งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณเป็นคนที่มีอุดมการณ์หรือไม่ ???

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณเป็นคนที่มีอุดมการณ์หรือไม่ ???"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณเป็นคนที่มีอุดมการณ์หรือไม่ ???
หากมีใครมาบอกคุณว่า คุณเป็นคนไม่มีอุดมการณ์ คุณจะรู้สึกอย่างไร ? 34

2 คำถามต้องหาคำตอบ อุดมการณ์สหกรณ์คืออะไร ทำไมต้องมีอุดมการณ์สหกรณ์
อุดมการณ์สหกรณ์สำคัญอย่างไร 35

3 อุดมการณ์สหกรณ์ ขับเคลื่อนตัวตน ขับเคลื่อนสหกรณ์ 36

4 อุดมการณ์สหกรณ์ คือ ความเชื่อร่วมกันที่ว่า การช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์จะนำไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม ( ถอดจากแถลงการณ์องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ณ แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 23 กันยายน โดยที่ประชุมเชิงปฏิบัติการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2546 ) 37

5 ช่วยเหลื่อซึ่งกันและกัน
ช่วยตนเอง + ช่วยเหลื่อซึ่งกันและกัน 38

6 การพิสูจน์ความเชื่อ ท่านพร้อมที่จะพิสูจน์ความเชื่อหรือยัง ?
สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็น ไม่เท่ามือคลำ สิบมือคลำ ไม่เท่าลงมือทำ 39

7 ช่วยตนเอง คือ การที่บุคคลมีลักษณะ
ช่วยตนเอง คือ การที่บุคคลมีลักษณะ ขยัน ประหยัด พัฒนาตน หลีกพ้นอบาย 40

8 ขยัน คือ การใช้เวลาทุกวันที่มีวันละ 24 ชั่วโมง เท่ากัน
ขยัน คือ การใช้เวลาทุกวันที่มีวันละ 24 ชั่วโมง เท่ากัน แต่ทำให้เกิดประโยชน์มากกว่าคนทั่วไป ลำบากเมื่อหนุ่มสาว ดีกว่าเศร้ายามเฒ่าแก่ อดเปรี้ยววันนี้ มีหวานวันหน้า เหงื่อโทรมกาย ดีกว่าน้ำตาไหลท่วมแก้ม ไม่มีความยากจน ในหมู่คนขยัน ขยัน ตรงข้ามกับ “ขอยัน” ตัวอย่างคนขยัน 41

9 ประหยัด หมายถึง การใช้จ่ายพอมี พอประมาณ
ประหยัด หมายถึง การใช้จ่ายพอมี พอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่เกินรายได้ ใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด มีเงินเหลือเก็บ ขยันหา ต้องรักษาไว้ด้วย ประหยัดวันนี้ เป็นเศรษฐีวันหน้า จัดสรรรายได้ 4 ส่วน ทำบัญชีครัวเรือน ตัวอย่างคนประหยัด 42

10 พัฒนาตน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น
พัฒนาตน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งร่างกาย จิตใจ ครอบครัว อาชีพ จากดินเป็นดาว คลื่นลูกหลังมีพลังกว่า พรุ่งนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน แสงสว่างปลายอุโมงค์ ตัวอย่างคนพัฒนาชีวิต 43

11 หลีกพ้นอบายมุข หมายถึง การไม่เกี่ยวข้อง
หลีกพ้นอบายมุข หมายถึง การไม่เกี่ยวข้อง อบายมุขทั้งปวง ที่ทำให้เสียสุขภาพ เสียเวลา เสียเงิน บุหรี่ สุรา ยาเมา ไม่กลับบ้านก่อน 3 ทุ่ม คบคนไม่ดี เล่นหวย การพนัน ตัวอย่างคนเลิกอบายมุข 44

12 ผลของการไม่ช่วยตนเอง
ไม่มีรายได้ ไม่ทำงาน เกิดโรคภัย สังคมติเตียน สติปัญญาไม่ดี หนีไม่พ้นโทษตามกฎหมาย 45

13 การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในโลกนี้ท่านสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครเลย ใช่หรือไม่ ? หากท่านไม่สามารถทำภารกิจให้สำเร็จได้โดยตัวลำพังตัวเองท่านจะทำอย่างไร? มีอะไรบ้างที่ท่านต้องพึ่งพา อาศัย เพื่อให้งานสำเร็จ ? การมาร่วมแรง ร่วมทุน ร่วมความคิดกันทำงานด้วยความพร้อมเพรียงขยันขันแข็ง คือ ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันใช่หรือไม่ ? 46

14 เสียสละเพื่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาตัวรอดคนเดียว ชอบความเป็นธรรม
47

15 ร่วมมือกันพัฒนา เห็นความทุกข์ของผู้อื่น เป็นสิ่งที่ต้องช่วยเหลือ
ร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม 48

16 ซื่อตรงต่อกติกา ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย รักษา กติกา 49

17 มีเมตตารักใคร่กัน ให้อภัย รักใคร่ ไว้วางใจ เพื่อนช่วยเพื่อน 50

18 ความเชื่อมั่นของคนที่มารวมกัน
อุดมการณ์สหกรณ์ ความเชื่อมั่นของคนที่มารวมกัน ช่วยตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กินดี อยู่ดี มีสันติสุข 51


ดาวน์โหลด ppt คุณเป็นคนที่มีอุดมการณ์หรือไม่ ???

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google