งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

THE STAR TALENT Academy Nida Challenge Project. 340.- ( สามร้อยสี่สิบบาท ถ้วน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "THE STAR TALENT Academy Nida Challenge Project. 340.- ( สามร้อยสี่สิบบาท ถ้วน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 THE STAR TALENT Academy Nida Challenge Project

2 340.- ( สามร้อยสี่สิบบาท ถ้วน )

3

4 รายการระยะสั้นระยะกลางระยะยาว เด็กผู้เข้าร่วม โครงการ เด็กผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความ เด็กผู้เข้าร่วมโครงการมี ความสุข เด็กผู้เข้าร่วมโครงการมีความ ทรงจำที่ดี สนุกสนาน จากการทำกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมได้ใช้ ความสามารถและมี ผู้จัดกิจกรรมเกิดความ ชำนาญ ผู้จัดกิจกรรมนำไปประยุกต์ใช้ใน การ ทักษะเฉพาะตัวในการ ดำเนินกิจกรรมในเรื่องการโน้มน้าวใจปฏิบัติงานต่อไป คนในชุมชน บริเวณห้าง คนในชุมชนบริเวณห้าง เดอะมอลล์ คนในชุมชนบริเวณห้างเดอะ มอลล์บางกะปิมี เดอะมอลล์ บางกะปิ บางกะปิได้รับความ บันเทิงจากการ บางกะปิได้ผ่อนคลาย จากการรับชม สุขภาพจิตที่ดีเนื่องจากได้รับ การผ่อนคลายความ แสดงของเด็กที่เข้าร่วม โครงการ การแสดงของเด็กที่เข้า ร่วมโครงการ เครียดจากการแสดงคนเด็กที เข้าร่วมโครงการ

5 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 1. นายชัยวัฒน์ศิริโต 5110621030 2. น. ส. รัตนวดี กรุดภู่ 5110621076 3. น. ส. สุภาวดีเธียรวัตรกุล 5110621079 4. น. ส. ปราณีจันทรีย์ 5110621083 5. น. ส. รชนีกรปลั่งกลาง 5110621084 6. น. ส. สุภัตราสุนทรประทุม 5110621085


ดาวน์โหลด ppt THE STAR TALENT Academy Nida Challenge Project. 340.- ( สามร้อยสี่สิบบาท ถ้วน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google