งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Human KM Workshop สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Human KM Workshop สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Human KM Workshop สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
โครงการ สร้างทีมงานการจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมสหกรณ์ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก

2 ตั้งเป้าก่อนเรียนรู้ (Before Action Review: BAR)
โดยส่วนตัว ท่านคาดหวังอะไร หรือ ต้องการเรียนรู้อะไร ในการเข้าร่วม Workshop ครั้งนี้ ท่านละ ๓ ข้อ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

3 ประสบการณ์ตนเองหัวข้อ “ดีใจจัง ฉันทำได้” ๑ เรื่อง
กิจกรรมกระจก ประสบการณ์ตนเองหัวข้อ “ดีใจจัง ฉันทำได้” ๑ เรื่อง วาดรูปตามหัวข้อ A เล่าแบบ Non stop ๕ นาที B ฟังอย่างเดียว B เล่าเรื่องของ A ให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุด ๕ นาที สลับบทบาทให้ B เล่าเรื่องของตนเองและ A เป็นผู้ฟัง สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

4 เขียนวิธีพลิกไข่สีเหลืองให้เป็นสีแดง
กิจกรรมเชฟมือโปร เขียนวิธีพลิกไข่สีเหลืองให้เป็นสีแดง การคิดคะแนน สีเหลือง เป็น สีแดง ได้ ๑ คะแนน สีเหลืองเหมือนเดิม ได้ ๐ คะแนน หล่นออกจากกะทะ ได้ -๒ คะแนน สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

5 ความรู้ที่หลากหลาย จัดได้เป็น ๒ ประเภท
Explicit K. VS. Tacit K. วิชาการ หลักวิชา ทฤษฎี (Theory) มาจากการสังเคราะห์ วิจัย ใช้สมอง (Intellectual) เป็นกฎเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนที่ผ่านการพิสูจน์ ภูมิปัญญา เคล็ดวิชา ปฏิบัติ (Practice) ประสบการณ์ มาจากวิจารณญาณ ใช้ปฏิภาณ (Intelligent) เป็นเทคนิคเฉพาะตัว เป็นลูกเล่นของแต่ละคน สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

6 เรื่องเล่าจาก VCD จริงๆ นะ
เขียนเรื่องที่ได้ดูให้มีรายละเอียดเหมือนต้นฉบับมากที่สุด เขียนคนละ ๑ นาที แต่ละคนต้องเวียนกันเขียนตามลำดับ แต่ละคนต้องเขียนร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่าเรื่องเดียวกัน กติกาคือ ห้ามพูดใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งชื่อเรื่องของกลุ่ม สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

7 โจทย์: ให้หา Tacit ของพนักงาน ชลพฤกษ์รีสอร์ท
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

8 ตัวอย่างแบบฟอร์มการบันทึกเรื่องเล่า/ความรู้มือหนึ่ง
ชื่อผู้เล่า : อุไรวรรณ เทิดบารมี สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) โทร ผู้บันทึก: บันทึกในการประชุม: ……………………………………………………………………………………………………………………….. วันที่บันทึก: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ชื่อเรื่อง : ความประมาทเป็นหนทางแห่งความพ่ายแพ้ Tacit Knowledge Explicit Knowledge รายละเอียดเรื่องเล่า ที่มี How to รายละเอียด ตีความเรื่องเล่า/ประเด็นสำคัญของเรื่อง ข้อเสนอแนะดีๆ ถ้าต้องทำซ้ำอีก ตัวละคร อารมณ์ ความรู้สึก บริบท/ปัจจัยแวดล้อม How to ไม่ตีความ เขียนตามสิ่งที่ได้ยิน ลำดับขั้นตอน, วิธีการทำงาน เขียนเหมือนคู่มือ, งานวิชาการ, มีหลักการ ทฤษฎีอ้างอิง ถึงเต่าจะรู้ว่าตัวเองด้อยกว่า แต่ก็มีความหวังว่าตนเองจะชนะ จึงมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ไปเสียก่อน กระต่ายแพ้เต่าเพราะความประมาท ฯลฯ เต่าต้องหาวิธีใหม่ที่จะทำให้กระต่ายประมาทอีกเพราะกระต่ายจะไม่หลับอีกแน่ เต่าต้องเพิ่มเงื่อนไขการแข่งขันขึ้นอีกเพราะถ้าวิ่งอย่างเดียวต้องแพ้กระต่ายแน่ เป็นส่วนของผู้เล่าเรื่อง เป็นส่วนของผู้ฟัง (กลุ่ม) สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

9 ตัวอย่างการจดบันทึก ๑. หัวข้อ (หัวปลา) : เทคนิคการเข้าเล่ม
๒. ชื่อเรื่อง : รูดปื้ด... รูดปื้ด ๓. ชื่อที่อยู่ผู้เล่าเรื่อง : พิพัฒน์ เสวกวรรณ์ จากเว็บภูมิปัญญาโรงไฟฟ้าบางปะกง ๔. วันที่บันทึก ๕. รายละเอียดเรื่องเล่า : สืบเนื่องจากงานห้องพิมพ์แผนกธุรการและบริการ โรงไฟฟ้าบางปะกง มีภารกิจในการทำสำเนาเอกสารและเย็บเล่มเอกสาร บางครั้งมีจำนวนหน้าเอกสารมาก แต่ไม่มีเครื่องเก็บเอกสารใช้งาน เดิมจะใช้วิธีการเรียงเอกสาร โดยการนำเอกสารมาวางเรียงต่อกัน ตามลำดับหน้า และใช้เจ้าหน้าที่ มาเก็บเอกสารที่ละแผ่น เพื่อไม่ให้กระดาษลื่น จึงต้อง ใช้นิ้วแตะน้ำ หรือ น้ำยา ทำให้ต้องเสียเวลาในการต้องใช้นิ้วแตะน้ำ/น้ำยา บ่อยครั้ง เป็นเหตุให้ต้องเสียเวลาในการเรียงเอกสารมาก ทางเจ้าหน้าที่ห้องพิมพ์ ได้คิดวิธีการจะทำอย่างไร ให้การเก็บเอกสาร เกิดความรวดเร็ว และ ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการเรียงลำดับหน้าเอกสาร จึงได้ทดลองโดยการนำเทปผ้ากาว หรือ เทปกาวกระดาษ ขนาด กว้าง ๑.๕ นิ้ว ยาวประมาณ ๕-๗ ซม. ที่มีใช้งานอยู่ มาพันที่นิ้วชี้ หรือ นิ้วที่ถนัด โดยหงายด้านกาวออก หลังจากนั้น ใช้นิ้วที่พันเทปผ้ากาวดังกล่าว แตะที่ ตัวกระดาษ ที่วางเรียงหน้าไว้ กระดาษจะติดนิ้วขึ้นมาเพียง ๑ แผ่น ซึ่งจากการทดลองหลายครั้ง จะพบว่าเกิดความรวดเร็ว และ กระดาษไม่ติดซ้อนหลายแผ่น ทำให้เกิดความรวดเร็วในการเก็บเอกสาร และ ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการเรียงหน้าเอกสารที่เกิดจากการที่เอกสารซ้อนกัน ได้ผลดี จึงได้นำวิธีการ นี้มาใช้จนถึงปัจจุบัน สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

10 ออกแบบ KM ไปใช้ในหน่วยงาน ให้
Learning Design to LO ออกแบบ KM ไปใช้ในหน่วยงาน ให้ “ง่าย มัน ดี มีสุข” สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม


ดาวน์โหลด ppt Human KM Workshop สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google