งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามที่ทำให้ความคิดเป็นระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามที่ทำให้ความคิดเป็นระบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามที่ทำให้ความคิดเป็นระบบ
สิ่งใดที่ทำให้ปัญหาของเราไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาเหล่านี้มีความเป็นมาอย่างไร เราจะทำอย่างไรเพื่อแก้ปัญหานี้ ทุกคำตอบ ต้องมาจากการคิดวิเคราะห์

2

3 จากสิ่งที่คุณปฏิบัติ
การกระทำใด ๆ Plan Do การตัดสินใจ การป้อนกลับของ ประสบการณ์และผล จากสิ่งที่คุณปฏิบัติ Action Check

4 ความสมดุลของเหลว ในร่างกาย ดื่มน้ำ กระหายน้ำ

5 มาตรการ แก้ไข ตรวจสอบ หนี้เสีย
พิจารณาคำขอ จ่ายเงินกู้ มาตรการ แก้ไข ตรวจสอบ หนี้เสีย

6 จากสิ่งที่คุณปฏิบัติ สิ่งที่คุณเป็นอยู่ และ
การกระทำใด ๆ การตัดสินใจ การป้อนกลับของ ประสบการณ์และผล จากสิ่งที่คุณปฏิบัติ ความแตกต่างระหว่าง สิ่งที่คุณเป็นอยู่ และ ที่คุณต้องการจะเป็น เป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ ของการเรียน

7 ระบบเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน ทุน ขาย ซื้อ ทำ

8 ระบบเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน ทุน ขาย ซื้อ ทำ

9 ระบบเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน หนี้ ทุน ขาย ซื้อ ทำ

10 ระบบเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน ทุน เก็บ ขาย ซื้อ ทำ

11 ปัญหา มีกล่องอยู่ 3 ใบ มีป้ายชื่อบอกเอาไว้ว่า “แอปเปิ้ล” “ส้ม” และ“แอปเปิ้ลและส้ม” ซึ่งในแต่ละป้ายนั้นจะไม่ตรงกับชนิดของผลไม้ที่มีอยู่ในกล่องเลย คุณจะต้องเปิดกล่องกี่ใบ เพื่อที่จะเปลี่ยนป้ายชื่อให้ถูกต้องตรงตามชนิดของผลไม้ ส้ม แอปเปิ้ลและส้ม แอปเปิ้ล

12 กล่อง แรก กล่อง สอง กล่องสาม ส้ม แอปเปิ้ล และส้ม ป้ายหน้ากล่อง
(เขียนผิด) ส้ม แอปเปิ้ล และส้ม คำตอบคือ เปิดกล่องเดียว


ดาวน์โหลด ppt คำถามที่ทำให้ความคิดเป็นระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google