งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทวงวารสารฉบับพิมพ์ ผ่าน LibriAccess

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทวงวารสารฉบับพิมพ์ ผ่าน LibriAccess"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทวงวารสารฉบับพิมพ์ ผ่าน LibriAccess
โดย น.ส. มานิตา ศรีดี บรรณารักษ์งานวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

2 LibriAccess คืออะไร

3 ◌ LibriAccess เป็นบริการรูปแบบหนึ่งของบริษัท Karger Libri ที่ให้บริการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระงานของบรรณารักษ์

4 จุดเด่นของ LibriAccess

5 ◌ แสดงรายชื่อวารสารของปีปัจจุบันทั้งหมดที่บอก รับผ่านบริษัท Karger Libri รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีระบบการทวงวารสารที่มีวิธีการ ที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย สะดวกในการปฏิบัติงาน

6 การใช้งาน LibriAccess

7 ◌ เข้าไปที่เว็บไซต์ : http://www.libri.ch/agency/index.htm
◌ มีรหัสในการเข้าสู่รายการทำการทวง

8

9

10

11

12

13 การใช้งาน LibriAccess
แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ

14 ◌ การทวงใหม่ (New Claim)
◌ การทวงซ้ำ (Repeat Claim) ◌ การลบรายการวารสารที่ได้รับตัวเล่มแล้ว (Settle)

15 การทวงใหม่ (New Claim)

16

17

18

19

20

21 การทวงซ้ำ (Repeat Claim)

22

23

24

25

26 ตัวอย่าง ใบตอบรับการทวง

27 การลบรายการวารสารที่ได้รับ
ตัวเล่มแล้ว (Settle)

28

29

30

31

32 ขอบคุณค่ะ...


ดาวน์โหลด ppt การทวงวารสารฉบับพิมพ์ ผ่าน LibriAccess

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google