งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในกลุ่ม นางสาวพินทุ์สุดานิลไพรัชรหัส 4810621037 นางสาวนภสรปัญจเชษฐกุลรหัส 5110621001 นางสาวดลดามณีศรีรหัส 5110621040 นายวิโรจน์ ทวีชัยนุกูลกิจ รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในกลุ่ม นางสาวพินทุ์สุดานิลไพรัชรหัส 4810621037 นางสาวนภสรปัญจเชษฐกุลรหัส 5110621001 นางสาวดลดามณีศรีรหัส 5110621040 นายวิโรจน์ ทวีชัยนุกูลกิจ รหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมาชิกในกลุ่ม นางสาวพินทุ์สุดานิลไพรัชรหัส 4810621037 นางสาวนภสรปัญจเชษฐกุลรหัส 5110621001 นางสาวดลดามณีศรีรหัส 5110621040 นายวิโรจน์ ทวีชัยนุกูลกิจ รหัส 5110621044

3 วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความต้องการ สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ การพัฒนาประสิทธิภาพการ ทำงาน หากต้องทำงานอยู่ที่ บ้าน

4 แบบสอบถาม โครงการการพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การทำงานในกรณีที่ต้องทำงานอยู่ บ้าน ด้านการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ด้านภาษาอังกฤษ

5 กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทั่วไป หลากหลายสาขาวิชาชีพ จำนวน 70 ชุด

6 ผลการวิจัย

7 ผลการวิจัย

8 ด้านการสื่อสาร

9 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 ด้านภาษาอังกฤษ ( การฟังและการ พูด )

11 ด้านภาษาอังกฤษ ( การอ่าน )

12 ด้านภาษาอังกฤษ ( การเขียน )

13 สรุปผลการวิจัย

14


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในกลุ่ม นางสาวพินทุ์สุดานิลไพรัชรหัส 4810621037 นางสาวนภสรปัญจเชษฐกุลรหัส 5110621001 นางสาวดลดามณีศรีรหัส 5110621040 นายวิโรจน์ ทวีชัยนุกูลกิจ รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google