งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบบุคลากร 673,500. 00 479,040.0 0 194,460.0 0 งบ ดำเนินงาน 1,133,98 5.00 540,032.6 5 593,952.3 5 งบรายจ่าย อื่น 25,577.0 0 23,468.002,109.00 งบเงิน อุดหนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบบุคลากร 673,500. 00 479,040.0 0 194,460.0 0 งบ ดำเนินงาน 1,133,98 5.00 540,032.6 5 593,952.3 5 งบรายจ่าย อื่น 25,577.0 0 23,468.002,109.00 งบเงิน อุดหนุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบบุคลากร 673, , , งบ ดำเนินงาน 1,133, , , งบรายจ่าย อื่น 25, , , งบเงิน อุดหนุน 157, งบลงทุน-- รวม 1,990, ,042, , คิดเป็นร้อย ละ

2 งบบุคลากร 673, , , งบ ดำเนินงาน 1,202, , , งบรายจ่าย อื่น 25, , , งบเงิน อุดหนุน 157, งบลงทุน-- รวม 2,058, ,314, , คิดเป็นร้อย ละ

3 งบบุคลากร 1,436, , , งบ ดำเนินงาน 2,601, , ,657, งบรายจ่าย อื่น 75, , , งบเงิน อุดหนุน 389, , , งบลงทุน-- รวม 4,503, ,726, ,776, คิดเป็นร้อย ละ


ดาวน์โหลด ppt งบบุคลากร 673,500. 00 479,040.0 0 194,460.0 0 งบ ดำเนินงาน 1,133,98 5.00 540,032.6 5 593,952.3 5 งบรายจ่าย อื่น 25,577.0 0 23,468.002,109.00 งบเงิน อุดหนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google