งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HR Profession.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HR Profession."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HR Profession

2 Culture & Change steward Strategy Architect Operational Executer
Organization Capability System & Process Relationship HR Profession Talent Mgr/ Org Design Culture & Change steward Strategy Architect Operational Executer Business Ally Credible Activist Threat of rising health care Health care cost reduction contest Happy Body Aging Population U & Me We are Culture Skills shortages KM&LO Innovation Employee staffing and retention We Can be a Good Employee Work/life balance Show & Share Alignment Talent management Talent to Star Legal compliance Good Co,.Ltd use Legal

3 สมาชิกในทีม รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 5110621001 นางสาวนภสร ปัญจเชษฐกุล
นางสาวขวัญตา สุขประเสริฐ นางสาวดวงใจ ปานเพ็ชร นางสาวน้อมจิตต์ เจดีย์ นายเสกสิทธิ์ อนุกูลรังสรรค์ นางสาวจุฑาทิพ ภฎภูริญ นางสาวณัฐธยาน์ เนาว์รุ่งโรจน์ นางสาวกุลธิดา คุ้มประดิษฐ์


ดาวน์โหลด ppt HR Profession.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google