งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAKE SKYWALKER PRESENT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAKE SKYWALKER PRESENT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAKE SKYWALKER PRESENT

2 Learn How To Learn (เรียนรู้วิธีการที่จะเรียนรู้)

3 กรณีศึกษา ใครเอาเนยแข็งของฉันไป

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ความคิดเชิงระบบ Systems Thinking

13 ระบบ คือ การอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลขององค์ประกอบต่างๆ ที่ทำหน้าที่รวมกันเป็นหนึ่ง

14 การคิดเชิงระบบ เป็นพื้นฐานสำหรับความคิดและการสื่อสารที่กระจ่างชัด ทำให้เห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆได้มากขึ้น ด้วยมุมมองที่กว้างและแตกต่าง จะทำให้คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น และปฏิบัติในสิ่งที่เป็นผลดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

15 การคิดเชิงระบบ เปรียบเสมือนเครื่องมือทางธุรกิจ ที่จะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นได้ตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งเป็นการมองหาจุดที่ต้องปรับปรุงได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการสร้างทีมงานที่จะต้องดำเนินการไปอย่างเป็นระบบ

16 การคิดเชิงระบบ [Systems Thinking]
บุคลากรในองค์การจะต้องผนึกกันเป็นทีม เพื่อเรียนรู้รูปแบบทางความคิดที่เหมาะสมกับสหกรณ์ของตัว บริหารปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบกับสหกรณ์ สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์กรต่อไป

17 ยุคสมัยของพลังมันสมอง การมีทรัพยากรมากเท่าใดไม่สำคัญเท่ากับว่า มีสติปัญญาจัดการทรัพยากรได้ดีเพียงใด
เคราะห์ร้ายทุกอย่างต้องเป็นสีเขียว

18 จากสิ่งที่คุณปฏิบัติ
การกระทำใด ๆ Plan Do การตัดสินใจ การป้อนกลับของ ประสบการณ์และผล จากสิ่งที่คุณปฏิบัติ Action Check

19 ความสมดุลของเหลว ในร่างกาย ดื่มน้ำ กระหายน้ำ

20 มาตรการ แก้ไข ตรวจสอบ หนี้เสีย
พิจารณาคำขอ จ่ายเงินกู้ มาตรการ แก้ไข ตรวจสอบ หนี้เสีย


ดาวน์โหลด ppt LAKE SKYWALKER PRESENT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google