งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามที่ทำให้ความคิดเป็นระบบ สิ่งใดที่ทำให้ปัญหาของเราไม่ได้ รับการแก้ไข สิ่งใดที่ทำให้ปัญหาของเราไม่ได้ รับการแก้ไข ปัญหาเหล่านี้มีความเป็นมา อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามที่ทำให้ความคิดเป็นระบบ สิ่งใดที่ทำให้ปัญหาของเราไม่ได้ รับการแก้ไข สิ่งใดที่ทำให้ปัญหาของเราไม่ได้ รับการแก้ไข ปัญหาเหล่านี้มีความเป็นมา อย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามที่ทำให้ความคิดเป็นระบบ สิ่งใดที่ทำให้ปัญหาของเราไม่ได้ รับการแก้ไข สิ่งใดที่ทำให้ปัญหาของเราไม่ได้ รับการแก้ไข ปัญหาเหล่านี้มีความเป็นมา อย่างไร ปัญหาเหล่านี้มีความเป็นมา อย่างไร เราจะทำอย่างไรเพื่อแก้ปัญหานี้ เราจะทำอย่างไรเพื่อแก้ปัญหานี้ ทุกคำตอบ ต้องมาจาก การคิดวิเคราะห์

2

3 การกระทำใด ๆ การป้อนกลับของ ประสบการณ์และผล จากสิ่งที่คุณปฏิบัติ การป้อนกลับของ ประสบการณ์และผล จากสิ่งที่คุณปฏิบัติ การตัดสินใจ PlanDo Check Action

4 ความสมดุลของเหลว ในร่างกาย ความสมดุลของเหลว ในร่างกาย กระหายน้ำ ดื่มน้ำ

5 พิจารณาคำขอ จ่ายเงินกู้ พิจารณาคำขอ จ่ายเงินกู้ ตรวจสอบ หนี้เสีย ตรวจสอบ หนี้เสีย มาตรการ แก้ไข มาตรการ แก้ไข

6 การกระทำใด ๆ การป้อนกลับของ ประสบการณ์และผล จากสิ่งที่คุณปฏิบัติ การป้อนกลับของ ประสบการณ์และผล จากสิ่งที่คุณปฏิบัติ การตัดสินใจ ความแตกต่างระหว่าง สิ่งที่คุณเป็นอยู่ และ ที่คุณต้องการจะเป็น ความแตกต่างระหว่าง สิ่งที่คุณเป็นอยู่ และ ที่คุณต้องการจะเป็น เป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ ของการเรียน เป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ ของการเรียน

7 ทุน ซื้ อ ทำ ขา ย ระบบเฮ็ดอยู่ เฮ็ดกิน

8 ทุน ซื้ อ ทำ ขา ย ระบบเฮ็ดอยู่ เฮ็ดกิน

9 ทุน ซื้ อ ทำ ขา ย ระบบเฮ็ดอยู่ เฮ็ดกิน หนี้

10 ทุน ซื้ อ ทำ ขา ย ระบบเฮ็ดอยู่ เฮ็ดกิน เก็บ

11 ปัญหา มีกล่องอยู่ 3 ใบ มีป้ายชื่อบอกเอาไว้ ว่า “ แอปเปิ้ล ” “ ส้ม ” และ “ แอปเปิ้ล และส้ม ” ซึ่งในแต่ละป้ายนั้นจะไม่ตรง กับชนิดของผลไม้ที่มีอยู่ในกล่องเลย คุณจะต้องเปิดกล่องกี่ใบ เพื่อที่จะ เปลี่ยนป้ายชื่อให้ถูกต้องตรงตาม ชนิดของผลไม้ มีกล่องอยู่ 3 ใบ มีป้ายชื่อบอกเอาไว้ ว่า “ แอปเปิ้ล ” “ ส้ม ” และ “ แอปเปิ้ล และส้ม ” ซึ่งในแต่ละป้ายนั้นจะไม่ตรง กับชนิดของผลไม้ที่มีอยู่ในกล่องเลย คุณจะต้องเปิดกล่องกี่ใบ เพื่อที่จะ เปลี่ยนป้ายชื่อให้ถูกต้องตรงตาม ชนิดของผลไม้ แอปเปิ้ล และส้ม แอป เปิ้ล ส้ม

12 กล่อง แรกกล่อง สองกล่องสาม ป้ายหน้า กล่อง ( เขียนผิด ) ส้มแอปเปิ้ล และส้ม แอปเปิ้ล คำตอบคือ เปิดกล่อง เดียว แอปเปิ้ล ส้ม


ดาวน์โหลด ppt คำถามที่ทำให้ความคิดเป็นระบบ สิ่งใดที่ทำให้ปัญหาของเราไม่ได้ รับการแก้ไข สิ่งใดที่ทำให้ปัญหาของเราไม่ได้ รับการแก้ไข ปัญหาเหล่านี้มีความเป็นมา อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google