งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไข้หวัด 2009. 1. น้อมจิตต์เจดีย์ รหัส 5110621013 2. ศิริวรรณ เจริญฉ่ำรหัส 5110621018 3. จุฑามาศนันทพงษ์รหัส 5110621027 4. ไพศาลจุฬาลักษณ์กุลรหัส 5110621029.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไข้หวัด 2009. 1. น้อมจิตต์เจดีย์ รหัส 5110621013 2. ศิริวรรณ เจริญฉ่ำรหัส 5110621018 3. จุฑามาศนันทพงษ์รหัส 5110621027 4. ไพศาลจุฬาลักษณ์กุลรหัส 5110621029."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไข้หวัด 2009

2 1. น้อมจิตต์เจดีย์ รหัส 5110621013 2. ศิริวรรณ เจริญฉ่ำรหัส 5110621018 3. จุฑามาศนันทพงษ์รหัส 5110621027 4. ไพศาลจุฬาลักษณ์กุลรหัส 5110621029 5. ดลลดามณีศรีรหัส 5110621040 6. ปิยะเพชรสดรหัส 5110621058 7. ไพรัชแก้ววิเศษณ์รหัส 5110621075 8. นุชชาลีศิริทรัพย์รหัส 5110621087 รายชื่อสมาชิกภายใน กลุ่ม

3 ระยะเวลา เริ่มโครงการ 19.00 น.-19.45 น. งบประมาณ ทุน 80 บาท เงินบริจาค 120 บาท ค่าใช้จ่าย ถ่ายเอกสาร 80 บาท หน้ากากป้องกัน 40 บาท สถานที่ ตลาดนัดการเคหะ แฟลต 21-25

4 วัตถุประสงค์  เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันไข้หวัดสาย พันธุ์ใหม่ 2009  ให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันตัวเองจากโรค

5 ความเสี่ยงโครงการ  มีโอกาสรับเชื้อจากชุมชนได้ง่าย  อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  เสี่ยงต่อการที่จะไม่ได้รับความร่วมมือ  ไม่เห็นความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้

6 การบริหารคน  ประชุมวางแผน และแบ่งหน้าที่ ใช้เวลา 10 นาที  ขอข้อมูลจากห้องพยาบาลของสถาบัน 10 นาที  เตรียมเอกสาร 5 นาที  ระยะดำเนินการ 45 นาที

7 การจัดซื้อ๗ดจ้าง ค่าใช้จ่าย ถ่ายเอกสาร 80 บาท หน้ากากป้องกัน 40 บาท

8 การบูรณาการ  การให้ความรู้ทันต่อ สถานการณ์ปัจจุบัน

9 การบริหารคุณภาพ  มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับ สถานการณ์

10 การสื่อสาร  มีการแบ่งงานกันทำใน ทีมหลังจากการระดม ความคิดเห็น


ดาวน์โหลด ppt ไข้หวัด 2009. 1. น้อมจิตต์เจดีย์ รหัส 5110621013 2. ศิริวรรณ เจริญฉ่ำรหัส 5110621018 3. จุฑามาศนันทพงษ์รหัส 5110621027 4. ไพศาลจุฬาลักษณ์กุลรหัส 5110621029.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google