งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. ฑิฆัมพร ตัน ประเสริฐ General Surgery นพ. ฑิฆัมพร ตัน ประเสริฐ General Surgery การตรวจโครงสร้าง ร่างกาย แบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. ฑิฆัมพร ตัน ประเสริฐ General Surgery นพ. ฑิฆัมพร ตัน ประเสริฐ General Surgery การตรวจโครงสร้าง ร่างกาย แบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นพ. ฑิฆัมพร ตัน ประเสริฐ General Surgery นพ. ฑิฆัมพร ตัน ประเสริฐ General Surgery การตรวจโครงสร้าง ร่างกาย แบบ

3 แนวความคิด พื้นฐาน อุชํ กายํ ปณิธาย พึงตั้งกายให้ตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา ธรรมเหล่าใดมี เหตุเป็นแดนเกิด สพฺเพ สงฺขารา อนัตตา สังขาร ( จิต นาม รูป ) เป็นของไม่เที่ยง

4 โครงสร้าง ปกติ

5 โครงสร้างที่ ผิดปกติ

6

7

8 โครงสร้างของร่างกาย (Ultimate goal for good health) สมดุล equilibrium การตรวจร่างกาย การยืนหลับตา ยืดหยุ่น flexibility การขยับข้อต่อ ความตึงของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น แข็งแรง strength กระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น

9 ความสมดุล

10 ความ ยืดหยุ่น

11 ความแข็งแรง

12 ความบิดเอียงเกิดได้ใน 3 มิติ X,Y, Z แกนหลักของร่างกาย คือ กระดูกสันหลัง

13

14

15

16 โครงสร้างบิดเบี้ยว - กระดูก สันหลังคด

17

18 การสังเกต กระดูกสันหลัง คด

19

20 เท้าแบน

21

22 กระดูกหลัง - การนั่ง

23 เก้าอี้

24 การนั่ง

25 กระดูกคอ - การ นอน

26 ผลที่ ตามมา ของ กระดูก สันหลัง คด คือ ความ เสื่อม

27 ความเสื่อมของ กระดูกสันหลัง

28

29 การเสียดสี - ความเสื่อม Wear and tear process

30

31 โรคเข่าเสื่อม - ไม่ได้มาจาก เข่า

32 หมอนรองกระดูกทับ เส้นประสาท

33

34 การรักษาโดยการผ่าตัด

35 ปวดศีรษะ

36 ปวดขา - ส้น เท้า

37 การทรงตัว : หู ตา สมอง

38 น้ำในช่องหูไม่ เท่ากัน

39 การมองเห็น - สายตา

40 โครงสร้างพิเศษ บริเวณคอ

41 อัมพฤกษ์ - อัมพาต

42 การรักษาแบบ SPINAL SETTER ปรับกระดูก “ ความสมดุล ”

43

44 การผ่อนคลาย กล้ามเนื้อ “ ความ ยืดหยุ่น ”

45

46 การบริหาร ร่างกาย “ ความ แข็งแรง ”

47


ดาวน์โหลด ppt นพ. ฑิฆัมพร ตัน ประเสริฐ General Surgery นพ. ฑิฆัมพร ตัน ประเสริฐ General Surgery การตรวจโครงสร้าง ร่างกาย แบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google