งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย น. ส. มานิตา ศรีดี บรรณารักษ์งานวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย น. ส. มานิตา ศรีดี บรรณารักษ์งานวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย น. ส. มานิตา ศรีดี บรรณารักษ์งานวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

2

3 ◌ LibriAccess เป็นบริการ รูปแบบหนึ่งของบริษัท Karger Libri ที่ให้บริการ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อำนวยความสะดวกและลด ภาระงานของบรรณารักษ์

4

5 ◌ แสดงรายชื่อวารสารของปี ปัจจุบันทั้งหมดที่บอก รับ ผ่านบริษัท Karger Libri รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง และมีระบบการ ทวงวารสารที่มีวิธีการ ที่ไม่ ซับซ้อน เข้าใจง่าย สะดวก ในการปฏิบัติงาน

6

7 ◌ เข้าไปที่เว็บไซต์ : http://www.libri.ch/agenc y/index.htm ◌ มีรหัสในการเข้าสู่รายการ ทำการทวง

8

9

10

11

12

13

14 ◌ การทวงใหม่ (New Claim) ◌ การทวงซ้ำ (Repeat Claim) ◌ การลบรายการวารสารที่ได้รับ ตัวเล่มแล้ว (Settle)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 ตัวอย่าง ใบตอบรับ การทวง

27

28

29

30

31

32


ดาวน์โหลด ppt โดย น. ส. มานิตา ศรีดี บรรณารักษ์งานวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google