งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HR Profession. Talent Mgr/ Org Design Culture & Change steward Strategy Architect Operational Executer Business AllyCredible Activist Threat of rising.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HR Profession. Talent Mgr/ Org Design Culture & Change steward Strategy Architect Operational Executer Business AllyCredible Activist Threat of rising."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HR Profession

2 Talent Mgr/ Org Design Culture & Change steward Strategy Architect Operational Executer Business AllyCredible Activist Threat of rising health care Health care cost reduction contest Happy Body Aging Population U & Me We are Culture Skills shortagesKM&LO Innovation Employee staffing and retention We Can be a Good Employee Work / life balance Show & Share Alignment Talent management Talent to Star Legal compliance Good Co,.Ltd use Legal Organization Capability System & Process Relationship

3 รหัสนักศึกษาชื่อ - สกุล นางสาวนภสร ปัญจเชษฐกุล นางสาวขวัญตา สุขประเสริฐ นางสาวดวงใจ ปานเพ็ชร นางสาวน้อมจิตต์ เจดีย์ นายเสกสิทธิ์ อนุกูลรังสรรค์ นางสาวจุฑาทิพ ภฎภูริญ นางสาวณัฐธยาน์ เนาว์รุ่งโรจน์ นางสาวกุลธิดา คุ้มประดิษฐ์


ดาวน์โหลด ppt HR Profession. Talent Mgr/ Org Design Culture & Change steward Strategy Architect Operational Executer Business AllyCredible Activist Threat of rising.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google