งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน Microsoft Word

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน Microsoft Word"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word 2010 http://www.com5dow.com/

2 การใช้งาน Microsoft Word
การใช้งาน MS Word การสร้างแผ่นพับ การทำจดหมายเวียน การทำนามบัตร การสร้างซองจดหมาย การสร้างปฏิทิน การสร้างการ์ดอวยพร

3 การใช้ MS-Word 2010 http://youtu.be/sMnXZMCr90k

4 Introduction to MS Word 2010
Part I Part II Part III Part IV Part V mail merge I mail merge II

5 การใช้งาน Microsoft Word 2010
การสร้างแผนภูมิ การสร้าง chart การใส่เลขหน้า การใส่ลายน้ำ

6 MS Word 2010 Apply Theme http://youtu.be/FBPutegIhZo
Text box and word art Insert Table Smart Art Indent and Tab

7 MS Word 2010 Line and Paragraph Spacing http://youtu.be/b85TIA4Bzho
Page Layout Text Format Head and Page number Formatting Picture Background Remove


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน Microsoft Word

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google