งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการตรวจสอบภาพลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการตรวจสอบภาพลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการตรวจสอบภาพลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2 ลักษณะของโครงการ วัตถุประสงค์
ตรวจสอบภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถานที่เก็บข้อมูล เดอะมอลล์บางกะปิ โลตัสบางกะปิ

3 โครงการตรวจสอบภาพลักษณ์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แบบสอบถาม แบบสอบถาม โครงการตรวจสอบภาพลักษณ์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คุณรู้จักนิด้าหรือไม่ q รู้จัก ไม่รู้จัก นิด้าคืออะไร สถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชา หน่วยงานราชการ สถาบันฝึกอบรม อื่นๆ ถ้าท่านต้องการศึกษาต่อท่านสนใจที่จะศึกษาในสาขาใด ถ้าท่านต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ท่านสนใจศึกษาที่นิด้าหรือไม่ เพราะ อยาก ไม่อยาก

4 คุณรู้จักนิด้าหรือไม่

5 นิด้าคือ

6 สาขาที่ต้องการศึกษาต่อ

7 อยากศึกษาต่อนิด้าหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt โครงการตรวจสอบภาพลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google