 การใช้ MS-Word 2010 http://youtu.be/sMnXZMCr90k http://youtu.be/cDdQLh-IMVY http://youtu.be/rKnVvJ4cSbw http://youtu.be/ZyV5VKZKbJw http://youtu.be/-jtoPNbKrcY http://youtu.be/AXGFaavzwOw

4 Introduction to MS Word 2010 http://youtu.be/TeI-mFTH37w Part I http://youtu.be/TeI-mFTH37w http://youtu.be/oxoHLcYQQuU Part II http://youtu.be/oxoHLcYQQuU http://youtu.be/OKfzqaWn6f8 Part III http://youtu.be/OKfzqaWn6f8 http://youtu.be/DrefmGPMvCE Part IV http://youtu.be/DrefmGPMvCE http://youtu.be/jLdXsOyU2ww Part V http://youtu.be/jLdXsOyU2ww http://youtu.be/cx6Ve-kwLxU mail merge I http://youtu.be/cx6Ve-kwLxU http://youtu.be/N8mO5ZU2zL4 mail merge II http://youtu.be/N8mO5ZU2zL4

5 การใช้งาน Microsoft Word 2010 การสร้างแผนภูมิ http://youtu.be/RuRk7ds2sao http://youtu.be/RuRk7ds2sao การสร้าง chart http://youtu.be/ov_7F4PhpyMhttp://youtu.be/ov_7F4PhpyM การใส่เลขหน้า http://youtu.be/1VeoMN6O32c http://youtu.be/1VeoMN6O32c การใส่ลายน้ำ http://youtu.be/Iju5YCPMNdUhttp://youtu.be/Iju5YCPMNdU

6 MS Word 2010 Apply Theme http://youtu.be/FBPutegIhZohttp://youtu.be/FBPutegIhZo Text box and word art http://youtu.be/6Fc2gMSKDPw http://youtu.be/6Fc2gMSKDPw Insert Table http://youtu.be/2y-HY10SBPQhttp://youtu.be/2y-HY10SBPQ Smart Art http://youtu.be/AiYPVY55uaghttp://youtu.be/AiYPVY55uag Indent and Tab http://youtu.be/UW- PpOw2R2Qhttp://youtu.be/UW- PpOw2R2Q

7 MS Word 2010 Line and Paragraph Spacing http://youtu.be/b85TIA4Bzho http://youtu.be/b85TIA4Bzho Page Layout http://youtu.be/viOR45_Sdk4http://youtu.be/viOR45_Sdk4 Text Format http://youtu.be/4RSrSNQZj9Ahttp://youtu.be/4RSrSNQZj9A Head and Page number http://youtu.be/PsObtfouKF8 http://youtu.be/PsObtfouKF8 Formatting Picture http://youtu.be/BPJWKoptDgIhttp://youtu.be/BPJWKoptDgI Background Remove http://youtu.be/qRjyEBIrDyQ http://youtu.be/qRjyEBIrDyQ


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word 2010 การใช้งาน Microsoft Word การใช้งาน MS Word 2010 การสร้างแผ่นพับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google