งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการตรวจสอบภาพลักษณ์ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการตรวจสอบภาพลักษณ์ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการตรวจสอบภาพลักษณ์ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2 ลักษณะของโครงการ วัตถุประสงค์ ตรวจสอบภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถานที่เก็บข้อมูล เดอะมอลล์บางกะปิ โลตัสบางกะปิ

3 แบบสอบถาม โครงการตรวจสอบภาพลักษณ์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คุณรู้จักนิด้าหรือไม่  รู้จัก  ไม่รู้จัก นิด้าคืออะไร  สถาบันการศึกษา  สถาบันกวด วิชา  หน่วยงานราชการ  สถาบันฝึกอบรม  อื่นๆ ถ้าท่านต้องการศึกษาต่อท่านสนใจที่จะศึกษาในสาขาใด ถ้าท่านต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ท่านสนใจศึกษาที่นิด้าหรือไม่ เพราะ  อยาก  ไม่อยาก

4 คุณรู้จักนิด้าหรือไม่

5 นิด้าคือ

6 สาขาที่ต้องการศึกษาต่อ

7 อยากศึกษาต่อนิด้าหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt โครงการตรวจสอบภาพลักษณ์ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google