งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจโครงสร้างร่างกาย แบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจโครงสร้างร่างกาย แบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การตรวจโครงสร้างร่างกาย แบบ
นพ. ฑิฆัมพร ตันประเสริฐ General Surgery

3 แนวความคิดพื้นฐาน อุชํ กายํ ปณิธาย พึงตั้งกายให้ตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา ธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด สพฺเพ สงฺขารา อนัตตา สังขาร(จิต นาม รูป) เป็นของไม่เที่ยง

4 โครงสร้างปกติ

5 โครงสร้างที่ผิดปกติ

6

7

8 โครงสร้างของร่างกาย (Ultimate goal for good health)
สมดุล equilibrium การตรวจร่างกาย การยืนหลับตา ยืดหยุ่น flexibility การขยับข้อต่อ ความตึงของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น แข็งแรง strength กระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น

9 ความสมดุล

10 ความยืดหยุ่น

11 ความแข็งแรง

12 แกนหลักของร่างกาย คือ กระดูกสันหลัง
ความบิดเอียงเกิดได้ใน 3 มิติ X ,Y , Z

13

14

15

16 โครงสร้างบิดเบี้ยว-กระดูกสันหลังคด

17

18 การสังเกต กระดูกสันหลังคด

19

20 เท้าแบน

21

22 กระดูกหลัง - การนั่ง

23 เก้าอี้

24 การนั่ง

25 กระดูกคอ - การนอน

26 ผลที่ตามมาของกระดูกสันหลังคด คือ ความเสื่อม

27 ความเสื่อมของกระดูกสันหลัง

28

29 การเสียดสี - ความเสื่อม
Wear and tear process

30

31 โรคเข่าเสื่อม-ไม่ได้มาจากเข่า

32 หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
The disc has no direct blood supply and gets its nutrients in and waste products out by diffusion, like a sponge .

33 หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

34 การรักษาโดยการผ่าตัด

35 ปวดศีรษะ

36 ปวดขา-ส้นเท้า

37 การทรงตัว : หู ตา สมอง

38 น้ำในช่องหูไม่เท่ากัน

39 การมองเห็น-สายตา

40 โครงสร้างพิเศษบริเวณคอ

41 อัมพฤกษ์-อัมพาต

42 การรักษาแบบ SPINAL SETTER
ปรับกระดูก “ความสมดุล”

43

44 การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
“ความยืดหยุ่น”

45

46 การบริหารร่างกาย “ความแข็งแรง”

47


ดาวน์โหลด ppt การตรวจโครงสร้างร่างกาย แบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google