งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามและรายงานผล การดำเนินงาน การดำรงสินทรัพย์สภาพ คล่อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2556 สหกรณ์ที่มีเงินฝากทุกสหกรณ์ จะต้องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงให้รายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามและรายงานผล การดำเนินงาน การดำรงสินทรัพย์สภาพ คล่อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2556 สหกรณ์ที่มีเงินฝากทุกสหกรณ์ จะต้องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงให้รายงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามและรายงานผล การดำเนินงาน การดำรงสินทรัพย์สภาพ คล่อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2556 สหกรณ์ที่มีเงินฝากทุกสหกรณ์ จะต้องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงให้รายงาน เกี่ยวกับการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องทุกเดือน ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของเดือน หมายเหตุ ถ้ายังมีบัญชีเงินรับฝาก จากสมาชิกอยู่ ถึงแม้ จะไม่มีการเคลื่อนไหวก็ต้องรายงาน

2 รายชื่อสหกรณ์ซึ่งอยู่ในข่ายต้องจัดทำรายงานการดำรง สินทรัพย์สภาพคล่อง ในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ( ประจำปีงบประมาณ 2556)

3 รายชื่อสหกรณ์ซึ่งอยู่ในข่ายต้องจัดทำรายงานการดำรง สินทรัพย์สภาพคล่อง ในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ( ประจำปีงบประมาณ 2556)

4 รายชื่อสหกรณ์ซึ่งอยู่ในข่ายต้องจัดทำรายงานการดำรง สินทรัพย์สภาพคล่อง ในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ( ประจำปีงบประมาณ 2556)

5 รายชื่อสหกรณ์ซึ่งอยู่ในข่ายต้องจัดทำรายงานการดำรง สินทรัพย์สภาพคล่อง ในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ( ประจำปีงบประมาณ 2556)

6 รายชื่อสหกรณ์ซึ่งอยู่ในข่ายต้องจัดทำรายงานการดำรง สินทรัพย์สภาพคล่อง ในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ( ประจำปีงบประมาณ 2556)


ดาวน์โหลด ppt การติดตามและรายงานผล การดำเนินงาน การดำรงสินทรัพย์สภาพ คล่อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2556 สหกรณ์ที่มีเงินฝากทุกสหกรณ์ จะต้องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงให้รายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google